Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0068/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0068/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP))

13.2.2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0068/2012

Eljárás : 2012/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0068/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0068/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0068/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–    tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és a Szíriai Arab Köztársaság közötti együttműködési megállapodás alkalmazásának részleges felfüggesztéséről szóló 2011/523/EU tanácsi határozatara, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletre és a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/782/KKBP határozat végrehajtásáról szóló 2012/37/KKBP tanácsi végrehajtási határozatra,

–    tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) 2011. július 8-i és 31-i, augusztus 1-jei, 4-i, 18-i, 19-i, 23-i és 30-i, szeptember 2-i és 23-i, október 12-i, november 3-i és 28-i, december 2-i és 13-i, valamint 2012. január 11-i és 23-i, és február 1-jei és 4-i nyilatkozataira,

–    tekintettel a Tanács Szíriára vonatkozó 2011. július 18-i, október 10-i és december 1-jei, valamint 2012. január 23-i következtetéseire,

–    tekintettel az Európai Bizottság és a főképviselő az átalakuló szomszédság új megközelítéséről szóló, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2011. május 25-i közös közleményére,

–    tekintettel az ENSZ közgyűlésének a szíriai emberi jogi helyzetről szóló 2011. november 22-i határozatára,

–    tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2011. augusztus 3-i nyilatkozatára,

–    tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2011. december 2-án elfogadott, a Szíriai Arab Köztársaságban kialakult emberi jogi helyzetről szóló határozatára,

–    tekintettel a független nemzetközi vizsgálóbizottság Szíriai Arab Köztársaságról szóló, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2011. november 23-án benyújtott jelentésére,

–    tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–    tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR, 1966), amelynek Szíria részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel tizenegy hónapja folyamatosan tartanak a szíriai zavargások és a vérontás azóta, hogy 2011 márciusában nagyszabású tüntetések kezdődtek a szíriai rezsim ellen;

B.   mivel az ENSZ immár nem tesz közzé becsléseket a fokozódó erőszakos cselekmények következtében életüket vesztett szíriai áldozatok számáról, és mivel az ENSZ legutóbbi januári becslései szerint 5400 további ember veszítette életét, akiknek többsége civil áldozat, és mivel ennél jóval több a sérült;

C.  mivel a főképviselő augusztus 19-i tényfeltáró missziója bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy törvénytelen kivégzések százait hajtották végre, a tüntetőkkel szemben éles lőszereket vetettek be, a tiltakozások során gyakorta alkalmaztak orvlövészeket, fogva tartottak és megkínoztak embereket korosztályra való tekintet nélkül, a biztonsági erők városokat vettek blokád alá és ellehetetlenítették a vízellátást;

D.  mivel Szíriában a polgárok önkényes letartóztatása és tárgyalás nélküli vagy katonai bíróság által lefolytatott tárgyalásokat követő bebörtönzése zajlik, továbbá nem létezik sem a polgárok védelmét szolgáló független igazságszolgáltatás, sem a törvény által garantált szólásszabadság és a tüntetéshez való jog;

E.   mivel a hírek szerint Szíria számos városa továbbra is a kormányerők ostroma alatt áll, elvágva az élelmiszerhez, gyógyszerekhez és kommunikációs lehetőségekhez való hozzáféréstől;

F.   mivel a politikai reform iránti elkötelezettségét hangoztató több nyilvános kijelentését követően Bassár el-Aszad nem léptette életbe a reformmenetrendet, amely garantálná a polgári szabadságjogokat és az igazságszolgáltatás függetlenségét, továbbá megakadályozná, hogy a szíriai kormány megnyirbálja az emberi jogokat;

G.  mivel a szír kormány a bűnügyi igazságszolgáltatási rendszeren kívül eső különleges bíróságot, a Legfelsőbb Állambiztonsági Bíróságot (SSSC) használja fel arra, hogy bíróság elé állítsa a politikai és az emberjogi aktivistákat;

H.  mivel az Öböl-menti Együttműködési Tanács együtt fog működni a szír hatóságokkal, hogy megnyíljon az út a szabad választások és Aszad elnök hatalomból való távozása előtt;

I.    mivel 2011. szeptember 2-án, október 13-án és december 1-jén, valamint 2012. január 23-án az uniós tagállamok megegyeztek abban, hogy a Szíriát érintő korlátozó intézkedéseken túlmenően további szankciókat vezetnek be;

J.    mivel Aszad elnök nem vesz tudomást a nemzetközi közösség többszöri felszólításáról, hogy vessen véget a Szíriában zajló szörnyű vérontásnak;

K.  mivel a polgári zavargások, valamint az, hogy a szíriai hatóságok brutálisan elnyomják a szíriai lakosságot, az egész országra kiterjedő polgárháborúval fenyeget, ami pedig regionális konfliktusba torkollhat;

1.   elítéli, hogy Kína és Oroszország megvétózta az ENSZ-nek azt a legutóbbi kísérletét, hogy elítélő hangvételű határozat szülessen a kormányellenes tüntetések erőszakos letöréséről Szíriában; csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem fogalmazott meg közös választ a szíriai hatóságok brutális fellépései kapcsán, és sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy egységesen ítélje el a szíriai rezsimet, amiért elnyomja a felkelőket;

2.   határozottan elítéli a szíriai helyzetben érintett valamennyi szereplő által alkalmazott erőszakot;

3.   mélységesen elítéli a szíriai rezsim által a Homsz városa elleni támadás során alkalmazott brutális fellépést; sürgeti a szíriai rezsimet, hogy vonja vissza a szíriai erőket az ország városaiból; sürgeti továbbá a szíriai rezsimet, hogy haladéktalanul és feltételek nélkül engedélyezze az emberi jogi ügynökségek és a humanitárius szervezetek munkatársai számára az akadálymentes bejutást; hangsúlyozza, hogy az orvosi ellátás nem tagadható meg az erőszakos cselekményekben megsérült személyektől;

4.   üdvözli az Arab Liga vezetőségének azon törekvését, hogy véget vessen a Szíriában folyó szörnyű erőszaknak; sajnálatosnak tartja az Arab Liga megfigyelői küldöttségének felfüggesztését, és azt hogy a szíriai rezsim nem hajtotta végre maradéktalanul a jóváhagyott béketervet; üdvözli az Arab Liga új béketerv elkészítésére irányuló további kezdeményezését, és sürgeti a szíriai rezsimet, hogy haladéktalanul fogadja el és hajtsa végre azt;

5    üdvözli, hogy Törökország és Szaúd-Arábia is elítélte a szír rezsimet, és hogy Törökország szerepet vállal a menekültek befogadásában; sajnálatát fejezi amiatt, hogy Irán továbbra is támogatja Aszad elnök merev álláspontját és népének brutális elnyomását;

6.   üdvözli a Tanács január 23-i következtetéseit, és támogatja a szíriai rezsim elleni szankciók kibővítését;

7.   ragaszkodik ahhoz, hogy a szíriai kormány garantálja a tiltakozók támadásoktól való védelmét és biztosítsa a tiltakozók számára a békés tüntetéseken való részvételhez való jogot, továbbá szavatolja a szólásszabadságot; felhívja ezért a szír kormányt, hogy haladéktalanul szüntesse be az erőszak alkalmazását a békés tüntetők ellen;

8.   rámutat arra, hogy mint Szíria alkotmányos és legitim vezetője, végső soron Aszad elnök tartozik felelősséggel a fegyveres erők által elkövetett atrocitásokért; sürgeti Aszad elnököt, hogy ismerje fel, hogy népe elutasítja a fennálló rezsimet, és hogy az ország, valamint a nép egysége érdekében mondjon le;

9.   sürgeti a szíriai kormányt, hogy indítson független, hatékony és átlátható vizsgálatot a biztonsági erők, és különösen a különleges erők parancsnoka, az elnök testvére által elkövetett cselekmények ügyében, és vonja felelősségre a biztonsági szolgálatok minden olyan tagját, aki éles lőszerrel lőtt fegyvertelen tüntetőkre vagy elrendelte azt;

10. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy különböző jelentések szerint a tüntetők között fegyveres iszlám erők vannak jelen, akik csempészett fegyverekkel lőnek a biztonsági erőkre és szent háborúra buzdítanak, mivel ez az ország egészére kiterjedő, vallási alapú polgárháborúhoz vezethet;

11. felhívja a szíriai kormányt, hogy tartózkodjon a politikai és emberi jogi aktivisták és újságírók önkényes letartóztatásától és fogva tartásától, és bocsássa szabadon a meggyőződésük miatt fogva tartott valamennyi személyt; felhívja a szír hatóságokat, hogy nyilvánosan adjanak számot az összes halottról, sebesültről és eltűnt személyről;

12. komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szíriai hatóságok általi megfélemlítés kiterjedhet a száműzetésben élő ellenzéki aktivistákra is;

13. nyílt és békés párbeszédre szólít fel a szíriai kormány és Szíria lakossága között; nyomatékosan sürgeti a szíriai kormányt, hogy tegyen eleget nyilvános kötelezettségvállalásainak, és – valamennyi kisebbségi csoport jogainak teljes körű tiszteletben tartásával – késlekedés nélkül hajtson végre demokratikus reformokat;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyiptomi Fegyveres Erők Legfelsőbb Tanácsának, az Arab Liga főtitkárának, valamint a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.