Návrh uznesenia - B7-0072/2012Návrh uznesenia
B7-0072/2012

NÁVRH UZNESENIA o Sýrii (2012/2543(RSP))

13.2.2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0068/2012

Postup : 2012/2543(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0072/2012
Predkladané texty :
B7-0072/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0072/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sýrii (2012/2543(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä z 15. decembra 2011 o situácii v Sýrii, z 27. októbra 2011 o situácii v Egypte a Sýrii, najmä s ohľadom na kresťanské komunity, a o prípade Rafáh Nášidovej, z 15. septembra 2011 o situácii v Sýrii a zo 7. júla 2011 o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v súvislosti so situáciou v arabskom svete a severnej Afrike,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 23. januára 2012 o Sýrii a na závery Európskej rady z 23. októbra a 9. decembra 2011,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP, a na jej rozhodnutie sprísniť reštriktívne opatrenia EÚ voči sýrskemu režimu v nadväznosti na schôdzu Rady pre zahraničné veci z 23. januára 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z roku 2011, z 23. januára 2012 a zo 4. februára 2012 v nadväznosti na vetovanie rezolúcie BR OSN o Sýrii,

–   so zreteľom na monitorovaciu misiu Ligy arabských štátov v Sýrii pod vedením veľvyslanca Adnána Al-Chudajra, ktorá bola pozastavená 28.januára 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia Ligy arabských štátov o situácii v Sýrii z roku 2011 a z 22. januára 2012, na jej iniciatívu získať podporu BR OSN pre politické riešenie, jej akčný plán z 2. novembra 2011 a sankcie Ligy arabských štátov voči Sýrii prijaté 27. novembra 2011,

–   so zreteľom na rozhodnutie Turecka z 1. decembra 2011 zaviesť voči Sýrii sankcie,

–   so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o závažných porušeniach ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 2. decembra 2011 a 22. augusta 2011,

–   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku z 23. novembra 2011,

–   so zreteľom na rezolúciu VZ OSN z 22. novembra 2011 o ľudských právach v Sýrii,

–   so zreteľom na rezolúciu Tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 22. novembra 2011,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže OSN odhaduje, že 11-mesačné povstanie si už vyžiadalo viac než 5 400 obetí na životoch, a zdôrazňuje, že je veľmi zložité tieto údaje aktualizovať, pretože niektoré oblasti, napríklad časti mesta Homs, sú úplne uzavreté; keďže ďalšie tisícky osôb boli zranené a najmenej 69 000 osôb bolo zadržaných, z čoho bolo 32 000 prepustených a približne 12 400 osôb ušlo do okolitých krajín; keďže podľa údajov Detského fondu OSN boli stovky detí zabité a ďalšie stovky bezdôvodne zadržané, mučené a sexuálne zneužívané počas zadržania;

B.  keďže sýrske vojská od začiatku februára ďalej zintenzívňujú svoje útoky voči mierumilovným civilným osobám a bombardujú obytné štvrte mesta Homs, severnú provinciu Idlib, južný región Dar´á a horské mestečko Zabadáni, v dôsledku čoho prichádzajú desiatky osôb o život a vzniká znepokojujúca humanitárna situácia, predovšetkým pokiaľ ide o zdravotnícke potreby a prístup k potravinám;

C. keďže obyvatelia žijúci v obliehanom meste Homs sú vystavení neustálemu masívnemu bombardovaniu a obávajú sa, že režim sa pripravuje na záverečný smrteľný pozemný útok; keďže arabské médiá informovali 12. februára 2012, že sýrske tanky a delostrelectvo uskutočňujú ťažké bombardovanie mesta Hama, pričom zároveň pokračujú v útoku na Homs; keďže sýrske orgány zároveň trvajú na tom, že bojujú proti „teroristickým skupinám“ a budú v tom pokračovať až dovtedy, kým nenastolia „poriadok“;

D. keďže Liga arabských štátov sa 22. januára 2012 dohodla na riešení, ktoré predstavovalo cestu vpred pre Sýriu, a na základe ktorého vyzvala Baššára al-Asada, aby v nadväznosti na vytvorenie vládu národnej jednoty odovzdal právomoci viceprezidentovi, a zároveň naznačila začiatok dialógu s opozíciou; keďže sýrsky režim odmietol plán Ligy arabských štátov, ktorý považuje za flagrantné zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí;

E.  keďže Liga arabských štátov sa rozhodla hľadať podporu politického riešenia pre Sýriu v BR OSN; keďže Ruská federácia a Čína vetovali 4. februára 2012 rezolúciu BR OSN, ktorá podporovala výzvu Ligy arabských štátov na začatie mierového politického procesu vedeného Sýrčanmi za účasti všetkých strán; keďže monitorovacia misia Ligy arabských štátov bola prerušená 28. januára 2012 v dôsledku závažného zhoršenia situácie;

F.  keďže na druhý deň po rozhodnutí Ruska a Číny druhý raz vetovať rezolúciu BR OSN o Sýrii boli v celej krajine, a najmä v štvrtiach mesta Homs, zaznamenané intenzívnejšie bezpečnostné operácie; keďže sýrska opozícia uvádza, že obnovené veto podporí vládu v tom, aby konala bez obmedzení; keďže v nadväznosti na nedávnu návštevu ministra zahraničných vecí a šéfa tajnej služby Ruskej federácie, ktorí sa usilovali dosiahnuť riešenie, ktorého súčasťou by bolo prijatie reforiem zo strany režimu a nadviazanie dialógu s opozíciou, sa uskutočnili veľké vojenské operácie zamerané proti oponentom režimu;

G. keďže 11. januára 2012 bol na demonštráciu na podporu prezidenta v meste Homs vykonaný útok granátometom, dôsledkom čoho prišiel o život reportér francúzskej televíznej stanice France 2 Gilles Jacquier a mnoho civilných osôb utrpelo zranenia; keďže existujú podozrenia, že útok nariadil režim, keďže udalosť sa stala v čase, keď Francúzsko, spolu s Tureckom, USA a ďalšími krajinami, obvinili vládu Sýrie z eskalácie útokov proti obyvateľom mesta Homs a intervenovali v prospech vzbúrencov; keďže medzinárodným novinárom sa bráni vo vstupe do Sýrie predovšetkým preto, aby sa im bránilo vo vykonávaní úlohy poskytovať nezávislé informácie o situácii v krajine;

H. keďže v záveroch Rady pre zahraničné veci z 23. januára 2012 sa sýrska opozícia nabáda, aby vyvinula maximálne úsilie na posilnenie koordinácie ďalších krokov v záujme plynulého transformácie Sýrie na demokratický, stabilný a inkluzívny štát, ktorý chráni práva menšín;

I.   keďže v reakcii na pretrvávajúcu a zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv Rada opäť sprísnila reštriktívne opatrenia EÚ proti sýrskemu režimu a na zoznam subjektov, voči ktorým sa uplatňuje zmrazenie majetku a ktorým sa zakazuje vstup do EÚ, bolo doplnených 22 osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv a osem subjektov, ktoré poskytovali režimu finančnú pomoc; keďže sa očakáva, že Európska únia zavedie 27. februára 2012 prísnejšie sankcie voči Sýrii;

J.   keďže Spojené štáty uzavreli svoje veľvyslanectvo v Sýrii ako odpoveď na zvyšujúce sa násilie a vážne obavy v oblasti bezpečnosti; keďže svojich veľvyslancov odvolalo Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Belgicko; keďže štáty Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Tunisko odvolali svojich veľvyslancov v Sýrii a rozhodli o vyhostení sýrskych veľvyslancov zo svojich hlavných miest;

K. keďže Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva vyzvala, aby sa obvineniami Sýrie zo zločinov proti ľudskosti začal zaoberať Medzinárodný trestný súd (ICC) na základe zistení nezávislej vyšetrovacej komisie OSN, a to v nadväznosti na osobitnú schôdzu Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii v decembri, pričom generálny tajomník OSN uviedol 15. januára 2012, že cesta represie je slepou uličkou; keďže jedine BR OSN môže záležitosť postúpiť Medzinárodnému trestnému súdu, tak ako v prípade Líbye, keďže Sýria nie je zmluvným štátom Rímskeho štatútu;

L.  keďže od marca 2011 hľadajú v Turecku útočisko desaťtisíce sýrskych utečencov; keďže 7. februára 2012 turecký premiér v prejave k svojej poslaneckej skupine vyhlásil, že Turecko pomáha pri príprave novej iniciatívy so západnými spojencami na podporu oponentov sýrskeho režimu; keďže Turecko poskytuje útočisko viacerým predstaviteľom sýrskej opozície, vrátane niekoľkých zo Slobodnej sýrskej armády, ktorej členovia sú najmä dezertéri zo Sýrskych ozbrojených síl a ktorej cieľom je chrániť obyvateľov pred útokmi sýrskych jednotiek;

1.  najdôraznejším spôsobom odsudzuje eskaláciu násilných a brutálnych útokov sýrskeho režimu proti vlastnému obyvateľstvu, predovšetkým v meste Homs, ktoré je tretím najväčším mestským centrom v Sýrii a od začiatku februára je neustále ostreľované ťažkou technikou; naliehavo vyzýva sýrsky režim, aby okamžite skoncoval so zabíjaním civilných osôb, stiahol jednotky z obkľúčených miest a prepustil všetkých zadržiavaných protestujúcich, politických väzňov, ochrancov ľudských práv, blogerov a novinárov;

2.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opakovane vyjadruje solidaritu s nenásilným zápasom sýrskych obyvateľov za slobodu, dôstojnosť a demokraciu a vyzdvihuje ich odvahu a odhodlanie organizovať sa ako opozičná sila, s osobitným zreteľom na ženy, ktoré hrajú v tomto zápase dôležitú úlohu;

3.  vyzýva na odstúpenie Baššára al-Asada, ktorého režim si nedokázal splniť svoju povinnosť chrániť obyvateľov podľa medzinárodného práva a stratil akúkoľvek legitimitu; pripomína hlavné zistenia správy nezávislej vyšetrovacej komisie OSN o Sýrii, v ktorej sa uvádza, že v krajine mohlo dôjsť k spáchaniu zločinov proti ľudskosti; nazdáva sa, že úsilie BR OSN o ukončenie sýrskej krízy musí byť založené na jednoznačných mechanizmoch zodpovednosti, a opätovne podporuje výzvu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby sa otázkou Sýrie začal zaoberať Medzinárodný trestný súd a aby mohol vykonať nezávislé a nestranné vyšetrovanie udalostí v Sýrii, aby mohla byť voči všetkým osobám podozrivým z týchto závažných trestných činov vyvodená zodpovednosť a aby sa mohlo zabrániť ďalším obetiam; zároveň naliehavo žiada BR OSN, aby zaviedla voči sýrskemu režimu embargo na zbrane;

4.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie Ruskej federácie a Číny týkajúce sa rezolúcie BR OSN o Sýrii, ktorá podporovala plán Ligy arabských štátov, na základe ktorej mala Sýria zastaviť krviprelievanie, stiahnuť jednotky z miest, prepustiť zadržané osoby, poskytnúť prístup pozorovateľom a médiám a nadviazať rozhovory s opozíciou; vyzýva Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila akýkoľvek predaj zbraní, obrannej techniky a lietadiel sýrskemu režimu, ktoré by sa dali použiť proti civilným osobám; odsudzuje rozhodnutie cyperských orgánov z 10. januára 2012 nezastaviť v prístave Limassol ruskú loď, ktorá viezla zbrane a muníciu sýrskym bezpečnostným silám, a to aj napriek tomu, že Cyprus je povinný dodržiavať embargo EÚ na zbrane; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prísne odsúdila ich absolútne nezodpovedné veto a aby obom krajinám jednoznačne objasnila závažné dôsledky, ktoré vyplynú, ak budú naďalej al-Asada podporovať; vyzýva zároveň podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa usilovala o zintenzívnenie dialógu s Ruskou federáciou a s Čínou, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby si obe krajiny splnili svoju globálnu povinnosť, pokiaľ ide o pretrvávajúce závažné porušovanie ľudských práv;

5.  dôrazne podporuje úsilie Ligy arabských štátov o ukončenie násilia, presadenie politického riešenia v Sýrii a poskytnutie politickej a materiálnej pomoci sýrskej opozícii vo všetkých formách; víta výzvu Ligy arabských štátov z 12. februára 2012 adresovanú BR OSN, aby bola do Sýrie vyslaná spoločná mierová misia OSN a arabských štátov s cieľom nahradiť monitorovaciu misiu Ligy arabských štátov; naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty EÚ, aby urobili všetko pre to, aby pripravili podmienky pre podporu mierovej iniciatívy Ligy arabských štátov zo strany Ruskej federácie; dôrazne nabáda podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty EÚ, aby naďalej úzko spolupracovali s Tureckom a krajinami susediacimi so Sýriou, Ligou arabských štátov a ďalšími medzinárodnými subjektmi a aby sa usilovali zriadiť kontaktnú skupinu s cieľom nájsť spoločnú pozíciu pre vyriešenie krízy, pomôcť opozičným silám v ich boji tým, že im poskytnú materiálnu a technickú pomoc vrátane satelitných snímok a komunikačných nástrojov, a aby zároveň zintenzívnili tlak na sýrsky režim, aby zastavil eskaláciu vojenského násilia voči vlastnému obyvateľstvu; dôrazne podporuje návrh Tuniska na zorganizovanie schôdze kontaktnej skupiny „priateľov Sýrie“ 24. februára 2012 podľa plánu navrhnutého Francúzskom a Spojenými štátmi v nadväznosti na zablokovanie rezolúcie BR OSN zo strany Ruska a Číny; v tomto duchu vyzýva na okamžité zriadenie funkcie osobitného vyslanca EÚ v Sýrii;

6.  berie do úvahy výzvu Sýrskej národnej rady na vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov s cieľom ochrániť najbezbrannejšie obyvateľstvo a poskytnúť voľný prístup humanitárnej pomoci vrátane lekárskej starostlivosti, ako aj informačným a komunikačným službám; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Radu a členské štáty EÚ, aby preskúmali možnosť vytvoriť bezpečné humanitárne koridory v rámci zodpovednosti BR OSN za ochranu, a to v úzkej spolupráci s Tureckom a s Ligou arabských štátov v záujme ochrany sýrskeho obyvateľstva a zlepšenia jeho situácie; vyzýva predovšetkým podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby poskytla náležitú finančnú podporu EÚ vznikajúcim organizáciám zameraným na podporu slobodných médií v Sýrii, napríklad tzv. združeniu na podporu slobodných médií (association de soutien aux médias libres) sídliacemu vo Francúzsku;

7.  dôrazne podporuje iniciatívu ministra zahraničných vecí Turecka podporovanú väčšinou členských krajín Ligy arabských štátov, ktorý sa v súčasnosti usiluje zorganizovať konferenciu tzv. spriatelených národov Sýrie, na ktorej majú byť sýrske opozičné sily uznané za jediného predstaviteľa krajiny a za alternatívu k al-Asadovmu režimu; víta dôraznú podporu Sýrii zo strany Turecka, ktorá sa prejavila aj tým, že Turecko prijalo utečencov, ktorí prešli cez turecko-sýrske hranice a umožnilo sýrskej opozícii zorganizovať sa, a vyzýva Turecko, aby pokračovalo v poskytovaní podpory;

8.  víta úsilie, ktoré doposiaľ vyvinula sýrska opozícia s cieľom zjednotiť sa vo vnútri krajiny, ako aj mimo nej; žiada pokojný a skutočný prechod k demokracii, ktorý spĺňa legitímne požiadavky obyvateľov Sýrie a je založený na otvorenom dialógu, do ktorého sú zapojené všetky demokratické sily a zložky sýrskej spoločnosti, s cieľom spustiť proces hlbokých demokratických reforiem; vyzýva EÚ, aby podporila všetky pokusy sýrskej opozície o zjednotenie a vytvorila zrozumiteľný program pre demokratickú Sýriu;

9.  vyzýva Radu a členské štáty EÚ aby sa naďalej usilovali dosiahnuť zvýšenie medzinárodného tlaku na sýrsky režim; vyzýva členské štáty EÚ, aby obmedzili diplomatické styky so Sýriou a vyhostili jej diplomatov a aby v súvislosti so sýrskymi diplomatmi pôsobiacimi v EÚ prijali ďalšie náležité opatrenia v prípade obťažovania alebo zastrašovania občanov v EÚ;

10. podporuje rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 23. januára 2012 prijať nové obmedzujúce opatrenia a vyzýva na prijatie prísnejších sankcií voči sýrskemu režimu 27. februára 2012 na základe zohľadnenia nedávnych správ podľa ktorých sýrsky režim zamýšľa prijať voči obmedzujúcim opatreniam odvetné opatrenia, najmä v spolupráci s Iránom;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky a vláde a parlamentu Tureckej republiky.