Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0073/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0073/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP))

13.2.2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2012/2543(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0073/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0073/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0073/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a tiltakozások szíriai biztonsági és katonai erők által 2011 márciusában történt erőszakos elfojtásával kialakult helyzet gyors romlását követően a konfliktus a szíriai katonai és biztonsági erők fegyveres csoportokkal való összetűzései és lakóövezetek elleni támadásaival súlyosbodott, így az ország jelenleg a polgárháború szélére sodródott;

B.   mivel a vérontás mindennapossá vált, és több jelentés is arról számol be, hogy a szíriai katonai és biztonsági erők súlyosan megsértik a humanitárius jogot; mivel az ENSZ becslései szerint 6000 vagy még több ember, köztük négyszáz gyermek veszthette életét, és ennél jóval többen sebesültek meg; mivel a szír hatóságok állításai szerint biztonsági erőinek 2000 tagja is a halottak között van; mivel a sebesültek nem kapnak megfelelő ellátást; mivel egyre fokozottabb élelmiszer- és áruhiányról érkeznek jelentések;

C.  mivel különböző jelentések szerint növekszik a fegyveres csoportok száma, amelyek egyike a Szabad Szír Hadsereg, és minden egyes csoportnak megvannak a saját indokai és indítékai, némelyikük állítólag máshonnan szivárgott be az országba és a fegyvereket illegálisan juttatta át a határon; mivel az emberrablás és a szekták általi erőszak elharapózóban van;

D.  mivel az Arab Liga eddig számos határozatot hozott, nevezetesen felfüggesztette Szíria tagságát a szervezetben, visszahívta az arab országok damaszkuszi nagyköveteit és szankciókat vetett ki; mivel az Arab Liga visszahívta Szíriába küldött megfigyelő küldöttségét;

E.   mivel a szíriai katonai intervenció megakadályozása érdekében 2012. február 5-én Kína és Oroszország megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozattervezetét, hogy ne ismétlődhessenek meg a Líbiában történtek;

F.   mivel az Arab Liga jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy az ENSZ-szel együtt és határozottabb mandátummal békefenntartó missziót küld Szíriába;

G.  mivel egyes országok (köztük Szaúd-Arábia) azt szorgalmazza, hogy az Arab Liga ismerje el a szíriai ellenzéki erőket;

H.  mivel bizonyos országok, nevezetesen az Egyesült Államok, Franciaország, az Egyesült Királyság, Törökország, Tunézia és Szaúd-Arábia sürgeti a Szíriai Koalíció Barátai csoport létrehozását, amelynek célja a szíriai rendszerváltás, Tunézia pedig ennek érdekében találkozót hívott össze 2012. február 24-re Tuniszba;

I.    mivel harmadik országok – többek között az Egyesült Államok és Törökország – bevonásának mértéke meghaladta a szír ellenzék számára nyújtott egyszerű diplomáciai támogatást, mert jelentések szerint fegyverszállítmányok haladnak át a török-szír határon;

J.    mivel a régió bizonyos országai vallási okokból állítólag beavatkoztak az országban; mivel az Al-Káida vezetője kijelentette, hogy támogatja az ellenzéket;

K.  mivel a szír ellenzék, amely nem egységes, kinyilvánítottan ellenez mindennemű idegen, főként katonai jellegű beavatkozást;

L.   mivel a Szíriát jellemző súlyos helyzet máris negatív hatást gyakorol a libanoni helyzetre, mert aggályos, hogy a konfliktus hamarosan átterjed erre az országra is, és következésképpen ez a térség egészére kiszámíthatatlan következményekkel jár majd;

1.   elítéli a szíriai rezsim által saját lakosságával szemben alkalmazott brutális elnyomást, sürgeti az elnyomás azonnali megszüntetését, és kéri a szíriai hadsereg és a tankok kivonását a városokból;

2.   fájdalommal veszi tudomásul a folyamatos haláleseteket, és részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjai számára;

3.   egyértelműen elítéli a lakóövezetek elleni fegyveres támadásokat, az erőnek és az erőszaknak a kormány katonai és biztonsági erői általi, tüntetőkkel és polgári személyekkel szembeni alkalmazását; ezenkívül elítéli a fegyveres csoportok által elkövetett erőszakos cselekményeket; sürgeti a szír rezsimet, hogy haladéktalanul vessen véget a kínzásoknak és az emberi jogok mindennemű megsértésének, bocsásson szabadon minden jogtalanul fogva tartott személyt, biztosítson orvosi ellátást a sérülteknek, és tartsa tiszteletben az alapvető szabadságjogokat; felszólítja valamennyi fegyveres csoportot, hogy sürgősen vessen véget az erőszaknak;

4.   ragaszkodik a válság politikai megoldásához olyan befogadó jellegű nemzeti párbeszéd révén, amelynek célja a szír nép jogos törekvéseinek és aggodalmainak hathatós kezelése, és úgy véli, hogy a helyzet bármilyen további romlása kiszámíthatatlan következményekkel járna az egész térség számára;

5.   ragaszkodik ahhoz, hogy Szíria jövőbeli sorsát kizárólag a szír nép határozhassa meg, külső beavatkozás vagy katonai intervenció nélkül; határozottan ellenzi a „védelmi felelősségnek” a katonai beavatkozás ürügyéül való felhasználását; határozottan ellenzi az ország felosztására irányuló terveket;

6.   kéri, hogy haladéktalanul vessenek véget az országban mindennemű – többek között a fegyverszállítás és a fegyveres csoportok finanszírozása általi – idegen beavatkozásnak; sürgeti az ENSZ-t és az Európai Unió Tanácsát, hogy vessenek ki embargót a Szíriába irányuló fegyverexportra; sürgeti a szomszédos országokat, hogy biztosítsanak megfelelő őrizetet Szíriával közös határuk mentén, és tiltsanak meg a Szíriába irányuló minden fegyverszállítmányt;

7.   sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjait, hogy rendezzék nézeteltéréseiket, és az Arab Ligával együttműködve állapodjanak meg olyan politikai intézkedésekről, amelyek célja, hogy véget vessenek a Szíriában dúló erőszaknak és elősegítsék a befogadó politikai párbeszéd megkezdését a probléma tartós politikai megoldása érdekében;

8.   elítéli, hogy a különböző vallási csoportok és felekezetek, valamint kisebbségek jelenlétét arra használják fel, hogy bátorítsák a szekták általi erőszakot, és okot szolgáltassanak a beavatkozásra;

9.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának, valamint az Arab Ligának.