Propunere de rezoluţie - B7-0073/2012Propunere de rezoluţie
B7-0073/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP))

13.2.2012

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin, Takis Hadjigeorgiou în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2543(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0073/2012
Texte depuse :
B7-0073/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0073/2012

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în urma unei deteriorări rapide a situaţiei din Siria, care a început, în martie 2011, cu reprimarea violentă a demonstraţiilor de către forţele militare şi de securitate siriene, a avut loc o escaladare a conflictului, marcată de confruntări armate între forţele militare şi de securitate siriene şi grupuri armate, precum şi de atacuri împotriva unor zone rezidenţiale şi este posibil ca în acest moment ţara să se afle în pragul războiului civil;

B.  întrucât zilnic are loc vărsare de sânge şi există relatări privind încălcări flagrante ale dreptului umanitar de către forţele militare şi de securitate siriene; întrucât, conform estimărilor ONU, 6 000 de civili, sau chiar mai mulţi, şi-au pierdut viaţa, inclusiv 400 de copii, iar un număr mult mai mare au fost răniţi; întrucât autorităţile siriene susţin că 2 000 de membri ai forţelor sale de securitate se numără printre persoanele decedate; întrucât persoanele rănite nu beneficiază de un tratament corespunzător; întrucât există relatări privind accesul tot mai dificil la produse alimentare şi bunuri;

C.  întrucât există relatări privind numărul tot mai mare de grupuri armate, inclusiv „Armata Siriană Liberă”, fiecare având propriile temeiuri şi motive, unele dintre aceste grupuri, se pare, infiltrându-se în ţară şi deţinând arme introduse ilegal peste frontieră; întrucât răpirile şi violenţele sectare se multiplică;

 

D.  întrucât Liga Statelor Arabe a luat mai multe măsuri, şi anume suspendarea statutului Siriei de membru al Ligii Arabe, retragerea ambasadorilor statelor arabe de la Damasc, impunerea de sancţiuni; întrucât Liga Statelor Arabe şi-a retras misiunea de observatori din Siria;

E.  întrucât, la 5 februarie 2012, Rusia şi China şi-au exercitat dreptul de veto împotriva unui proiect de rezoluţie în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, pentru a preveni o intervenţie militară în Siria ce ar fi repetat scenariul libian;

F.  întrucât Liga Statelor Arabe ia în considerare trimiterea unei misiuni de menţinere a păcii în Siria, în colaborare cu ONU, misiune ce urmează să beneficieze de un mandat mai puternic;

G.  întrucât unele ţări, inclusiv Arabia Saudită, exercită presiuni în vederea recunoaşterii de către Liga Statelor Arabe a forţelor opoziţiei din Siria;

H.  întrucât anumite ţări, şi în mod deosebit SUA, Franţa, Regatul Unit, Turcia, Tunisia, Arabia Saudită, solicită constituirea unei „Coaliţii a prietenilor Siriei” având ca scop schimbarea de regim în Siria, iar Tunisia a convocat în acest sens o reuniune ce urmează să aibă loc la Tunis în data de 24 februarie 2012;

I.  întrucât implicarea unor state terţe precum SUA şi Turcia pare să fi depăşit simpla furnizare de sprijin diplomatic opoziţiei din Siria, existând relatări potrivit cărora au loc furnizări de armamente peste frontiera dintre Turcia şi Siria;

J.  întrucât se pare că anumite state din regiune au intervenit în Siria din motive religioase; întrucât liderul Al-Qaeda şi-a declarat sprijinul pentru opoziţie;

K.  întrucât opoziţia siriană, care este eterogenă, declară că este împotriva oricărei intervenţii străine, în special a celei militare;

L.  întrucât situaţia extrem de gravă din Siria are deja un impact negativ asupra situaţiei din Liban, existând temeri privind revărsarea iminentă a acesteia peste frontieră, iar acest lucru va afecta, prin urmare, întreaga regiune, cu implicaţii şi consecinţe imprevizibile,

1.  condamnă reprimarea brutală de către regimul sirian a propriei populaţii, solicită să se pună capăt imediat reprimării şi solicită retragerea armatei şi a tancurilor siriene din oraşe;

2.  îşi exprimă profunda întristare pentru pierderea continuă de vieţi omeneşti şi transmite condoleanţe familiilor victimelor;

3.  condamnă în mod lipsit de echivoc bombardarea zonelor rezidenţiale, utilizarea forţei şi a violenţei de către forţele guvernamentale militare şi de securitate împotriva protestatarilor şi a civililor; condamnă, de asemenea, violenţa utilizată de grupurile armate; îndeamnă regimul din Siria să pună capăt imediat torturilor şi tuturor încălcărilor drepturilor omului, să elibereze toate persoanele deţinute fără motive juridice, să acorde servicii medicale celor răniţi şi să respecte libertăţile fundamentale; de asemenea, îndeamnă toate grupurile armate să înceteze violenţele;

4.  insistă asupra necesităţii soluţionării politice a crizei, prin intermediul unui dialog naţional favorabil incluziunii şi care să urmărească abordarea efectivă a aspiraţiilor şi preocupărilor legitime ale poporului sirian; deteriorarea în continuare a situaţiei ar avea consecinţe imprevizibile pentru întreaga regiune;

5.  insistă asupra faptului că poporul sirian trebuie să rămână stăpânul absolut al viitorului destin al Siriei, fără nicio ingerinţă sau intervenţie militară din exterior; se opune ferm utilizării principiului „responsabilităţii de a proteja” ca motiv pentru a justifica intervenţia militară; se opune ferm planurilor de divizare a ţării;

6.  solicită încetarea imediată a oricărei intervenţii străine în ţară, inclusiv prin furnizarea de arme şi finanţarea grupurilor armate; solicită ONU şi Consiliului UE să implementeze un embargo asupra exportului de arme către Siria; solicită tuturor ţărilor vecine să îşi controleze frontierele cu Siria şi să interzică orice transport de arme către Siria;

7.  solicită membrilor Consiliului de Securitate al ONU să îşi depăşească diferenţele de opinie şi să ajungă la un acord, în cooperare cu Liga Arabă, cu privire la adoptarea unor măsuri politice menite să pună capăt violenţei în Siria şi să promoveze lansarea unui dialog politic favorabil incluziunii, care să aibă ca scop găsirea unor soluţii politice sustenabile pentru problemele actuale;

8.  denunţă utilizarea prezenţei diferitelor grupuri religioase şi confesionale, precum şi a minorităţilor pentru a instiga la violenţe sectare şi pentru a justifica intervenţiile;

9.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernului şi parlamentului Republicii Arabe Siriene şi Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana, precum şi Ligii Statelor Arabe.