Forslag til beslutning - B7-0097/2012Forslag til beslutning
B7-0097/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om finansiering af projektet "Sartoria sociale – Vestiamo la libertà"

22.2.2012

jf. forretningsordenens artikel 120

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0097/2012

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af projektet "Sartoria sociale – Vestiamo la libertà"

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 120,

A. der henviser til, at prostitutionsbekæmpelse og social integration af kvinder, der bliver udnyttet, prioriteres højt af medlemsstaterne;

B.  der henviser til den rolle, der udfyldes af foreninger, almennyttige nonprofitorganisationer, kooperativer og andre former for solidariske tiltag, som hver dag engagerer sig i sociale problemstillinger;

C. der henviser til, at der i provinsen Caserta er blevet iværksat et projekt, "Vestiamo la libertà" (klæd friheden på), hvilket er et socialt skrædderværksted, der er placeret i en bygning, der er blevet konfiskeret fra mafiaorganisationerne i Castel Volturno, og beregnet på unge kvindelige, navnlig afrikanske, ofre for menneskehandel, der er omfattet af integrationsprojekter; der henviser til, at det nævnte projekt er rettet mod reintegration af tidligere prostituerede;

1.  opfordrer til, at Kommissionen i betragtning af de sociale mål med projektet "Sartoria sociale – Vestiamo la libertà" gennem kommende pilotprojekter støtter samme form for initiativ i alle medlemsstater.◘