Päätöslauselmaesitys - B7-0097/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0097/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS muotialan sosiaalisen "Vaatteita vapaudelle" ‑hankkeen rahoituksesta

22.2.2012

työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0097/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys muotialan sosiaalisen "Vaatteita vapaudelle" ‑hankkeen rahoituksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A. ottaa huomioon, että prostituution torjunta ja hyväksikäytettyjen naisten sosiaalinen osallistaminen ovat jäsenvaltioiden painopistealueita;

B.  panee merkille erilaisten yhdistysten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, osuuskuntien ja yhteisvastuujärjestöjen roolin jokapäiväisessä toiminnassa näissä sosiaalisissa kysymyksissä;

C. toteaa, että Casertan maakunnassa on pantu alulle "Vaatteita vapaudelle" ‑hanke, joka on eräänlainen sosiaalinen muotiateljee, joka sijaitsee Castel Volturnon mafialta takavarikoiduissa tiloissa ja joka on tarkoitettu ihmiskaupan uhreina olleille, enimmäkseen afrikkalaisille tytöille, jotka ovat sitoutuneet kuntoutukseen; toteaa, että hankkeen tarkoituksena on sopeuttaa entiset prostituoidut yhteiskuntaan;

1.  kehottaa komissiota pitämään mielessä "Vaatteita vapaudelle" ‑hankkeen sosiaaliset tavoitteet ja tukemaan tätä aloitetta uusilla pilottihankkeilla kaikissa jäsenvaltioissa.