Rezolūcijas priekšlikums - B7-0097/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0097/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par finansējumu projektam „Sociālā šūšana — ietērpjam brīvību”

22.2.2012

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0097/2012

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par finansējumu projektam „Sociālā šūšana — ietērpjam brīvību”

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A. tā kā cīņa pret prostitūciju un šajā jomā izmantoto sieviešu sociāla integrācija ir viena no dalībvalstu prioritātēm;

B.  tā kā apvienībām, sabiedriskas nozīmes bezpeļņas organizācijām, kooperatīviem un solidaritātes organizācijām ir liela nozīme un tā kā tās katru dienu strādā ar sociāliem jautājumiem;

C. tā kā Kazertas provincē ir sākts projekts „Ietērpjam brīvību”, proti, šūšanas sociāla darbnīca, kas ir izveidota Kastel Volturno mafijai konfiscētā īpašumā un ir paredzēta galvenokārt Āfrikas izcelsmes sieviešu — cilvēku tirdzniecības upuru — rehabilitācijai; tā kā šā projekta mērķis ir bijušo prostitūtu sociāla reintegrācija,

1.  ņemot vērā projekta „Sociālā šūšana — ietērpjam brīvību” sociālos mērķus, aicina Komisiju atbalstīt šādu pašu iniciatīvu, visās dalībvalstīs turpmāk īstenojot izmēģinājuma projektus.