Propunere de rezoluţie - B7-0097/2012Propunere de rezoluţie
B7-0097/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la finanțarea proiectului de atelier de croitorie cu caracter social „Să îmbrăcăm libertatea”

22.2.2012

depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0097/2012

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la finanțarea proiectului de atelier de croitorie cu caracter social „Să îmbrăcăm libertatea”

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât tema combaterii prostituției și a integrării sociale a femeilor exploatate este o prioritate a statelor membre;

B.  având în vedere rolul asociațiilor, al organizațiilor non-profit, al cooperativelor și al entităților fondate pe principiul solidarității, care se ocupă zi de zi de probleme sociale;

C. întrucât în provincia Caserta a fost lansat proiectul „Să îmbrăcam libertatea”, care constă într-un atelier de croitorie cu caracter social, instalat într-un imobil confiscat de la mafiile din Castel Volturno și destinat unor fete care au fost victime ale traficului cu ființe umane, în mare majoritate africane, integrate în programe de recuperare; întrucât proiectul menționat vizează reintegrarea socială a fostelor prostituate;

1.  invită Comisia ca, având în vedere obiectivele sociale ale proiectului de atelier de croitorie cu caracter social „Să îmbrăcăm libertatea”, să susțină această inițiativă prin intermediul unor viitoare proiecte pilot în toate statele membre.