Förslag till resolution - B7-0097/2012Förslag till resolution
B7-0097/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om finansiering av projektet ”Sartoria sociale – Vestiamo la libertà”

22.2.2012

i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0097/2012

Förslag till Europaparlamentets resolution om finansiering av projektet ”Sartoria sociale – Vestiamo la libertà”

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Att bekämpa prostitution och integrera sexuellt utnyttjade kvinnor i samhället är en prioriterad uppgift för medlemsstaterna.

B.  De föreningar, allmännyttiga ideella organisationer, kooperativ och solidaritetsgrupper som varje dag arbetar med sociala frågor har i detta sammanhang en viktig roll.

C. I provinsen Caserta har det dragits igång ett socialt projekt som går under benämningen ”Vestiamo la libertà”. Tanken bakom detta projekt är att driva en syateljé i en byggnad som konfiskerats från maffian i Castel Volturno. Syateljén ska sysselsätta kvinnor, främst afrikanskor, som varit offer för människohandel och som nu genomgår rehabiliteringsprogram. Syftet med projektet är att återintegrera f.d. prostituerade i samhället.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på de sociala målen för ”Sartoria sociale – Vestiamo la libertà”, stödja samma typ av initiativ i alla medlemsstater genom framtida pilotprojekt.