Projekt rezolucji - B7-0121/2012Projekt rezolucji
B7-0121/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie kampanii przeciwko grom hazardowym

  24.2.2012

  złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0121/2012

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kampanii przeciwko grom hazardowym

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że zjawisko gier hazardowych znacznie rozprzestrzeniło się w Europie w ciągu ostatnich lat;

  B.  mając na uwadze szkodliwy wpływ, jaki wywierają gry hazardowe na grających, niszcząc całe rodziny i sprzyjając lichwie;

  C. mając na uwadze, że ludopatia to choroba, która pcha ludzi do nieprzerwanej gry i jest „chorobą społeczną” trudną do zwalczenia;

  1.  zachęca Komisję do przygotowania odpowiedniej kampanii uwrażliwiającej dla obywateli, aby uświadomić im ryzyko i poinformować o schorzeniach powodowanych grami hazardowymi i ludopatią.