Päätöslauselmaesitys - B7-0122/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0122/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS toimenpiteistä aasianrunkojäärän leviämisen ehkäisemiseksi

24.2.2012

työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0122/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys toimenpiteistä aasianrunkojäärän leviämisen ehkäisemiseksi

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A. ottaa huomioon, että luonnonmukaisen kasvillisuuden suojelu on tärkeää maapallon ympäristön suojelemiseksi;

B.  ottaa huomioon, että vierasperäinen hyönteislaji, aasianrunkojäärä, jonka toukat kaivautuvat syvälle eri lehtipuiden runkoon ja oksiin niin, että lopulta puut kuolevat, on vahingoittanut jo tuhansia puita;

C. ottaa huomioon, että aasianrunkojäärää pidetään Euroopan unionissa karanteenin alaisena hyönteisenä (direktiivin 2000/29/EY liitteen I A osa);

1.  kehottaa komissiota varaamaan asianmukaisia varoja hankkeille, joiden tavoitteena on seurata aasianrunkojäärän leviämistä ja toteuttaa torjuntatoimia.