Projekt rezolucji - B7-0122/2012Projekt rezolucji
B7-0122/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie środków zapobiegawczych w odniesieniu do Anoplophora glabripennis

  24.2.2012

  złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  B7‑0122/2012

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie środków zapobiegawczych w odniesieniu do Anoplophora glabripennis

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że zachowanie flory i roślinności naturalnej przyczynia się do ochrony środowiska i planety;

  B.  mając na uwadze, że azjatycki owad Anoplophora glabripennis, którego larwy wgryzają się głęboko w pień i konary różnych gatunków drzew liściastych powodując ich obumieranie, wyrządził już szkody u tysięcy drzew;

  C. mając na uwadze, że ten azjatycki owad podlega w Unii Europejskiej kwarantannie (część A załącznika I do dyrektywy 2000/29/WE);

  1.  zwraca się do Komisji o przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na projekty, które mają na celu monitorowanie rozprzestrzeniania się tego owada oraz inicjatywy prewencyjne.