Predlog resolucije - B7-0122/2012Predlog resolucije
B7-0122/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o ukrepih za preprečevanje širjenja azijskega kozlička (Anoplophora glabripennis)

24. 2. 2012

v skladu s členom 120 poslovnika

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0122/2012

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ukrepih za preprečevanje širjenja azijskega kozlička (Anoplophora glabripennis)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 120 svojega poslovnika,

A. ker je varstvo flore in naravnega rastlinstva koristno za zaščito okolja in našega planeta;

B.  ker je azijski kozliček, eksotična žuželka, katerega ličinke rijejo globoko v deblo in veje različnih vrst listavcev in tako povzročijo njihovo odmrtje, poškodoval na tisoče dreves;

C. ker je za Evropsko unijo azijski kozliček žuželka, ki sodi v karanteno (Direktive 2000/29/ES, Priloga I, del A);

1.  poziva Komisijo, naj nameni primerna finančna sredstva za projekte, ki so namenjeni spremljanju širjenja azijskega kozlička, in za ukrepe za preprečevanje.