Förslag till resolution - B7-0122/2012Förslag till resolution
B7-0122/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förebyggande åtgärder mot den asiatiska långhorningen

24.2.2012

i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen

Sergio Paolo Francesco Silvestris

B7‑0122/2012

Förslag till Europaparlamentets resolution om förebyggande åtgärder mot den asiatiska långhorningen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Skyddet av floran och den naturliga vegetationen är nödvändigt för att bevara miljön och planeten.

B.  Den asiatiska långhorningen, en exotisk insekt vars larver gräver sig djupt in i stammar och grenar i lövträdsarter, vilket till slut tar död på träden, har orsakat skador på tusentals träd.

C. EU klassar den asiatiska långhorningen (anoplophora chinensis) som skadegörare (bilaga I, del A i direktiv 2000/29/EG).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anslå adekvata medel till projekt som syftar till att övervaka spridningen av långhorningen samt till förebyggande initiativ.