Propunere de rezoluţie - B7-0133/2012Propunere de rezoluţie
B7-0133/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP))

7.3.2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0131/2012

Procedură : 2012/2550(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0133/2012
Texte depuse :
B7-0133/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0133/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nigeria (2012/2550(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind încălcările drepturilor omului în Nigeria,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Nigeria la 29 octombrie 1993,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981, ratificată de Nigeria la 22 iunie 1983,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. îngrijorat de violențele lansate recent de grupul Boko Haram, un grup islamist radical, care au provocat moartea câtorva sute de oameni nevinovați;

B.  întrucât organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au documentat implicarea grupului islamist Boko Haram în atacuri împotriva unor secții de poliție, baze militare, biserici și bănci, precum și într-un atentat sinucigaș cu bombă la sediul central al ONU, în care au fost ucise 24 de persoane și au fost rănite peste 100 de alte persoane;

C. întrucât, ca reacție la violențele generate de Boko Haram, poliția și armata din Nigeria au executat fără procese în justiție numeroși membri suspectați ai grupului;

D. întrucât, conform relatărilor, aproximativ 10 000 de persoane s-au refugiat din nordul Nigeriei spre Ciad și Niger în ultimele săptămâni, fugind de represiunile violente și de violențele grupului Boko Haram, iar unii locuitori ai satelor din vecinătate, Dougouri, Folkine, Koyorom și Malfahtri, din estul Nigeriei, au fugit și ei;

E.  întrucât mii de persoane și-au pierdut viețile în violențele religioase și etnice din Nigeria în ultimii zece ani, Nigeria fiind deseori scena unor tensiuni religioase și etnice;

F.  întrucât violențele interreligioase și interetnice dau naștere adesea unei escaladări emoționale a conflictelor, provocând moartea unor oameni nevinovați, fără să se rezolve cauza fundamentală a conflictului;

G. întrucât problemele din zona de nord sunt generate de lipsa dezvoltării economice, iar tensiunea are rădăcini în resentimentele de decenii dintre grupurile băștinașe, în mare parte creștini sau animiști, care se luptă pentru controlul terenurilor agricole fertile cu migranții și coloniștii din nordul musulman vorbitor de hausa;

H. întrucât rezolvarea pașnică a conflictelor implică respectarea drepturilor omului, accesul la justiție, încetarea impunității, precum și accesul echitabil la resurse și redistribuirea veniturilor într-o țară cu zăcăminte atât de bogate de petrol precum Nigeria;

I.   întrucât instabilitatea accentuează fragilitatea celei mai dens populate și bogate în resurse țări din Africa,

1.  condamnă cu vehemență violențele care au cuprins Nigeria și își exprimă îngrijorarea cu privire la tensiunile etnice actuale, în care ambele comunități au fost și sunt atât autoare, cât și victime;

2.  subliniază faptul că comisia instituită de președintele Goodluck Jonathan ca să supravegheze reorganizarea poliției din Nigeria ar trebui să depună eforturi pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului de către unele forțe de poliție și pentru a stabili încrederea între populație și poliție;

3.  subliniază importanța unui sistem judiciar independent, imparțial și accesibil care să pună capăt impunității, să sporească respectul pentru statul de drept și pentru drepturile fundamentale ale populației;

4.  solicită o investigație independentă referitoare la încălcările drepturilor omului și judecarea persoanelor responsabile în conformitate cu standardele internaționale ale unui proces echitabil;

5.  solicită guvernului nigerian să își protejeze populația și să evite cu orice preț lansarea altor atacuri sau uciderile vindicative;

6.  invită UE să furnizeze ajutoare umanitare persoanelor care au fugit din nordul Nigeriei spre țările învecinate în urma represiunilor poliției și în urma violențelor grupului Boko Haram;

7.  îndeamnă guvernul nigerian să depună eforturi pentru găsirea unei soluții pașnice, abordând cauza fundamentală a conflictului, adică accesul la resurse, asigurând dezvoltarea durabilă a regiunilor și redistribuirea bogăției și garantând drepturile fundamentale ale omului;

8.  solicită abolirea actualei legislații care incriminează homosexualitatea, aceasta putând fi pedepsită în unele cazuri prin lapidare; solicită parlamentului nigerian să renunțe la examinarea legii privind interzicerea căsătoriilor între persoanele de același sex, lege care, dacă ar fi adoptată, ar însemna un risc de violență și arestare pentru persoanele LGBT, atât resortisanți nigerieni, cât și resortisanți străini;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisei, guvernului nigerian, Uniunii Africane, Secretarului General al ONU, co-președinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și ai Parlamentului Panafrican.