Návrh usnesení - B7-0134/2012Návrh usnesení
B7-0134/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

7. 3. 2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Fiorello Provera, Rolandas Paksas, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Mara Bizzotto, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela za skupinu EFD

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0131/2012

Postup : 2012/2550(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0134/2012
Předložené texty :
B7-0134/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0134/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii (2012/2550(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii a svobodě vyznání,

–   s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody vyznání uvedená v kapitole IV Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. prosince 2011 a ze dne 22. ledna 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že dne 20. ledna bylo zabito nejméně 186 lidí ve městě Kano na severu země, a to v koordinované sérii bombových a ozbrojených útoků radikální islamistické skupiny Boko Haram, přičemž se jednalo o nejvražednější útok této skupiny od povstání v roce 2009, k němuž došlo po zabití jejího zakladatele a vůdce Mohammeda Yusufa s cílem rozvrátit demokracii v Nigérii;

B.  vzhledem k tomu, že islamistická skupina Boko Haram vyzvala všechny jižní křesťany a animisty, aby opustili severní státy země, a požaduje uplatňování práva šaría v celé Nigérii a že od začátku roku 2012 si útoky připisované této skupině vyžádaly nejméně 200 obětí a v roce 2011 bylo zabito více než 500 lidí;

C. vzhledem k tomu, že 4. března skupina Boko Haram vyhlásila křesťanům „válku“ a prohlásila, že zahájí sérii koordinovaných útoků s cílem vyhladit celou křesťanskou komunitu žijící v severní části země;

D. vzhledem k tomu, že 26. února dva sebevražední atentátníci ze skupiny Boko Haram odpálili výbušniny umístěné v autě před kostelem ve městě Jos, přičemž zabili tři osoby a 38 jich zranili, a dne 21. února pravděpodobně islámští extrémisté odpálili bombu před kostelem ve městě Suleja a zranili přitom pět osob;

E.  vzhledem k tomu, že se v zemi rodí etnická nevraživost, jež je podporována sektářským násilím, o jehož potlačení se snaží ústřední vláda prezidenta Goodlucka, který uznal, že nepokoje v zemi jsou horší než občanská válka v šedesátých letech;

F.  vzhledem k tomu, že poté, co jeden z hlavních podezřelých v případu bombového útoku skupiny Boko Haram, který proběhl na Štědrý den a vyžádal si 44 obětí, utekl z vězení do 24 hodin od zadržení dne 14. ledna, zaznívají výzvy k reformě nigerijských bezpečnostních sil;

G. vzhledem k tomu, že nigerijská vláda reagovala na rostoucí násilí tím, že posílila bezpečnost v hlavním městě Abuja, zadržela desítky podezřelých, nařídila zákaz vycházení a vyhlásila výjimečný stav v některých částech čtyř severních států;

H. vzhledem k tomu, že největší překážka pro nigerijskou vládu, která se snaží řešit problém skupiny Boko Haram, spočívá v nedostatku informací o struktuře, vedení a ideologii skupiny, což komplikuje zadržení některých osob;

I.   vzhledem k tomu, že Nigérie má 160 milionů obyvatel, rozdělených na křesťany na jihu a muslimy na severu;

J.   vzhledem k tomu, že město Jos je popisováno jako náboženská hranice mezi severem a jihem;

1.  odsuzuje brutální útoky na křesťanské komunity a vyzývá nigerijskou vládu, aby přijala veškerá potřebná opatření s cílem vyřešit problém islámských militantů na severu Nigérie;

2.  zdůrazňuje, že je nutná větší transparentnost a že nigerijské bezpečnostní síly by měly vypátrat a zatknout osoby podezřelé z účasti na sektářských útocích, a zároveň upozorňuje na potřebu přijmout opatření, která by umožnila ochranu křesťanských kultovních míst a křesťanské komunity v celé Nigérii a zejména na severu;

3.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby urychleně podpořilo základní práva a svobody křesťanských komunit v Nigérii a v zemích severní a západní Afriky;

4.  zdůrazňuje, že náboženští vůdci v Nigérii musí bojovat proti těm, kteří podněcují k násilí, a musí položit základy náboženské tolerance a porozumění;

5.  vyzývá federální vládu Nigérie, aby přijala konkrétní a bezodkladná opatření na podporu dialogu mezi příslušníky různých etnických skupin a různého náboženského vyznání, a vítá iniciativu prezidenta Goodlucka Jonathana zaměřenou na sblížení náboženských vůdců a vůdců jednotlivých komunit;

6.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podpořila snahy nigerijských úřadů o účinné potlačení islámského povstání;

7.  vyzývá Komisi, aby spolupracovala se Spojenými státy a dalšími dárci na vyčlenění prostředků na rozvojovou pomoc určených k vytváření pracovních míst v oblastech, které jsou nejvíce zasaženy sektářským násilím;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).