Πρόταση ψηφίσματος - B7-0138/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0138/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία (2012/2550(RSP))

7.3.2012

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Mario Mauro, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bogusław Sonik, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Santiago Fisas Ayxela, Ria Oomen-Ruijten εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0131/2012

Διαδικασία : 2012/2550(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0138/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0138/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0138/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία (2012/2550(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Θέση 95/544/ΚΕΠΠΑ της 4ης Δεκεμβρίου 1995, που έχει καταρτίσει το Συμβούλιο με βάση το άρθρο Ι.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την κατάσταση στην Νιγηρία (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 21.12.1995, σ. 1),

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1997 για διεύρυνση της ισχύος της προαναφερθείσας Κοινής Θέσης (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 338, 9.12.1997, σ.8), σχετικά με την εφαρμογή της (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 338, 9.12.1997, σ.7),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νιγηρία,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, το οποίο κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών του 1981 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–   έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και ειδικότερα τις διατάξεις του για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στο κεφάλαιο ΙV - Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. εκφράζοντας λύπη για τις πρόσφατες αναταραχές λόγω των καυσίμων και την απώλεια ζωών, μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων καυσίμων την 1η Ιανουαρίου στο πλαίσιο σαρωτικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θεωρητικά αποσκοπούν στη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας της μεγαλύτερης αφρικανικής χώρας που παράγει πετρέλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της επιδότησης της βενζίνης, όπως παρουσιάζεται, οφείλεται εν μέρει σε αδυναμίες της κυβέρνησης και στη διαφθορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το εντελώς αντιλαϊκό μέτρο αποδεικνύει το μέγεθος του χάσματος μεταξύ της κυβέρνησης και συγκεκριμένων ελίτ από τη μια πλευρά, και από την άλλη των απλών ανθρώπων στους δρόμους που ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια τη μέρα·

Γ.  συγκλονισμένο από τις πρόσφατες εκρήξεις βίας σε αρκετές περιοχές της Νιγηρίας, μεταξύ αυτών θρασύδειλες επιθέσεις σε θρησκευτικά σύμβολα και εκκλησίες και δολοφονίες και τραυματισμοί χριστιανών την περίοδο των Χριστουγέννων, που προκάλεσαν αποτρόπαιες απώλειες ζωών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να ελέγξει την κατάσταση·

E.  συγκλονισμένο από το τελευταίο κύμα βομβιστικών και ενόπλων επιθέσεων της ισλαμικής σέκτας Boko Haram, που αφαίρεσαν τη ζωή τουλάχιστον 185 ανθρώπων στην πόλη Kano στις 20 Ιανουαρίου και στόχευαν σε μεγάλο βαθμό σε αστυνομικά τμήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram, σε φυλλάδιο που διένειμε στην πόλη σε μια νύχτα, προειδοποίησε τους κάτοικους της Kano ότι θα συνεχίσει τα χτυπήματα στις δυνάμεις ασφαλείας και ζήτησε αποφασιστικότητα στην προσπάθεια της ομάδας να δημιουργήσει ένα «ισλαμικό σύστημα»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram επιτέθηκε σε χριστιανούς, συγκεκριμένα την ημέρα των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα των θάνατο δεκάδων ανθρώπων σε μια σειρά βομβαρδισμών, εκ των οποίων οι πλέον δολοφονικοί στοίχισαν τη ζωή σε 44 ανθρώπους έξω από μια καθολική εκκλησία στην πρωτεύουσα Abuja, και έχει ορκιστεί να δειξαγάγει θρησκευτικό πόλεμο κατά των χριστιανών και να τους απομακρύνει από το βόρειο τμήμα της χώρας όπου οι μουσουλμάνοι πλειοψηφούν·

Ζ   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Ιανουαρίου η Boko Haram εξέδωσε τελεσίγραφο και έδωσε στους χριστιανούς της βόρειας Νιγηρίας τρεις μέρες για να αποχωρήσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία τουλάχιστον 8 χριστιανών που παρακολουθούσαν θρησκευτική λειτουργία στις 5 Ιανουαρίου στην Gombe και 20 χριστιανών που βρίσκονταν σε κηδεία στις 6 Ιανουαρίου στην Mubi, αποδεικνύει ότι οι εντάσεις κορυφώνονται μετά τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς εκκλησιών την ημέρα των Χριστουγέννων και το βομβαρδισμό μουσουλμανικού σχολείου στη νότια Νιγηρία που ακολούθησε λίγο αργότερα·

H. συγκλονισμένο από την πρόσφατη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας με αυτοκίνητο στις 26 Φεβρουαρίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 38, κατά τη διάρκεια πρωινών προσευχών σε καθολική εκκλησία στην πολύπαθη πόλη Jos στην κεντρική Νιγηρία, προκαλώντας αντίποινα από νεαρούς χριστιανούς· αναφέρεται ότι τουλάχιστον δύο μουσουλμάνοι σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια και ότι κάηκαν αρκετά καταστήματα που ανήκαν σε μουσουλμάνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη για την τελευταία αυτή επίθεση ανέλαβε και πάλι η Boko Haram·

Θ  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα αυτή, της οποίας το όνομα σημαίνει «η δυτική εκπαίδευση είναι αμαρτία», κατηγορείται για το θάνατο πάνω από 900 ανθρώπων σε περίπου 160 διαφορετικές επιθέσεις από τον Ιούλιο του 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πρόσφατες εκθέσεις κάνουν λόγο για πιθανή σύνδεση μεταξύ της Boko Haram και της AQMI (Αλ Κάιντα του ισλαμικού Μαγκρέμπ), κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή του Sahel·

Ι    λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα βρήκαν το θάνατο κατά τις θρησκευτικές και εθνοτικές βίαιες επιθέσεις στις κεντρικές πολιτείες της Νιγηρίας κατά τα τελευταία δέκα έτη, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές και εθνοτικές εντάσεις έχουν συχνά επιταθεί στην περιοχή αυτή·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να ενταχθούν συστηματικά οι μουσουλμάνοι ή οι χριστιανοί στο ρόλο του θύτη ή του θύματος δεδομένου ότι έχουν, κατά περιόδους, διαδραματίσει αμφότερους αυτούς τους ρόλους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αστάθεια υπονομεύει την εύθραυστη κατάσταση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικράτηση σταθερότητας και δημοκρατίας στη Νιγηρία θα έχει επίσης μεγάλη σπουδαιότητα πέραν των άμεσων συνόρων της, λόγω του ηγετικού ρόλου της χώρας στην περιοχή και στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αναθεωρημένης Συμφωνίας του Κοτονού, η ΕΕ δεσμεύεται να αναπτύσσει τακτικό πολιτικό διάλογο με τη Νιγηρία σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις δημοκρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών, θρησκευτικών και φυλετικών διακρίσεων·

1.  καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να επιλύσει τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που πλήττουν τη χώρα, λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα, όπως είναι η αντιμετώπιση των αδυναμιών της κυβέρνησης και της διαφθοράς·

2.  καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες βιαιοπραγίες, ιδίως τις τρομοκρατικές επιθέσεις της ισλαμικής σέκτας Boko Haram, και την τραγική απώλεια ανθρωπίνων ζωών και εκφράζει τη συμπαράστασή του στους πενθούντες και τους τραυματίες·

3.  ζητεί από όλες τις κοινότητες να επιδείξουν ψυχραιμία και να αναζητήσουν ειρηνικά μέσα για την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στις θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες στη Νιγηρία·

4.  καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι θα διερευνηθούν τα αίτια των πλέον πρόσφατων βιαιοτήτων και να διασφαλίσει ότι οι δράστες των βίαιων πράξεων θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· καλεί, συγκεκριμένα, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να καταπολεμήσει την Boko Haram, η οποία ενισχύει τη δύναμή της εκμεταλλευόμενη την βαθιά ριζωμένη θρησκευτική ένταση στην Νιγηρία·

5.  καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα και επείγοντα μέτρα για τη στήριξη του διεθνοτικού και διαθρησκευτικού διαλόγου·

6.  ζητεί να εξετασθούν διεξοδικότερα τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και εθνοτικών εντάσεων, και να αποφεύγονται ευρείες και απλουστευτικές ερμηνείες που βασίζονται μόνο στις θρησκείες και δεν θα παρέχουν τη βάση για μια μακροπρόθεσμη και διαρκή επίλυση των προβλημάτων αυτής της περιοχής·

7.  καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να προστατεύσει τον πληθυσμό της και να εξετάσει τα βαθύτερα αίτια της βίας, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα του ελέγχου γόνιμων γεωργικών γαιών, της ανεργίας και της φτώχειας·

8.  προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τον πολιτικό της διάλογο με τη Νιγηρία σύμφωνα με το άρθρο 8 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού και να αντιμετωπίσει επειγόντως ζητήματα που σχετίζονται με την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, που προβλέπονται σε πράξεις οικουμενικού, περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της απειλής που ενέχει η πιθανή σύνδεση μεταξύ της Boko Haram και της AQMI (Αλ Κάιντα του ισλαμικού Μαγκρέμπ)· ενθαρρύνει τις χώρες της περιοχής να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων περιφερειακών οργανισμών, με στόχο την πρόληψη συνεργειών μεταξύ της Boko Haram και της AQMI· ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη σε αυτές τις περιφερειακές προσπάθειες·

10. διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία του όσον αφορά τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία για όλες τις θρησκευτικές μειονότητες σε ορισμένες τρίτες χώρες· επισημαίνει επ' αυτού ότι η ελευθερία της λατρείας αποτελεί μία πτυχή μόνο του δικαιώματος στην θρησκευτική ελευθερία, δεδομένου ότι η τελευταία περιλαμβάνει την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος με τη διδασκαλία, με τις τελετές και με την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, σε ατομικό, συλλογικό, ιδιωτικό, δημόσιο και θεσμικό επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας είναι σημαντικός για την θρησκευτική ελευθερία και ότι η παρεμπόδιση της δημόσιας έκφρασης της πίστης των χριστιανών, καθιστώντας την θρησκεία τους ιδιωτικό φαινόμενο, παραβιάζει κατάφωρα το δικαίωμα στην θρησκευτική ελευθερία·

11. επισημαίνει ότι εμπόδια στην ελεύθερη άσκηση της πίστης εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά σημεία του κόσμου και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας Ashton και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμένουν σε τέτοιου είδους ζητήματα στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΠΑΚ).