Návrh uznesenia - B7-0144/2012Návrh uznesenia
B7-0144/2012

NÁVRH UZNESENIA o Kazachstane (2012/2553(RSP))

7.3.2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2012/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0144/2012
Predkladané texty :
B7-0144/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0144/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kazachstane (2012/2553(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kazachstane, najmä so zreteľom na uznesenie zo 17. septembra 2009,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

–   so zreteľom na stratégiu EÚ pre Strednú Áziu,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej zo 17. decembra 2011 o udalostiach v meste Žanaozen,

–   so zreteľom na predbežnú správu volebnej pozorovateľskej misie OBSE/Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) z 28. januára 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej zo 17. decembra 2011 o parlamentných voľbách v Kazachstane,

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o pozícii Parlamentu k 19. schôdzi Rady OSN pre ľudské práva,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho prokurátora Kazašskej republiky z 25. januára 2012 o udalostiach, ku ktorým došlo 16. decembra 2011 v meste Žanaozen,

–   so zreteľom na oznámenie delegácie EÚ v Kazašskej republike z 28. a 29. februára 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ a Kazachstan rokujú o novej ambicióznej dohode, ktorá má nahradiť dohodu o partnerstve a spolupráci a ktorá je zameraná na posilnenie a prehĺbenie vzťahov medzi oboma stranami, tieto rokovania však boli fakticky pozastavené po tom, ako v decembri minulého roku došlo k zabíjaniu v meste Žanaozen;

B.  keďže 16. decembra 2011 sa viac než 3 000 osôb v meste Žanaozen v Mangystauskej oblasti zúčastnilo na pokojnej manifestácii, aby vyjadrili podporu požiadavkám pracovníkov v ropnom priemysle, ktorí od mája 2011 štrajkujú za právo zvoliť si svojich vlastných odborárskych zástupcov a za uplatňovanie celoštátne dohodnutých sadzieb pre prácu na nebezpečných a odľahlých miestach;

C. keďže jednotky poriadkovej polície a výboru národnej bezpečnosti napadli demonštrantov a začali strieľať do neozbrojených štrajkujúcich a ich rodín, pričom podľa oficiálnych správ spôsobili smrť najmenej 16 osôb (14 v meste Žanaozen a 2 v susednom meste Šetpe), podľa nezávislých zdrojov bol však tento počet oveľa vyšší, pričom zranených bolo až 500 osôb;

D. keďže po týchto zrážkach kazašské orgány vyhlásili výnimočný stav znemožňujúci novinárom a nezávislým pozorovateľom vstup do mesta Žanaozen; keďže výnimočný stav bol napokon zrušený 31. januára;

E.  keďže mestský súd v Aktau 8. augusta 2011 uznal Nataliu Sokolovovú, právnu zástupkyňu pracovníkov v ropnom priemysle, za vinnú z podnecovania sociálnych nezhôd a aktívnej účasti na nezákonných zhromaždeniach a odsúdil ju na 6 rokov odňatia slobody za vyvolávanie sociálnych konfliktov;

F.  keďže prezident Kazachstanu vyzval na dôkladné prešetrenie udalostí, zriadil vládnu komisiu pod vedením prvého podpredsedu vlády a pozval medzinárodných expertov vrátane expertov z OSN, aby sa zúčastnili na procese vyšetrovania; keďže prebieha vyšetrovanie policajtov za nevhodné použitie zbraní, aj keď proti žiadnemu z nich dosiaľ nebolo vznesené obvinenie;

G. keďže doteraz neboli podniknuté žiadne kroky, pokiaľ ide o vyšetrovanie alebo prijatie opatrení proti vedúcemu prezidentskej administratívy, ktorý údajne vydal rozkaz na streľbu do manifestujúcich, alebo ministrovi vnútra Kalmuchanbetovi Kasymovovi, ktorý sa hrdo hlásil k zodpovednosti za vydanie rozkazu na streľbu;

H. keďže od decembra 2011 bolo v Žanaozene zatknutých približne 43 štrajkových aktivistov, ktorí čelia obvineniam, za ktoré im hrozia tresty v trvaní až šiestich rokov, pričom okrem iného ide o Akžanata Aminova, Jestaja Karašajeva, Nataliu Ažigalievovú, Ajmana Ongarbajevu, Žanaru Saktaganovovú, Talata Saktaganova, Maksata Dosmagambetova, Rozu Tuletajevovú a ďalších; keďže 3. februára 2012 bolo v meste Uralsk zatknutých niekoľko mladých moslimov pre podozrenie z organizovania hromadných nepokojov v Žanaozene;

I.   keďže 23. januára 2012 uskutočnili členovia výboru národnej bezpečnosti raziu v kanceláriách opozičnej strany ALGA, ako aj v priestoroch opozičných novín Vzgľad v Alma-Ate a takisto prehľadali byty popredných členov strany ALGA; keďže vedúci predstaviteľ strany ALGA Vladimir Kozlov a šéfredaktor Igor Viňavski boli zatknutí pre obvinenia z podnecovania sociálnych nepokojov a vyzývanie na násilné zvrhnutie a zmenu ústavného poriadku silou a porušovanie jednoty Kazašskej republiky;

J.   keďže 2. februára 2012 uskutočnili policajné jednotky raziu v kanceláriách opozičných novín Golos Republik a zhabali tlačiarenské a počítačové vybavenie, pričom výbor národnej bezpečnosti dvakrát predvolal zástupkyňu šéfredaktora Oksanu Makušinovú;

K. keďže bolo začaté vyšetrovanie trestného činu proti vedúcim predstaviteľom nezávislej odborovej organizácie Žanartu a Socialistického hnutia Kazachstanu Ajnurovi Kurmanovovi a Esenbekovi Uktešbajevovi; keďže bol zatknutý aktivista v oblasti boja za práva väzňov Vadim Kuramšin, ktorý čelí obvineniam z trestného činu za kampaň proti korupcii; keďže nezávislému odborárskemu aktivistovi Ajdosovi Sadykovovi bolo zamietnuté udelenie amnestie, vďaka ktorej by bol oslobodený od posledných 4 mesiacov trestu odňatia slobody; keďže aktivisti kampane „Nechajte domovy ľudí na pokoji“ čelia neustálemu prenasledovaniu a zatýkaniu;

L.  keďže podľa informácií novín Vzgľad z 28. februára 2012 si pracovníci banského podniku Kazakmys v Karagandskej oblasti, ktorí žiadali zvýšenie mzdy, vypočuli vyhrážky od zástupcu vedenia, ktorý sa vyjadril, že „ak zorganizujete druhý Žanaozen, strážnici dostanú zbrane a povolenie strieľať“;

M. keďže prezident Kazachstanu 6. januára podpísal zákon o národnej bezpečnosti, ktorým sa posilňuje moc bezpečnostných služieb a potvrdzuje sa, že osoby, ktoré sa považujú za hrozbu pre povesť krajiny vo svete, možno pokladať za „deštruktívne“ a podrobiť ich útlaku;

N. keďže hanobenie je aj naďalej trestným činom a keďže zákon o zavedení zmien právnych predpisov o informačno-komunikačných sieťach a dodatkov k nim z 10. júla 2009 stavia internetové zdroje (webové stránky, diskusné skupiny, blogy, diskusné fóra) na rovnakú úroveň s masmédiami a vyvodzuje voči nim a ich vlastníkom zodpovednosť za rovnaké priestupky;

O. keďže orgány v septembri 2011 prijali zákon o náboženstve, ktorý od všetkých náboženských skupín vyžaduje opätovnú registráciu a obsahuje ustanovenia, ktoré zakazujú občanom Kazachstanu slobodne praktizovať ich vieru;

P.  keďže všeobecné voľby, ktoré sa uskutočnili 16. januára 2012, neboli podľa OBSE v súlade s normami OBSE vzhľadom na to, že opoziční kandidáti a strany boli vo všeobecnosti pozbavení možnosti voliť, došlo k nezrovnalostiam pri hlasovaní a štátne zdroje a slogany boli použité na zvýšenie popularity vládnej strany, ktorá nezabezpečila potrebné podmienky na usporiadanie skutočne pluralitných volieb, aj keď tentoraz boli voľby z technickej stránky dobre zvládnuté;

Q. keďže 28. januára sa v Alma-Ate asi 1 000 ľudí zúčastnilo na nepovolenom proteste proti útlaku, pričom účastníci vyzvali orgány, aby ukončili politické prenasledovanie;

R.  keďže 25. februára 2012 boli v Alma-Ate zatknutí Bolat Abilov a Amiržan Kosanov, vedúci predstavitelia opozičnej strany OSDP/Azat, ako aj ďalších 28 osôb, pretože sa zúčastnili na demonštrácii na podporu pracovníkov v ropnom priemysle, pričom Abilov a Kosanov následne začali hladovku;

S.  keďže výbor Žanaozen 2011 tiež informoval o rozhodnutí uskutočniť štafetovú hladovku od marca do decembra 2012 s cieľom vyžiadať si spravodlivé vyšetrenie udalostí v Žanaozene;

T.  keďže opozičné strany informovali o plánoch uskutočniť 24. marca protestné zhromaždenie v Alma-Ate, presne 100 dní po zabíjaní v Žanaozene;

U. keďže Kazachstan sa v roku 2010 ujal predsedníctva OBSE a zaviazal sa uskutočniť celý rad demokratických reforiem a dodržiavať základné zásady tejto organizácie;

V. keďže minister zahraničných vecí Eržan Kazychanov oznámil kandidatúru Kazachstanu na členstvo v Rade OSN pre ľudské práva (UNHCR) počas jej 19. schôdze vo februári 2012;

1.  dôrazne odsudzuje násilný zásah policajných jednotiek proti pokojným demonštrantom v Žanaozene a požaduje nezávislé, transparentné, nestranné a vierohodné medzinárodné vyšetrenie udalostí vrátane vyšetrenia vierohodných tvrdení nezávislých odborárskych organizácií a nezávislých médií o nadmernom použití sily políciou a zlom zaobchádzaní s väzňami a ich mučení;

2.  v dôsledku výrazných krokov späť zo strany vlády Kazachstanu v nedávnom období v oblasti ľudských práv vrátane práv väzňov, zásady právneho štátu, volebnej demokracie, demokratických slobôd, slobody médií a vzhľadom na rozsiahle zatýkanie opozičných aktivistov by sa mali rokovania o novej dohode s Kazachstanom obnoviť až vtedy, keď vláda Kazachstanu dosiahne v týchto otázkach významný pokrok;

3.  berie na vedomie ochotu, ktorú deklarovala kazašská vláda, pokiaľ ide o riešenie oprávnených požiadaviek pracovníkov v ropnom priemysle, poukazuje na to, že vláda Kazachstanu prijala podobné prísľuby už v minulosti a následne ich ignorovala, a žiada vytvorenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie vrátane odborárskych aktivistov a aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí by mohli prispieť k zisteniu skutočností týkajúcich sa zabíjania v Žanaozene and Šetpe;

4.  domnieva sa, že oprávnené požiadavky pracovníkov v ropnom priemysle treba splniť, ako aj zaručiť plnú náhradu všetkým, ktorí boli zranení jednotkami štátu, a rodinám tých, ktorí pri zásahu prišli o život;

5.  odsudzuje pokračujúce zásahy proti médiám a slobode prejavu a vyzýva vládu Kazachstanu, aby úplne zrušila kontrolu elektronických médií a tlače;

6.  odsudzuje pokračujúce zásahy proti opozičným stranám a organizáciám a ich vedúcim predstaviteľom a vyzýva orgány, aby dodržiavali zásady a záväzky, ktoré zaručujú slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania;

7.  vyzýva na okamžité prepustenie právnej zástupkyne Natalie Sokolovovej a zastavenie všetkých prípadov vyšetrovania trestného činu proti uvedeným osobám;

8.  víta prepustenie Jevgenija Žovtisa, riaditeľa medzinárodnej kancelárie pre ľudské práva a právny štát v Kazachstane, a novinára Tochnijaza z denníka Vremja a požaduje okamžité prepustenie všetkých politických väzňov;

9.  naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby medzinárodným pozorovateľom v oblasti ľudských práv, odborárom, ako aj miestnym organizáciám občianskej spoločnosti, zástupcom skutočných organizácií pracovníkov a odborom umožnila neobmedzený prístup do západného Kazachstanu a účasť na nezávislom monitorovaní priamo na mieste;

10. vyzýva kazašskú vládu, aby v plnej miere riešila nedostatky a chyby, na ktoré poukázala pozorovateľská misia OBSE/ODIHR vo svojej predbežnej správe o voľbách, ktoré sa uskutočnili 16. januára, a aby umožnila vytvorenie a registráciu všetkých strán a odborov;

11. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby na tieto obavy upozornila kazašské orgány a našla spôsob monitorovania situácie v spolupráci s medzinárodnými skupinami pôsobiacimi v oblasti ľudských práv a občianskej spoločnosti a pravidelne podávala správy Európskemu parlamentu;

12. domnieva sa, že súčasná politika angažovanosti s autoritárskymi vládami v tomto regióne zlyháva, a vyzýva na zmenu stratégie v oblasti vzťahov medzi Európskou úniou a Kazachstanom s cieľom pozastaviť všetky diskusie o bezpečnosti a energetickej bezpečnosti, ak sa nezaznamená žiadne výrazné zlepšenie v oblasti ľudských práv a demokracie;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kazašskej republiky a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.