Procedūra : 2011/2911(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0146/2012

Pateikti tekstai :

B7-0146/2012

Debatai :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Balsavimas :

PV 14/03/2012 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0082

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 89k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0145/2012
7.3.2012
PE483.198v01-00
 
B7-0146/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl kovos su diabeto epidemija ES (2011/2911(RSP))


Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Giommaria Uggias ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su diabeto epidemija ES (2011/2911(RSP))  
B7‑0146/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 168 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Sen Vensano deklaraciją dėl sergančiųjų diabetu priežiūros ir mokslinių tyrimų Europoje, kuri buvo priimta 1989 m. spalio 10–12 d. Sen Vensane vykusiame pirmajame Sen Vensano deklaracijos diabeto veiksmų programos susitikime,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. kovo 15 d. Komisija sukūrė ES veiksmų dėl mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platformą,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 8 d. Komisijos žaliąją knygą „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas: antsvorio, nutukimo ir chroniškų ligų prevencija Europos Sąjungoje“, kurioje nagrinėjami susirgimą II tipo diabetu lemiantys veiksniai,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 15–16 d. Vienoje įvykusios pirmininkaujančios Austrijos konferencijos „II tipo diabeto prevencija“ išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rašytinį pareiškimą dėl diabeto,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 1 d. Tarybos išvadas dėl sveiko gyvenimo būdo propagavimo ir II tipo diabeto prevencijos,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliuciją dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės PSO Europos regione,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 18 d. Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl pasaulinės diabeto dienos,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013), taip pat į vėlesnį 2011 m. vasario 22 d. Komisijos sprendimą dėl finansinės paramos šios programos veiksmams skyrimo,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Komisijos baltąją knygą „Kartu sveikatos labui: 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“,

–   atsižvelgdamas į Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (2007–2013 m.) ir į bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 20 d. Komisijos komunikatą „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 20 d. Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl neužkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės,

–   atsižvelgdamas į svarbiausius Septintosios bendrosios programos teminės srities „Sveikata“ (FP7-HEALTH-200701) projekto „DIAMAP – Diabeto mokslinių tyrimų Europoje veiksmų planas“ rezultatus ir rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga““ ir jos bandomąją partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo klausimu,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 7 d. Tarybos išvadas dėl novatoriškų kovos su lėtinėmis ligomis metodų visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų srityje,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų metodų rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 28–29 d. Maskvoje vykusioje Pirmojoje Jungtinių Tautų pasaulinėje ministrų konferencijoje sveiko gyvenimo būdo ir neužkrečiamųjų ligų kontrolės klausimais priimtą Maskvos deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo mėn. vykusį Jungtinių Tautų aukščiausio lygio susitikimą neužkrečiamųjų ligų klausimais,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pozicijos ir įsipareigojimų, pateiktą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikime dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi diabetas yra viena iš labiausiai paplitusių neužkrečiamųjų ligų: manoma, kad nuo jo kenčia daugiau nei 32 mln. ES piliečių, o tai sudaro beveik 10 proc. visų ES gyventojų, be to, 32 mln. žmonių skundžiasi sutrikusiu gliukozės toleravimu ir esama labai didelės tikimybės, kad šis netoleravimas progresuos iki akivaizdžių klinikinių diabeto požymių,

B.  kadangi II tipo diabetas numatomą gyvenimo trukmę sumažina 5–10 metų, o I tipo diabetas – apie 20 metų, kadangi ES su diabetu siejama 325 000 mirties atvejų per metus, t. y. kas dvi minutės miršta vienas ES pilietis,

C. kadangi nustatytų rizikos veiksnių sumažinimas, ypač nesveikų kasdienių įpročių atsisakymas, vis dažniau pripažįstamas kaip pagrindiniu prevencijos metodu, kurį taikant galima sumažinti ir I tipo, ir II tipo diabeto paplitimą, dažnumą ir komplikacijas,

D. kadangi dar reikia atlikti mokslinius tyrimus siekiant nustatyti I tipo diabeto rizikos veiksnius, o šiuo metu atliekami genetiškai paveldėto polinkio moksliniai tyrimai ir I tipo diabetas nustatomas vis jaunesniems pacientams,

E.  kadangi II tipo diabetas yra liga, kuriai galima užkirsti kelią ir kurios rizikos veiksniai, kaip antai prasta ir nesubalansuota mityba, nutukimas, fizinės veiklos trūkumas ir alkoholio vartojimas, buvo aiškiai nustatyti ir gali būti pašalinti vykdant veiksmingas prevencijos strategijas,

F.  kadangi šiuo metu nėra vaistų nuo diabeto,

G. kadangi II tipo diabeto komplikacijoms gali užkirsti kelią užtikrinant ankstyvą diagnozės nustatymą ir skatinant sveiką gyvenimo būdą, tačiau dažnai diagnozė nustatoma per vėlai ir beveik 50 proc. diabetu sergančių asmenų šiuo metu nežino, kad serga,

H. kadangi beveik 75 proc. visų diabetu sergančių asmenų nepakankamai kontroliuoja savo būklę, todėl padidėja komplikacijų rizika, mažėja našumas, o visuomenė patiria didesnes sąnaudas,

I.   kadangi manoma, jog dėl nutukimo epidemijos, Europos gyventojų senėjimo ir kitų dar nenustatytų veiksnių diabetu sergančių žmonių skaičius Europoje iki 2030 m. padidės 16,6 proc.,

J.   kadangi daugelyje valstybių narių išlaidos diabeto gydymui sudaro daugiau nei 10 proc. visų sveikatos apsaugai skiriamų išlaidų (šis skaičius kai kuriais atvejais siekia 18,5 proc.), o bendrosios diabetu sergančio ES piliečio išlaidos sveikatos priežiūrai vidutiniškai sudaro 2 100 eurų per metus, kadangi, didėjant diabetu sergančių asmenų skaičiui, senėjant visuomenei ir didėjant sergamumui gretutinėmis ligomis, sąnaudos neišvengiamai didės,

K. kadangi netinkamai gydomas ar per vėlai diagnozuojamas diabetas yra pagrindinė miokardo infarkto, insulto, aklumo, galūnių amputavimo ir inkstų nepakankamumo priežastis,

L.  kadangi visose politikos srityse skatinant sveiką gyvenimo būdą ir sprendžiant keturių pagrindinių sveikatą lemiančių veiksnių: rūkymo, prastos mitybos, fizinio aktyvumo stokos ir alkoholio vartojimo problemas galima smarkiai prisidėti prie diabeto, jo komplikacijų ir dėl jo patiriamų ekonominių ir socialinių sąnaudų prevencijos,

M. kadangi diabetu sergantys asmenys turi dengti 95 proc. savo gydymo išlaidų; kadangi sergantiems asmenims ir jų šeimų nariams dėl diabeto tenkanti našta yra ne tik finansinė, bet ir susijusi su psichologiniais ir socialiniais aspektais ir su pablogėjusia gyvenimo kokybe,

N. kadangi tik 14 iš 27 valstybių narių turi parengusios nacionalines kovos su diabetu sistemas ar programas ir aiškiai nežinoma, kas sudaro gerą programą ar kurių šalių praktika geriausia; kadangi pačioje ES diabeto gydymo kokybė yra skirtinga,

O. kadangi nėra ES teisinės sistemos dėl diabetu ar kitomis lėtinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacijos, o visoje ES išankstinis nusistatymas sergančiųjų atžvilgiu tebėra itin gajus mokyklose, įdarbinant, darbo vietose, teikiant draudimo paslaugas ir vertinant norinčius gauti vairuotojo pažymėjimą,

P.  kadangi trūksta lėšų ir infrastruktūros diabeto moksliniams tyrimams ES koordinuoti ir dėl to nukenčia ES diabeto mokslinių tyrimų konkurencingumas, o diabetu sergantys asmenys Europoje negali visapusiškai naudotis mokslinių tyrimų rezultatais,

Q. kadangi šiuo metu nėra europinės kovos su diabetu strategijos, o tik Tarybai pirmininkavusios Austrijos išvados dėl sveiko gyvenimo būdo propagavimo ir II tipo diabeto prevencijos, platus JT rezoliucijų sąrašas ir Europos Parlamento rašytinis pareiškimas dėl diabeto,

1.  palankiai vertina Tarybos išvadas dėl novatoriškų kovos su lėtinėmis ligomis metodų visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų srityje ir jos raginimą valstybėms narėms ir Komisijai pradėti svarstymų procesą, kuriuo būtų siekiama optimizuoti atsaką į lėtinių ligų keliamas problemas;

2.  palankiai vertina Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pozicijos ir įsipareigojimų, kuri pateikta per JT aukšto lygio susitikimą dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės ir kurioje daugiausia dėmesio skiriama diabetui, kaip vienai iš keturių pagrindinių neužkrečiamųjų ligų;

3.  ragina Komisiją ES Tarybos rekomendacijos dėl diabeto prevencijos, diagnozavimo, valdymo, švietimo ir mokslinių tyrimų forma parengti ir įgyvendinti tikslinę ES diabeto strategiją;

4.  ragina valstybes nares parengti, įgyvendinti ir stebėti nacionalines diabeto programas, skirtas sveikatingumui skatinti, rizikos veiksniams mažinti, diabeto prognozėms, prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir diabeto gydymui gerinti, kurios apimtų plačiąją visuomenę, ypač didelės rizikos grupes, taip pat skirtas nelygybės sumažinimui ir sveikatos apsaugai skiriamų išteklių optimizavimui, jei reikia, taikant individualizuotą požiūrį;

5.  ragina valstybes nares į savo nacionalines diabeto programas įtraukti sveikatos tikrinimo programas ir tokiu būdu skatinti diabeto prevenciją ir ankstyvą diagnozavimą kaip pagrindines veiklos sritis;

6.  rekomenduoja, kad diabetui skirtos prevencijos strategijos būtų taikomos nuo mažens; pabrėžia, kad mokyklose būtina stiprinti švietimą sveikos mitybos ir fizinės veiklos įpročių klausimais;

7.  ragina Komisiją nuolat stebėti valstybių narių nacionalinių diabeto programų, įskaitant prevenciją ir ankstyvą nustatymą, įgyvendinimo pažangą ES ir kas dvejus metus pateikti rezultatus Komisijos ataskaitos forma;

8.  ragina Komisiją padėti valstybėms narėms reguliariai pateikiant gerą nacionalinę diabeto programą sudarančios geriausios praktikos apžvalgą;

9.  ragina valstybes nares rengti gyvenimo būdo keitimo strategijas, įskaitant mitybos ir fizinio aktyvumo metodikas, siekiant užkirsti kelią II tipo diabetui ir nutukimui; todėl pabrėžia, jog reikia su maisto produktais susijusias politikos sritis suderinti su tikslu skatinti sveika mitybą ir sudaryti sąlygas vartotojams priimti sveikatai palankius sprendimus remiantis išsamia informacija;

10. ragina valstybes nares ankstyvą diagnozavimą susieti su švietimu grindžiamomis prevencijos kampanijomis, skirtomis pradinėms ir vidurinėms mokykloms, dirbantiems žmonėms ir sveikatos priežiūros darbuotojams;

11. ragina valstybes nares parengti geriausia praktika grindžiamas ligų valdymo programas ir žiniomis pagrįsto gydymo gaires, kurios būtų pritaikomos kiekvienam diabetu sergančiam asmeniui remiantis bendrai sutartais asmens prioritetais;

12. ragina valstybes nares užtikrinti pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros pacientų prieigą prie kokybiškų tarpdalykinių grupių, diabeto gydymo ir technologijų, įskaitant e. sveikatos technologijas, ir padėti pacientams gauti ir išlaikyti įgūdžius bei supratimą, reikalingą visą gyvenimą tinkamai prižiūrint save;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares nuolat koordinuoti, rinkti, registruoti, stebėti ir administruoti išsamius epidemiologinius duomenis apie diabetą, paremtus bendrais vertinimo kriterijais, bei ekonominius tiesioginių ir netiesioginių diabeto prevencijos ir valdymo išlaidų duomenis;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares pagerinti diabeto mokslinių tyrimų Europoje koordinavimą skatinant Europos akademinių institucijų ir pramonės, o taip pat viešų ir privačių finansavimo agentūrų bendradarbiavimą, bei sukurti bendras infrastruktūras, skirtas sudaryti palankias sąlygas diabeto, įskaitant rizikos veiksnių nustatymą ir jų prevenciją, moksliniams tyrimams Europoje;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti nuolatinę paramą kovos su diabetu finansavimui pagal dabartinę bei būsimą ES mokslinių tyrimų programą, I ir II tipo diabetą laikant skirtingomis ligomis;

16. ragina Europos Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų remiantis 2011 m. rugsėjo mėn. vykusio Jungtinių Tautų aukščiausio lygio susitikimo neužkrečiamųjų ligų klausimais rezultatais;

17. primena, kad norint pasiekti su neužkrečiamosiomis ligomis susijusius tikslus ir išspręsti visuomenės sveikatos, socialines ir ekonomines problemas svarbu, kad ES ir valstybės narės toliau įtrauktų prevenciją ir rizikos veiksnių mažinimą į visas atitinkamas teisėkūros ir politikos sritis, ypač į savo politiką aplinkos apsaugos, maisto ir vartotojų srityse;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika