Predlog resolucije - B7-0154/2012Predlog resolucije
B7-0154/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

12.3.2012

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0152/2012

Postopek : 2012/2554(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0154/2012
Predložena besedila :
B7-0154/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0154/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem določb o enakosti vseh državljanov iz člena 1, načela nediskriminacije, kot je določeno v členu 21, ter svobode gibanja in prebivanja iz člena 45,

–   ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji, ki določata temeljne pravice in načela Evropske unije, vključno z načeloma nediskriminacije in prostega gibanja,

–   ob upoštevanju člena 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi državljanstva,

–   ob upoštevanju odprtega pisma veleposlanikov desetih držav članic EU (Bolgarija, Češka republika, Estonija, Litva, Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Madžarska) Kraljevini Nizozemski z dne 13. februarja 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je 8. februarja 2012 nizozemska skrajno desna Stranka za svobodo (Partij voor de Vrijheid, PVV), ki jo vodi Geert Wilders, odprla internetno stran, ki vabi nizozemske državljane k anonimni vlogi pritožb glede težav, ki naj bi jim jih povzročili evropski državljani iz držav članic srednje in vzhodne Evrope, ki živijo in delajo na Nizozemskem (Meldpunt Midden en Oost Europeanen);

B.  ker so veleposlaniki desetih držav članic srednje in vzhodne Evrope na Nizozemskem odločno nasprotovali internetni strani, ker spodbuja negativno dojemanje določene skupine državljanov EU v nizozemski družbi;

C. ker je boj proti diskriminaciji, tudi na podlagi državljanstva, eno od temeljnih načel EU, kot je zapisano v Pogodbah;

D. ker javno spodbujanje diskriminacije na podlagi rase, vere ali nacionalnega ali etničnega porekla, nasilje ali rasno sovraštvo pomenijo kršitev temeljnega prava EU in so po kazenskem pravu držav članic kaznivo dejanje;

E.  ker sta pravica državljanov EU do svobode izražanja ter svobode tiska in medijev temeljni pravici EU, ki jih morajo države članice spoštovati, vendar le, dokler ne kršijo temeljnih pravic drugih državljanov;

F.  ker lahko neupravičeno podžiganje diskriminacije in ksenofobije resnično ogrozi odnose med državami članicami, predvsem med civilno družbo držav članic srednje in vzhodne Evrope ter Nizozemske;

G. ker so državljani srednje in vzhodne Evrope izpostavljeni fizičnemu nasilju in drugim oblikam nadlegovanja;

H. ker v skladu z najnovejšimi študijami, ki jih je izvedla Univerza Erasmus iz Rotterdama[1] delavci migranti iz srednje in vzhodne Evrope bistveno prispevajo k nizozemskemu gospodarstvu in trgu dela;

I.   ker je predanost nizozemske vladne politike evropskemu povezovanju v zadnjih letih močno upadla, kar dokazuje stališče sedanje nizozemske vlade do vprašanj, kot so schengenska širitev, liberalizacija vizumskega režima in odpiranje trgov dela;

J.   ker Stranka za svobodo v nizozemskem parlamentu podpira vlado nizozemskega predsednika vlade Rutteja; ker g. Rutte ni obsodil tega diskriminatornega in ksenofobnega incidenta ter proti temu ni nihče ukrepal;

1.  je zgrožen zaradi postavitve in vzdrževanja internetne strani, ki je odkrito diskriminitorna, spodbuja diskriminatorno in ksenofobno ravnanje ter je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU;

2.  izraža resno zaskrbljenost, da bo internetna stran Stranke za svobodo pomemben precedens in bo povzročala nestrpnost med državljani EU z različnimi državljanstvi;

3.  poziva predsednika vlade Rutteja in druge nizozemske voditelje, naj se oddaljijo od te obžalovanja vredne pobude;

4.  poziva nizozemsko vlado, naj ponovno obravnava svojo strpnost do politike Stranke za svobodo, ki je v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU;

5.  poudarja, da je postavitev in vzdrževanje internetne strani Stranke za svobodo v pristojnosti nizozemskega prava in zato nizozemske izvršilne organe poziva k takojšnjemu ukrepanju in ustavitvi spodbujanja diskriminatornega ravnanja na tej internetni strani;

6.  se ne strinja z izjavami na spletni strani, ki državljane EU iz držav članic srednje in vzhodne Evrope obsojajo, da odvzemajo delovna mesta lokalni delovni sili; poudarja, da bolgarski in romunski delavci dejansko še nimajo dostopa do nizozemskega trga dela;

7.  poziva Komisijo, naj si po najboljših močeh prizadeva za ustavitev širjenja ksenofobnega odnosa, ki je izražen na tej internetni strani;

8.  poziva vse institucije EU in vse države članice, naj dejavno sodelujejo v boju proti ekstremizmu in ksenofobiji v vsej EU, saj ta dva pojava spodkopavata temelje in bistvena načela, na katerih je zgrajena Evropska unija;

9.  predlaga odprt in obsežen dialog med institucijami EU, vladami držav članic in civilno družbo o socialnih, političnih in gospodarskih izzivih priseljevanja znotraj EU;

10. poziva nizozemsko vlado, naj hitro odgovori na pisma Komisije o predvideni zakonodaji, ki utegne kršiti Direktivo 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.