Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0155/2012

Texte depuse :

B7-0155/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0087

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 125kWORD 74k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0152/2012
12.3.2012
PE483.207v01-00
 
B7-0155/2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))


Sylvie Guillaume, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, Iliana Malinova Iotova, Joanna Senyszyn, Rovana Plumb în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))  
B7‑0155/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 2, 3, 4 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 și 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană privind drepturile omului (CEDO),

–   având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal(1),

–   având în vedere Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(2),

–   având în vedere Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică(3),

–   având în vedere declarația vicepreședintei Comisiei, Viviane Reding, în legătură cu site-ul de internet al PVV la 11 februarie 2012(4),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la începutul lunii februarie Partidul Libertății din Olanda (PVV) a lansat un site pe internet „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, care îndemnă oamenii să relateze nemulțumirile determinate de „migrația masivă de forță de muncă” a „cetățenilor din Europa Centrală sau de Est”, în special polonezi, români și bulgari; întrucât oamenii sunt întrebați, îndeosebi, dacă au întâmpinat vreo problemă legată de comportamente antisociale și dacă și-au pierdut locul de muncă în favoarea unuia dintre acești cetățeni;

B.  întrucât libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană este consacrată în articolul 21 din TFUE, iar libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană în articolul 45 din TFUE;

C. întrucât dreptul la protecție împotriva discriminării pe motive de naționalitate și la protecție împotriva discriminării pe motive de rasă sau origine etnică sunt consacrate de articolul 18, respectiv, articolul 10 din TFUE;

D. întrucât dreptul la libertatea de gândire este consacrat de articolul 10, iar libertatea de exprimare, de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale;

E.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile democrației și statului de drept, după cum stipulează articolul 2 din TUE, și pe respectul neechivoc pentru drepturile și libertățile fundamentale, așa cum prevede Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană privind drepturile omului;

F.  întrucât statele membre au obligația față de toți cetățenii UE de a garanta că aceștia nu sunt discriminați sau stigmatizați indiferent de locul din Europa în care aceștia trăiesc sau muncesc;

G. întrucât site-ul internet al PVV incită fățiș la discriminare împotriva lucrătorilor din Uniunea Europeană proveniți din țările din Europa Centrală și de Est și creează disensiuni între comunități ale societății olandeze;

H. întrucât site-ul de internet al PVV subminează libera circulație a persoanelor și dreptul la nediscriminare, fondat pe Directiva 2004/38/CE și pe articolele relevante din Tratat;

I.   întrucât guvernul olandez a semnat un acord de sprijin guvernamental cu PVV pentru a putea obține majoritatea în parlamentul olandez;

J.   întrucât, până în prezent, guvernul olandez nu a condamnat în mod oficial site-ul internet al PVV;

K. întrucât există riscul real ca site-uri de internet similare să fie lansate în alte state membre;

1.  condamnă cu fermitate site-ul de internet lansat de PVV, deoarece acesta se opune valorilor fundamentale europene precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului și riscă să distrugă însăși temelia Uniunii, formată din pluralism, nediscriminare, toleranță, dreptate, solidaritate și libera circulație;

2.  consideră site-ul de internet lansat de PVV reprezintă o inițiativă rău intenționată care urmărește să creeze disensiuni în societate și să obțină avantaje politice în detrimentul lucrătorilor din Europa Centrală și de Est;

3.  subliniază obligația tuturor guvernelor din Uniunea Europeană de a garanta dreptul la libera circulație și dreptul la nediscriminare; solicită Consiliului European și Guvernului Olandei să condamne în mod oficial site-ul lansat de PVV, deoarece subminează drepturile amintite, fiind un afront la adresa valorilor și principiilor europene;

4.  solicită autorităților olandeze și Comisiei pentru egalitatea de tratament din Olanda să investigheze dacă această inițiativă avut ca rezultat incitarea la ură;

5.  solicită tuturor statelor membre să promoveze mobilitatea lucrătorilor în UE, dând curs solicitărilor făcute de Parlament în rezoluțiile sale;

6.  solicită Consiliului și Comisiei să revizuiască Decizia-cadru privind rasismul și xenofobia în regim de urgență, pentru a lărgi domeniul de aplicare al acesteia, astfel încât să poată combate cu mai mult succes toate formele de rasism și xenofobie;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 382, 06.12.08, p. 55.

(2)

JO L 158, 30.04.04, p. 77.

(3)

JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

(4)

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

Aviz juridic - Politica de confidențialitate