Forslag til beslutning - B7-0157/2012Forslag til beslutning
B7-0157/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om diskriminerende internetsider og regeringsreaktioner (2012/2554(RSP))

12.3.2012

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0152/2012

Procedure : 2012/2554(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0157/2012
Indgivne tekster :
B7-0157/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0157/2012

Europa-Parlamentets beslutning om diskriminerende internetsider og regeringsreaktioner (2012/2554(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til den internet-hotline, som det nederlandske frihedsparti PVV lancerede den 8. februar 2012,

–   der henviser til kommissær Viviane Redings udtalelse af 11. februar 2012 om PVV's internetside,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at det nederlandske frihedsparti (PVV/Partij voor de Vrijheid) den 8. februar 2012 lancerede en internet-hotline, hvor borgere kan indberette negative oplevelser og uoverensstemmelser, såsom tab af beskæftigelse, som er forårsaget af borgere fra de central- og østeuropæiske lande;

B.  der henviser til, at dette ikke er et regeringsinitiativ, men et privat initiativ fra PVV's side;

C. der henviser til, at lanceringen af denne internet-hotline har givet anledning til en voldsom debat i Nederlandene, og mange politiske partier, medier, SMV'er og andre virksomhedsledere, civilsamfundsledere og privatpersoner har fordømt PVV's initiativ; der henviser til, at der er blevet iværksat mange modinitiativer, såsom en internetside, hvor det er muligt at indberette positive oplevelser med polakker;

D. der henviser til, at den nederlandske regering endnu ikke har givet udtryk for den officielle holdning til PVV's internet-hotline;

E.  der henviser til, at PVV's internet-hotline også har givet anledning til røre i de internationale medier og andre fora, som har ført til mange fordømmelser af internetsiden;

1.  fordømmer PVV's internet-hotline og er stærkt uenig i den valgte metode og det signal, som denne sender til de central- og østeuropæiske borgere, der bor og arbejder i Nederlandene;

2.  opfordrer den nederlandske regering til at tage afstand fra denne internet-hotline i klare og utvetydige vendinger; er af den opfattelse, at dette er så meget desto mere relevant, eftersom denne hotline er oprettet på initiativ af et parti, som yder parlamentarisk støtte til den nederlandske regering;

3.  anerkender de mange og betydningsfulde positive bidrag, som de central- og østeuropæiske lande og deres borgere har ydet til Nederlandene og Den Europæiske Union som helhed igennem hele historien og frem til i dag;

4.  bekræfter sin forpligtelse til at overholde gældende fællesskabsret, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed og ytringsfriheden;

5.  mener, at dette initiativ allerede har fået alt for meget opmærksomhed, hvilket det helt klart ikke fortjener;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.