Propunere de rezoluţie - B7-0157/2012Propunere de rezoluţie
B7-0157/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernului (2012/2554(RSP))

12.3.2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0152/2012

Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0157/2012
Texte depuse :
B7-0157/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0157/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernului (2012/2554(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere serviciul hotline pe internet lansat la 8 februarie 2012 de partidul olandez PVV,

–   având în vedere declarația dnei comisar Reding din 11 februarie 2012 în legătură cu site-ul de internet al PVV,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 8 februarie 2012, Partidul Libertății din Olanda (PVV/Partij voor de Vrijheid) a lansat un serviciu hotline pe internet prin intermediul căruia cetățenii pot relata experiențe negative, cum ar fi pierderea locului de muncă, la originea cărora se află cetățeni din Europa Centrală și de Est;

B.  întrucât acest serviciu hotline nu constituie o inițiativă guvernamentală, ci o inițiativă privată a PVV;

C. întrucât lansarea acestui serviciu hotline a declanșat o dezbatere aprinsă în Țările de Jos, iar multe partide politice, mass-media, IMM-uri și alți directori de companii, lideri ai societății civile și persoane individuale au condamnat inițiativa PVV; întrucât au fost lansate multe contra-inițiative, cum ar fi un site de internet care să relateze experiențe pozitive cu cetățeni polonezi;

D. întrucât în prezent nu există o poziție oficială a guvernului olandez în ceea ce privește serviciul hotline al PVV;

E.  întrucât serviciul hotline al PVV a dat naștere, de asemenea, unor dezbateri aprinse în cadrul mass-mediei internaționale și al altor foruri, mulți condamnând acest site de internet;

1.  condamnă serviciul hotline al PVV și își exprimă puternicul dezacord cu metoda aleasă și cu semnalele transmise astfel cetățenilor din Europa Centrală și de Est care trăiesc și muncesc în Țările de Jos;

2.  solicită guvernului olandez să se distanțeze de acest serviciu hotline în mod clar și în termeni lipsiți de echivoc; consideră că acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât serviciul hotline constituie inițiativa unui partid care oferă sprijin parlamentar guvernului olandez;

3.  recunoaște contribuțiile pozitive diverse și importante aduse de țările din Europa Centrală și de Est și de cetățenii acestora de-a lungul istoriei, precum și în ziua de azi, atât în Țările de Jos, cât și în cadrul Uniunii Europene în ansamblul său;

4.  își afirma aderența la acquis communautaire, inclusiv la libera circulație a lucrătorilor și la libertatea de exprimare;

5.  consideră că s-a acordat deja prea multă atenție unei inițiative care, în mod evident, nu este demnă de aceasta;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.