Predlog resolucije - B7-0157/2012Predlog resolucije
B7-0157/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

12.3.2012

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0152/2012

Postopek : 2012/2554(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0157/2012
Predložena besedila :
B7-0157/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0157/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju spletne kontaktne točke, ki jo je 8. februarja 2012 odprla nizozemska Stranka za svobodo (PVV),

–   ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije Viviane Reding z dne 11. februarja 2012 o spletnem mestu Stranke za svobodo,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je nizozemska Stranka za svobodo (PVV/Partij voor de Vrijheid) 8. februarja odprla spletno prijavno točko, prek katere lahko državljani poročajo o negativnih izkušnjah in težavah, kot je izguba službe zaradi državljanov Srednje in Vzhodne Evrope;

B.  ker spletna prijavna točka ni vladna, pač pa zasebna pobuda stranke PVV;

C. ker je odprtje prijavne točke na Nizozemskem zanetilo burne razprave, številne politične stranke, mediji, mala in srednje velika podjetja ter vodje drugih podjetij, vodje civilnih družb in posamezniki pa so obsodili pobudo stranke PVV; ker je bilo sproženih veliko nasprotnih pobud, na primer spletno mesto za poročanje o pozitivnih izkušnjah s Poljaki;

D. ker nizozemska vlada še ni zavzela uradnega stališča o prijavni točki stranke PVV;

E.  ker je prijavna točka PVV razburkala tudi mednarodne medije in druge forume, pri čemer je večina obsodila spletno mesto;

1.  obsoja spletno prijavno točko stranke PVV in ostro nasprotuje izbrani metodi in signalu, ki ga pošilja državljanom Srednje in Vzhodne Evrope, ki živijo in delajo na Nizozemskem;

2.  poziva nizozemsko vlado, naj se jasno in nedvoumno ogradi od te prijavne točke; meni, da je težava še toliko bolj pereča, saj je prijavna točka pobuda stranke, ki nizozemski vladi zagotavlja parlamentarno podporo;

3.  priznava večkratne in pomembne pozitivne prispevke držav Srednje in Vzhodne Evrope in njihovih državljanov skozi zgodovino in danes, tako na Nizozemskem kot v Evropski uniji kot celoti;

4.  potrjuje vdanost pravnemu redu Skupnosti, vključno s svobodnim gibanjem delavcev in pravico do svobodnega izražanja;

5.  meni, da je bilo že preveč pozornosti namenjene pobudi, ki je nedvomno ni vredna toliko;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.