Предложение за резолюция - B7-0178/2012Предложение за резолюция
B7-0178/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Беларус (2012/2581(RSP))

13.3.2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Кристиян Вигенин, Marek Siwiec от името на група S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0178/2012

Процедура : 2012/2581(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0178/2012
Внесени текстове :
B7-0178/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0178/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус (2012/2581(RSP))

Европейският парламент;

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус и по-специално тези от 16 февруари 2012 г и от 20 януари 2011 г.,

–   като взе предвид изявлението от 28 февруари 2012 г. на председателя на ЕП Martin Schulz относно решението на органите на Беларус да експулсират посланиците на ЕС и на Полша,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус по време на 3149-о заседание на Съвета по външни работи, което се проведе на 27 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 1 и 2 март 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението от 28 февруари 2012 г. на върховния представител на ЕС Катрин Аштън в Брюксел, относно решението на органите на Беларус да призоват обратно ръководителя на делегацията на ЕС и полския посланик в Минск,

–   като взе предвид декларацията относно положението в Беларус, приета по случай срещата на високо равнище за Източното партньорство, Варшава, 30 септември 2011 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на министрите на външните работи на Вишеградската група, Естония, Латвия и Литва, направено на 5 март 2012 г. в Прага,

–   като взе предвид изявлението на националната платформа на Беларус на форума на гражданското общество на Източното партньорство, направено на 2 март 2012 г. в Минск,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 23 януари 2012 г. Съветът на Европейския съюз прие решение за разширяване на критериите за прилагане на санкции към лица и организации в Беларус, които са замесени в сериозни нарушения на правата на човека и репресии или са се възползвали от режима в Беларус;

Б.  като има предвид, че на 27 февруари 2012 г., като изтъкнаха допълнителното влошаване на положението в Беларус външните министри на ЕС решиха да добавят 21 длъжностни лица от Беларус, отговорни за репресии над гражданското общество и демократичната опозиция, към списъка с лица, подлежащи на замразяване на активите и на забрана за издаване на виза;

В.  като има предвид, че като ответна реакция на новите санкции от страна на ЕС министерството на външните работи на Беларус поиска от ръководителя на делегацията на ЕС в Минск и от посланика на Полша в Беларус да напуснат страната;

Г.  като има предвид, че на 28 февруари 2012 г. в резултат на заявлението от страна на органите на Беларус и като израз на солидарност и единство държавите – членки на ЕС се споразумяха да отзоват всички свои посланици за провеждане на консултации в техните столици;

Д. като има предвид, че голям брой представители на демократичната опозиция на Беларус и дейци на гражданското общество, в това число бивши кандидати за президентското място, както и видни защитници на правата на човека, продължават да бъдат в затвора по политически причини;

Е.  като има предвид, че на 24 февруари 2012 г. окръжен съдия във Витебск осъди дееца на опозицията Сергей Каваленко на две години затвор и на един месец престой в изправително заведение със занижена сигурност по обвинение за нарушение на правилата за пробация; като има предвид, че Каваленко беше арестуван на 19 декември 2011 г. – по време на годишнината от фалшифицирането на президентските избори;

Ж. като има предвид, че органите на Беларус нарушават член 30 от Конституцията на Беларус и ограничават свободното движение на гражданите на страната; като има предвид, че на 1 март 2012 г. Главната прокуратура на Беларус съобщи, че на гражданите на Беларус, които са подкрепили новите чуждестранни санкции срещу Беларус може да бъде забранено да пътуват в чужбина; като има предвид, че на трима лидери и активисти от опозицията – Анатолий Лебедко, Александър Доброволски, и Виктор Карняенко - както и защитникът на правата на човека Валентин Стефанович не е било разрешено да преминат границата между Беларус и Литва в периода между 7 и 11 март;

З.  като има предвид, че на 11 март 2012 г. правителствата на Беларус, Казахстан и Руската федерация направиха съвместно изявление, с което разкритикуваха намерението на ЕС да наложи икономически санкции на Беларус, което би могло да представлява заплаха за митническия съюз между трите страни;

1.  продължава да осъжда строго влошаващото се положение с правата на човека и основните свободи в комбинация с отсъствието на задълбочена демократична и икономическа реформа в Беларус и ще продължава да се противопоставя на репресиите срещу опонентите на режима в Минск;

2.  призовава за незабавно и безусловно освобождаване и реабилитиране на всички политически затворници в Беларус;

3.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на органите на Беларус да експулсират ръководителя на делегацията на ЕС в Минск и посланика на Полша в Беларус, окачествявайки го като непродуктивно и неадекватно действие, с което само се задълбочава самоизолирането на Беларус;

4.  настоятелно призовава Беларус да предприеме стъпки, с които да покаже своята добра воля и да позволи възстановяването на нормални дипломатически отношения между Беларус и ЕС и неговите държави - членки;

5.  приветства решението на Съвета да обогати списъка на лицата, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция или такива, подкрепящи или възползващи се от режима в Беларус, които да бъдат обект на забрана за издаване на виза или на замразяване на активите;

6.  изтъква, че ЕС не е прилагал икономически санкции спрямо Беларус и няма за цел да наранява населението на Беларус;

7.  подчертава, че постепенното подновяване на ангажимента на ЕС с Беларус и възобновяването на политическия диалог с Минск на официално равнище в полза на гражданите на Беларус е възможно ако Беларус покаже желание да поеме в посока приемане на международните стандарти за демокрация, права на човека, граждански свободи и правова държава;

8.  отново заявява волята на Европейския съюз за укрепване на неговия ангажимент по отношение на гражданското общество в Беларус и за подпомагане на стремежа към демокрация на народа на Беларус;

9.  насърчава сериозно демократичните действия на гражданското общество и на неправителствените организации в Беларус;

10. настоятелно призовава органите на Беларус да отговорят по конструктивен начин на поканата за водене на преговори относно либерализирането на визовия режим;

11. призовава държавите от Източното партньорство да насърчат Беларус за връщане към нормални политически взаимоотношения с ЕС;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки, на Парламентарната асамблея на ОССЕ и на Съвета на Европа, както и на парламента и на правителството на Беларус.