Πρόταση ψηφίσματος - B7-0178/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0178/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2012/2581(RSP))

13.3.2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec

  εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0178/2012

Διαδικασία : 2012/2581(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0178/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0178/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0178/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2012/2581(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία και ιδιαίτερα εκείνα της 16ης Φεβρουαρίου 2012 και 20ης Ιανουαρίου 2011,

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz στις 28 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να απελάσουν τους πρεσβευτές της ΕΕ και της Πολωνίας,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Λευκορωσία κατά την 3149η σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2012,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1 και 2 Μαρτίου 2012,

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton σχετικά με την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να ανακαλέσουν τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ και τον πολωνό πρεσβευτή στο Μινσκ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου 2012

–    έχοντας υπόψη τη διακήρυξη για την κατάσταση στη Λευκορωσία που ενεκρίθη επ’ ευκαιρία της Διάσκεψης Κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Βαρσοβία στις 30 Σεπτεμβρίου 2011,

–    έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της ομάδας Visegrad, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας στις 5 Μαρτίου 2012 στην Πράγα,

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εθνικής Πλατφόρμας Λευκορωσίας του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις 2 Μαρτίου 2012 στο Μινσκ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιανουαρίου 2012 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε απόφαση διά της οποίας διευρύνονται τα κριτήρια εφαρμογής κυρώσεων σε μεμονωμένους πολίτες και οντότητες της Λευκορωσίας που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πράξεις καταστολής ή έχουν οφέλη από το καθεστώς της Λευκορωσίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2012 υπογραμμίζοντας την περαιτέρω χειροτέρευση της κατάστασης στη Λευκορωσία, οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν να προσθέσουν 21 αξιωματούχους της Λευκορωσίας που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, στο κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε πάγωμα των περιουσιακών στους στοιχείων και άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιδρώντας στις νέες κυρώσεις της ΕΕ, το υπουργείο εξωτερικών της Λευκορωσίας ζήτησε από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μινσκ και τον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Λευκορωσία να εγκαταλείψουν τη χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη στις 28 Φεβρουαρίου2012, συνεπεία της δήλωσης των αρχών της Λευκορωσίας και ως έκφραση αλληλεγγύης και ενότητας, τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμφώνησαν να αποσύρουν όλους τους πρεσβευτές τους για διαβουλεύσεις στις αντίστοιχες πρωτεύουσες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υψηλός αριθμός εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων πρώην υποψηφίων για την προεδρία, καθώς και εξέχοντες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραμένουν κρατούμενοι για πολιτικούς λόγους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2012 ένας δικαστής στο Vitsyebsk καταδίκασε τον ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Syarhey Kavalenka σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μηνός σε μια φυλακή χαμηλής ασφάλειας επειδή παραβίασε τους κανόνες για τον κατ’ οίκον περιορισμό· ότι Kavalenka συνελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2011, ένα ακριβώς έτος μετά τις προεδρικές εκλογές που χαρακτηρίστηκαν από παρατυπίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας παραβιάζουν το άρθρο 30 του Συντάγματος της χώρας και περιορίζουν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών της· ότι την 1η Μαρτίου 2012, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Λευκορωσίας ανήγγειλε ότι οι λευκορώσοι που υποστήριξαν τις νέες κυρώσεις από το εξωτερικό εναντίον της χώρας θα χάσουν ενδεχομένως το δικαίωμα να μεταβαίνουν στο εξωτερικό· ότι σε τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές - Anatol Lyabedzka, Alyaksandr Dabravolski, και Viktar Karnyayenka – καθώς και στον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Valyantsin Stefanovich απαγορεύθηκε να διασχίσουν τα σύνορα Λευκορωσίας-Λιθουανίας από 7 έως 11 Μαρτίου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Μαρτίου 2012 οι κυβερνήσεις της Λευκορωσίας, Καζακστάν και Ρωσικής Ομοσπονδίας προέβησαν σε κοινή δήλωση επικρίνοντας την πρόθεση της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Λευκορωσία, κάτι που θα συνιστούσε απειλή στην τελωνειακή ένωση των τριών χωρών·

1.  εξακολουθεί να καταδικάζει σθεναρά τη χειροτέρευση της κατάστασης σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε βάθος στη Λευκορωσία και θα συνεχίσει να αντιτίθεται στην καταπίεση που υφίστανται οι αντιπολιτευόμενοι στο καθεστώς του Μίνσκ·

2.  ζητεί την άνευ όρων άμεση και άνευ όρων ελευθέρωση και αποκατάσταση όλων των πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία·

3.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για την πρόσφατη απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να απελάσουν τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μινσκ και τον πρεσβευτή της Πολωνίας στη Λευκορωσία ως αντιπαραγωγική και δυσανάλογη ενέργεια δια της οποίας βαθαίνει απλώς η αυξανόμενη αυτοαπομόνωση της Λευκορωσίας·

4.  παροτρύνει τη Λευκορωσία να προβεί σε διαβήματα επιδεικνύοντας την καλή της θέληση και επιτρέποντας την αποκατάσταση των κανονικών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Λευκορωσίας και ΕΕ και των κρατών μελών της·

5.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να επεκτείνει τον κατάλογο των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ή που υποστηρίζουν ή που επωφελούνται του καθεστώτος της Λευκορωσίας να τους επιβληθεί απαγόρευση ταξιδίου και πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων·

6.  τονίζει ότι η ΕΕ δεν εφάρμοσε οικονομικές κυρώσεις έναντι της Λευκορωσίας ούτε προτίθεται να βλάψει τον λαό της χώρας·

7.  τονίζει ότι η σταδιακή επαναδέσμευση της ΕΕ με τη Λευκορωσία και η ανανέωση του πολιτικού διαλόγου με τις αρχές του Μινσκ προς όφελος των πολιτών της Λευκορωσίας θα καταστεί δυνατή στην περίπτωση που η Λευκορωσία θα επιδείξει τη βούλησή της να κινηθεί προς την κατεύθυνση της έγκρισης όλων των διεθνών προδιαγραφών για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου·

8.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της ΕΕ για ενίσχυση της συνεργασίας της με την κοινωνία των πολιτών και για υποστήριξη των δημοκρατικών προσδοκιών του λαού της Λευκορωσίας·

9.  ενθαρρύνει θερμά τις δημοκρατικές δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

10. παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να ανταποκριθούν εποικοδομητικά στην πρόσκληση για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου·

11. καλεί τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να παροτρύνουν τη Λευκορωσία να επανέλθει σε κανονικές πολιτικές σχέσεις με την ΕΕ·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλεια, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας.