Predlog resolucije - B7-0179/2012Predlog resolucije
B7-0179/2012

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP))

  13.3.2012

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0178/2012

  Postopek : 2012/2581(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0179/2012
  Predložena besedila :
  B7-0179/2012
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0179/2012

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Belorusiji (2012/2581(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti z dni 15. februarja 2012, 13. septembra 2011, 12. maja 2011, 10. marca 2011, 20. januarja 2011, 10. marca 2010 in 17. decembra 2009,

  –   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 1. in 2. marca 2012, s katerimi je izrazil globoko zaskrbljenost glede nadaljnjega poslabšanja razmer v Belorusiji,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta EU za zunanje zadeve 2012/126/SZVP z dne 28. februarja 2012 o okrepitvi omejevalnih ukrepov proti beloruskemu režimu po nadaljnjem poslabšanju razmer v Belorusiji z uvrstitvijo še 21 oseb, odgovornih za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije, na seznam tistih, za katere velja prepoved potovanja in zamrznitev premoženja,

  –   ob upoštevanju izjave, ki jo je po sklepu beloruskih oblasti dala visoka predstavnica Catherine Ashton dne 28. februarja 2012, in sicer da bosta odpoklicana vodja delegacije EU in poljski veleposlanik v Minsku,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta EU za zunanje zadeve z dne 23. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji,

  –   ob upoštevanju resolucije 1857(2012) Sveta Evrope z dne 25. januarja 2012 o razmerah v Belorusiji, s katero je obsodil nenehno preganjanje pripadnikov opozicije in nadlegovanje aktivistov civilne družbe, neodvisnih medijev in zagovornikov človekovih pravic v Belorusiji,

  –   ob upoštevanju resolucije sveta Združenih narodov za človekove pravice z dne 17. junija 2011, ki obsoja kršitve človekovih pravic v času pred predsedniškimi volitvami v Belorusiji, med njimi in po koncu volitev ter poziva belorusko vlado, naj preneha s preganjanjem opozicijskih voditeljev,

  –   ob upoštevanju izjave z vrha vzhodnega partnerstva, sprejete na srečanju v Pragi od 7. do 9. maja 2009, in izjave o razmerah v Belorusiji, sprejete 30. septembra 2011 na vrhu vzhodnega partnerstva v Varšavi,

  –   ob upoštevanju sklepa letnega kongresa Mednarodne hokejske zveze v Bernu maja 2009, da bo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu leta 2014 gostila Belorusija, sprejetega kljub preganjanju političnih nasprotnikov Aleksandra Lukašenka in številnih kršitev človekovih pravic v Belorusiji,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker praška deklaracija, sprejeta na vrhu vzhodnega partnerstva, potrjuje zaveze načelom mednarodnega prava in temeljnim pravicam, ki jih je sprejela tudi Belorusija, vključno z demokracijo, pravno državo ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

  B.  ker so se politične razmere od predsedniških volitev 19. decembra 2010 resno poslabšale zaradi represivnih ukrepov proti pripadnikom demokratične opozicije, svobodnim medijem, aktivistom civilne družbe in zagovornikom človekovih pravic kljub večkratnim pozivom mednarodne skupnosti, naj se ti ukrepi nemudoma končajo;

  C. ker se je doslej najhujši diplomatski spor med EU in Belorusijo zaostril po tem, ko so beloruske oblasti v odgovor na sklep Evropskega sveta z dne 28. februarja 2012 zahtevale, da veleposlanik Evropske unije in poljski veleposlanik zapustita državo, ter odpoklicale svoja veleposlanika iz Bruslja in Varšave;

  D. ker je Aleksander Lukašenko v tem okviru žaljivo osebno napadel nemškega zunanjega ministra;

  E.  ker je vodja oddelka v uradu generalnega tožilca dne 1. marca 2012 izjavil, da se lahko osebam, ki tuje države in mednarodne organizacije pozivajo k uvedbi gospodarskih in drugih sankcij za Belorusijo začasno prepove potovanje v tujino ali se jih celo kazensko preganja, in zaradi tega nekateri zagovorniki človekovih pravic, opozicijski politiki in neodvisni novinarji niso smeli zapustiti Belorusije, ali pa jim je bil izstop iz države zavrnjen na meji z EU;

  F.  ker so države članice EU svoje veleposlanike v Minsku poklicale na posvetovanja in so vse države članice EU beloruske veleposlanike povabile na svoja zunanja ministrstva;

  G. ker je sklep držav članic EU jasen pokazatelj solidarnosti in enotnosti EU pri zunanjih zadevah in bosta učinkovitost dejanj EU ter uspešno spodbujanje in izvajanje evropskih vrednot v EU in zunaj nje odvisna od odločne zavezanosti k skupnemu delovanju;

  H. ker politika EU glede Belorusije še vedno temelji na pogoju, da morajo beloruske oblasti za izboljšanje odnosov med EU in Belorusijo izpustiti vse politične zapornike, ali posledično;

  I.   ker je izboljšanje dvostranskih odnosov z Evropsko unijo odvisno tudi od napredka vlade Belorusije pri izpolnjevanju obvez v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic, pravne države in demokratičnih načel; vključno z izpustitvijo političnih zapornikov; ker bi bila posledica povečanje samoizolacije, ki bi vplivala na belorusko ljudstvo in vodila k večji odvisnosti od Rusije;

  J.   ker je Svet EU sklenil razširiti seznam oseb, za katere veljajo sankcije, saj beloruski režim vedno bolj zatira družbo;

  K. ker v zakonu iz leta 2011 o demokraciji in človekovih pravicah v Belorusiji, ki ga je dne 3. januarja podpisal Barack Obama, Združene države pozivajo Mednarodno hokejsko zvezo, naj odloži načrt za izvedbo prvenstva leta 2014 v Belorusiji, dokler vlada Belorusije ne bo izpustila vseh političnih zapornikov;

  1.  pozdravlja sklep o odpoklicu vseh veleposlanikov držav članic EU iz Belorusije, kar je v diplomatski praksi EU dejanje brez primere in kar dokazuje, da beloruskim oblastem ni uspelo razdeliti Evropske unije pri sklepih o sankcijah;

  2.  poudarja, da bi lahko odločna zavezanost vseh držav članic EU ter drugih demokratičnih držav k usklajenemu delovanju v času stiske pripomogla k uspešnemu spodbujanju splošnih vrednot v državah, kot je Belorusija, in te države približala prehodu v demokracijo;

  3.  poudarja, da bi se moral Minsk namesto vedno večje samoizolacije odločiti v prid svojih državljanov in se odpreti demokraciji;

  4.  obsoja nenehno preganjanje zagovornikov človekovih pravic in pripadnikov demokratične opozicije ter nadlegovanje aktivistov civilne družbe in neodvisnih medijev v Belorusiji iz političnih razlogov;

  5.  zahteva takojšnjo brezpogojno izpustitev vseh političnih zapornikov; ponavlja, da ne more priti do napredka pri dialogu med EU in Belorusijo, brez napredka Belorusije pri vzpostavljanju demokracije, človekovih pravic in pravne države, dokler ne bodo brezpogojno izpuščeni vsi politični zaporniki, med drugimi Ales Bjaljatski, predsednik centra za človekove pravice „Vjasna“ in podpredsednik Mednarodne federacije za človekove pravice, dva nekdanja predsedniška kandidata Mikolaj Statkevič in Andrej Sannikau, vodji predsedniških kampanj kandidatov demokratične opozicije Pavel Sevjarinec in Dimitrij Bandarenka ter Sergej Kavalenka, politični zapornik, pridržan zaradi domnevnega kršenja hišnega pripora, ki je dalj časa gladovno stavkal, zaradi česar se je kritično poslabšalo njegovo zdravje in je neposredno ogroženo njegovo življenje, in dokler jim ne bodo povrnjene vse državljanske pravice;

  6.  poziva nacionalne hokejske zveze držav članic EU in vseh drugih demokratičnih nacij, naj tudi na srečanju na naslednjem kongresu maja v Helsinkih na Finskem pozovejo Mednarodno hokejsko zvezo, da ponovno preuči svoj prejšnji sklep in svetovno prvenstvo v hokeju 2014 v Belorusiji odloži ali dodeli drugi državi gostiteljici, dokler ne bodo izpuščeni vsi politični zaporniki, ki jih mednarodne organizacije za človekove pravice priznavajo za zapornike vesti, in dokler režim ne bo jasno pokazal svoje zavezanosti glede spoštovanja človekovih pravic in pravne države;

  7.  pozdravlja sklep Sveta z dne 28. februarja 2012 o okrepitvi omejevalnih ukrepov in uvrstitvi 21 oseb, odgovornih za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije v Belorusiji, na seznam tistih, za katere velja prepoved potovanja in zamrznitev premoženja;

  8.  poziva Svet, naj preuči najnovejši razvoj v diplomatskih odnosih med EU in Belorusijo ter nadaljnje poslabšanje razmer glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi, ter ga vabi, naj sprejme ustrezni sklep glede nadaljnjih omejevalnih ukrepov;

  9.  istočasno poziva EU, naj okrepi svoje sodelovanje z belorusko civilno družbo, okrepi odnose z opozicijo in podpre demokratična prizadevanja beloruskega ljudstva;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope, sekretariatu Skupnosti neodvisnih držav ter parlamentu in vladi Belorusije.