Päätöslauselmaesitys - B7-0180/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0180/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjästä (2012/2581(RSP))

13.3.2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2581(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0180/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0180/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0180/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjästä (2012/2581(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti 15. helmikuuta 2012, 13. syyskuuta 2011, 12. toukokuuta 2011, 10. maaliskuuta 2011, 20. tammikuuta 2011, 10. maaliskuuta 2010 ja 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 23. tammikuuta 2012 annetun EU:n ulkoasianneuvoston päätöksen Valko‑Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä,

–   ottaa huomioon 28. helmikuuta 2012 annetun EU:n ulkoasiainneuvoston päätöksen 2012/126/YUTP, jossa tehostettiin Valko-Venäjän hallintoon kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä lisäämällä vielä 21 kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista vastuussa olevaa henkilöä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 28. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman Valko-Venäjän viranomaisten päätöksestä vaatia EU:n edustuston päällikön ja Puolan Minskin-suurlähettilään kotiin kutsumista,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteesta 25. tammikuuta 2012 annetun Euroopan neuvoston päätöslauselman 1857(2012), jossa tuomitaan opposition edustajien jatkuva vainoaminen sekä kansalaisyhteiskunnan aktivistien, riippumattomien tiedotusvälineiden ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintä Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n ja Valko-Venäjän ennennäkemättömän laaja diplomaattinen konflikti kärjistyi Valko-Venäjän viranomaisten vaadittua Euroopan unionin ja Puolan suurlähettilästä poistumaan maasta ja Valko-Venäjän kutsuttua omat suurlähettiläänsä kotiin Brysselistä ja Varsovasta 28. helmikuuta 2012 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen johdosta;

B.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden Minskin-suurlähettiläät kutsuttiin pääkaupunkeihinsa neuvonpitoa varten ja kaikki EU:n jäsenvaltiot kutsuivat Valko‑Venäjän suurlähettiläät ulkoasiainministeriensä puhutteluun;

C. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeuksia ja demokraattisia oikeuksia koskeva tilanne on edelleen vakava huolenaihe; ottaa huomioon, että demokraattisen opposition edustajiin, riippumattomiin tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat tukahduttamistoimet jatkuvat;

1.  Vaatii Valko-Venäjän viranomaisia välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki poliittisista syistä vangitut ja palauttamaan heidän oikeutensa; arvostelee voimakkaasti sitä, että demokraattisen opposition edustajiin, vapaisiin tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat tukahduttamistoimet jatkuvat; kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia täyttämään kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevat kansainväliset velvoitteensa;

2.  korostaa, että Valko-Venäjä tarvitsee kaikkien demokraattisten voimien julkista kansallista vuoropuhelua maan tulevaisuudesta ja demokraattisista uudistuksista ilman ulkopuolisten sekaantumista asiaan;

3.  on erittäin huolissaan Valko-Venäjän viranomaisten ja Euroopan unionin välisestä diplomaattisesta konfliktista; on huolissaan siitä, että molempien osapuolien toimet vahvistavat epäluottamuksen ja vihamielisyyden ilmapiiriä Valko-Venäjän ja Euroopan unionin välillä ja johtavat vastakkainasettelun kärjistymiseen entisestään sen sijaan, että käytäisiin hedelmällistä vuoropuhelua ja etsittäisiin keinoja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön ja naapuruuden kehittämiseksi;

4.  korostaa, että mitään ongelmia EU:n ja Venäjän yhteisessä naapurustossa ei voi ratkaista ilman Venäjän yhteistyötä; kehottaa EU:ta ja Venäjää lopettamaan kaikki toimet, jotka syventävät nykyisiä ristiriitoja alueella, ja ylittämään vihamielisyyden; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Catherine Ashtonia keskustelemaan venäläisen vastapuolensa kanssa yhteistyöhön perustuvasta toimintamallista yhteisten naapurimaiden suhteen, myös Valko-Venäjän, joka on Venäjän kumppani Euraasian unionissa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle, jäsenvaltioille, komissiolle ja neuvostolle, Etyjin parlamentaariselle yleiskokoukselle sekä Venäjän hallitukselle ja parlamentille.