Procedūra : 2012/2581(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0180/2012

Pateikti tekstai :

B7-0180/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 121kWORD 78k
13.3.2012
PE486.719v01-00
 
B7-0180/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Baltarusijos (2012/2581(RSP))


Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos (2012/2581(RSP))  
B7‑0180/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. vasario 15 d., 2011 m. rugsėjo 13 d., 2011 m. gegužės 12 d., 2011 m. kovo 10 d., 2011 m. sausio 20 d., 2010 m. kovo 10 d. ir 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. sausio 23 d. išvadas dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių,

–   atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą 2012/126/BUSP, pagal kurį numatyta sustiprinti Baltarusijai taikomas ribojamąsias priemones įtraukiant dar 21 asmenį, atsakingą už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas, į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldytas,

–   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo atšaukti ES delegacijos vadovą ir Lenkijos ambasadorių Minske,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2012 m. sausio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje 1857(2012), kurioje smerkiamas nuolatinis opozicijos narių persekiojimas ir priekabiavimas prie pilietinės visuomenės aktyvistų, nepriklausomos žiniasklaidos ir žmogaus teisių gynėjų Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi po to, kai Baltarusijos valdžios institucijos paprašė, kad Europos Sąjungos ambasadorius ir Lenkijos ambasadorius paliktų šalį ir, reaguodamos į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą, atšaukė savo ambasadorius Briuselyje ir Varšuvoje, iki precedento neturinčio masto buvo eskaluotas ES ir Baltarusijos diplomatinis konfliktas;

B.  kadangi ES valstybių narių ambasadoriai Minske buvo pakviesti grįžti į savo sostines pasitarti ir visos ES valstybės narės sukvietė Baltarusijos ambasadorius į savo užsienio reikalų ministerijas;

C. kadangi žmogaus ir demokratinių teisių padėtis Baltarusijoje ir toliau kelia didelį susirūpinimą; kadangi ir toliau imamasi represinių priemonių prieš demokratinės opozicijos dalyvius, nepriklausomą žiniasklaidą, pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus;

1.  prašo Baltarusijos valdžios institucijų nedelsiant ir besąlygiškai paleisti į laisvę ir reabilituoti visus dėl politinių priežasčių sulaikytus asmenis; griežtai kritikuoja tai, kad tęsiamos represinės priemonės prieš demokratinės opozicijos dalyvius, nepriklausomą žiniasklaidą, pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus; ragina Baltarusijos valdžios institucijas laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų pilietinių ir politinių teisių srityje;

2.  pabrėžia, kad Baltarusijai reikalingas viešas nacionalinis dialogas su visomis demokratinėmis jėgomis dėl valstybės ateities ir demokratinių reformų ir kad į šį dialogą neturėtų būti kišamasi iš šalies;

3.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Baltarusijos valdžios institucijų ir Europos Sąjungos diplomatinio konflikto; nerimauja dėl to, kad užuot vykdžius našų dialogą ir ieškojus abiem šalims palankios bendradarbiavimo ir kaimynystės sistemos, abiejų šalių veiksmai stiprina nepasitikėjimo ir priešiškumo atmosferą tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos ir dėl to dar labiau aštrėja nesutarimai;

4.  pabrėžia, kad su ES ir Rusijos bendros kaimynystės šalimis susijusios problemos negali būti sprendžiamos nebendradarbiaujant su Rusija; ragina ES ir Rusiją nutraukti bet kokią veiklą, dėl kurios aštrėja esami nesutarimai, ir panaikinti varžymąsi šiame regione; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton su analogiškas pareigas Rusijoje einančiu asmeniu aptarti bendradarbiavimo metodą, kuris būtų taikomas bendros kaimynystės šalims, įskaitant Baltarusiją, kaip Rusijos partnerę Eurazijos sąjungoje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Baltarusijos parlamentui ir valdžios institucijoms, valstybėms narėms, Komisijai, Tarybai, ESBO Parlamentinei Asamblėjai ir Rusijos vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika