Procedūra : 2012/2581(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0180/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0180/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 111kWORD 77k
13.3.2012
PE486.719v01-00
 
B7-0180/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Baltkrieviju (2012/2581(RSP))


Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Baltkrieviju (2012/2581(RSP))  
B7‑0180/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši tās, kas pieņemtas 2012. gada 15. februārī, 2011. gada 13. septembrī, 2011. gada 12. maijā, 2011. gada 10. martā, 2011. gada 20. janvārī, 2010. gada 10. martā, 2009. gada 17. decembrī,

–   ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2012. gada 23. janvāra lēmumu par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju,

–   ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2012. gada 28. februāra lēmumu 2012/126/KĀDP, ar kuru pastiprina ierobežojošos pasākumus pret Baltkrieviju, ceļošanas aizlieguma un aktīvu iesaldēšanas sarakstam pievienojot papildu 21 personu, kas atbildīgas par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton 2012. gada 28. februāra paziņojumu par Baltkrievijas iestāžu lēmumu attiecībā uz ES delegācijas vadītāju un Polijas vēstnieku Minskā,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes 2012. gada 25. janvāra rezolūciju Nr. 1857(2012) par stāvokli Baltkrievijā, kurā nosodīta nemitīgā opozīcijas pārstāvju vajāšana, kā arī pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un cilvēktiesību aizstāvju iebiedēšana Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā vēl nebijuša mēroga ES un Baltkrievijas diplomātiskais konflikts saasinājās pēc tam, kad, reaģējot uz Eiropadomes 2012. gada 28. februāra lēmumu, Baltkrievijas iestādes pieprasīja, lai Eiropas Savienības vēstnieks un Polijas vēstnieks atstātu valsti, un atsauca savus vēstniekus no Briseles un Varšavas;

B.  tā kā visi ES dalībvalstu vēstnieki tika atsaukti no Minskas uz konsultācijām savas valsts galvaspilsētā un visas ES dalībvalstis uz savām ārlietu ministrijām izsauca Baltkrievijas vēstniekus;

C. tā kā cilvēktiesību un demokrātisko tiesību stāvoklis Baltkrievijā joprojām rada lielas bažas; tā kā turpinās pret demokrātiskās opozīcijas locekļiem, neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem vērstie represīvie pasākumi,

1.  prasa Baltkrievijas iestādēm nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot un reabilitēt visas personas, kas ieslodzītas politisku motīvu dēļ; stingri kritizē pret demokrātiskās opozīcijas locekļiem, neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem vērstos represīvos pasākumus; aicina Baltkrievijas iestādes izpildīt savas valsts starptautiskās saistības pilsonisko un politisko tiesību jomā;

2.  uzsver, ka Baltkrievijā ir nepieciešams publisks valsts mēroga dialogs ar visiem demokrātiskajiem spēkiem par valsts nākotni un demokrātiskām reformām bez jebkādas iejaukšanās no ārpuses;

3.  pauž nopietnas bažas par diplomātisko konfliktu starp Baltkrievijas un Eiropas Savienības iestādēm; ir norūpējies par to, ka abu pušu darbības pastiprina neuzticības un naidīguma gaisotni Baltkrievijas un Eiropas Savienības attiecībās un ka šāds stāvoklis vēl vairāk padziļina pretrunas, nevis palīdz veidot auglīgu dialogu un meklēt savstarpēji izdevīgas sadarbības un kaimiņattiecību mehānismus;

4.  uzsver, ka problēmas ES un Krievijas kopīgajās kaimiņvalstīs nevar atrisināt, nesadarbojoties ar Krieviju; aicina Eiropas Savienību un Krieviju pārtraukt jebkādas darbības, kas padziļina pašreizējās pretrunas attiecīgajā teritorijā un izbeigt sāncensību tajā; aicina augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci Catherine Ashton ar savu Krievijas kolēģi apspriest uz sadarbību vērstu pieeju attiecībā uz kopīgajām kaimiņvalstīm, tostarp Baltkrieviju kā Krievijas partneri Eirāzijas Savienībā;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Baltkrievijas parlamentam un iestādēm, dalībvalstīm, Komisijai un Padomei, kā arī EDSO Parlamentārajai asamblejai, Krievijas valdībai un parlamentam.

 

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika