Postopek : 2012/2581(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0180/2012

Predložena besedila :

B7-0180/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 115kWORD 68k
13.3.2012
PE486.719v01-00
 
B7-0180/2012

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o Belorusiji (2012/2581(RSP))


Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o Belorusiji (2012/2581(RSP))  
B7‑0180/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti tistih z dne 15. februarja 2012, 13. septembra 2011, 12. maja 2011, 10. marca 2011, 20. januarja 2011, 10. marca 2010 in 17. decembra 2009,

–   ob upoštevanju sklepa Sveta EU za zunanje zadeve z dne 23. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji,

–   ob upoštevanju sklepa Sveta EU za zunanje zadeve 2012/126/SZVP z dne 28. februarja 2012 o okrepitvi omejevalnih ukrepov za Belorusijo in uvrstitvi še 21 oseb, odgovornih za zatiranje civilne družbe in demokratične opozicije na seznam tistih, za katere velja prepoved potovanja in zamrznitev premoženja,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 28. februarja 2012 o sklepu beloruskih oblasti glede odpoklica vodje delegacije EU in poljskega veleposlanika v Minsku,

–   ob upoštevanju resolucije 1857(2012) Sveta Evrope z dne 25. januarja 2012 o razmerah v Belorusiji, s katero je obsodil nenehno preganjanje pripadnikov opozicije in nadlegovanje aktivistov civilne družbe, neodvisnih medijev in zagovornikov človekovih pravic v Belorusiji,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je diplomatski spor med EU in Belorusijo razsežnosti brez primere zaostril po tem, ko so beloruske oblasti v odgovor na sklep Evropskega sveta z dne 28. februarja 2012 zahtevale, da veleposlanik Evropske unije in poljski veleposlanik zapustita državo, ter odpoklicale svoja veleposlanika iz Bruslja in Varšave;

B.  ker so bili veleposlaniki držav članic EU v Minsku odpoklicani na posvetovanja v ustrezne prestolnice in so vse države članice EU beloruske veleposlanike povabile k svojim zunanjim ministrom;

C. ker so razmere na področju človekovih in demokratičnih pravic v Belorusiji še vedno zelo zaskrbljujoče; ker se še naprej izvajajo represivni ukrepi proti članom demokratične opozicije, neodvisnim medijem, aktivistom civilne družbe in zagovornikom človekovih pravic;

1.  zahteva, da beloruske oblasti nemudoma in brezpogojno izpustijo vse zapornike, zaprte iz političnih razlogov, in jim povrnejo pravice; ostro graja nadaljevanje represivnih ukrepov proti članom demokratične opozicije, svobodnim medijem, aktivistom civilne družbe in zagovornikom človekovih pravic; poziva beloruske oblasti, naj izpolnijo svoje mednarodne obveznosti na področju civilnih in političnih pravic;

2.  poudarja, da potrebuje Belorusija javni nacionalni dialog med vsemi demokratičnimi silami o prihodnosti države in demokratične reforme brez kakršnega koli zunanjega vmešavanja;

3.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi diplomatskega spora med beloruskimi oblastmi in Evropsko unijo; je zaskrbljen, da dejavnosti obeh strani krepita ozračje nezaupanja in sovražnosti med Belorusijo in Evropsko unijo, zaradi česar se navzkrižja poslabšujejo, namesto da bi med njima potekal tvoren dialog in bi iskali mehanizme vzajemno koristnega sodelovanja in sosedstva;

4.  poudarja, da ni mogoče reševati problematike skupnega sosedstva EU in Rusije brez sodelovanja z Rusijo; poziva EU in Rusijo, naj prenehata z dejavnostmi, ki poglabljajo sedanja navzkrižja na tem območju, in premagata rivalstvo na njem; poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije Catherine Ashton, naj s svojim ruskim kolegom razpravlja o sodelujočem pristopu k skupnemu sosedstvu, ki bo vključevalo Belorusijo kot partnerico Rusije v Evrazijski uniji;

5.  naroči predsedniku, naj to resolucijo posreduje parlamentu in oblastem Belorusije, državam članicam, Komisiji in Svetu, parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje ter vladi in parlamentu Rusije.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov