Διαδικασία : 2012/2581(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0181/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0181/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0112

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 151kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0178/2012
13.3.2012
PE486.720v01-00
 
B7-0181/2012

εν συνεχείαδήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με με την κατάσταση στην Λευκορωσία (2012/2581(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Λευκορωσία (2012/2581(RSP))  
B7‑0181/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ιδιαίτερα εκείνα της 15ης Φεβρουαρίου 2012, 13ης Σεπτεμβρίου 2011, της 12ης Μαΐου 2011, της 10ης Μαρτίου 2011, της 20ής Ιανουαρίου 2011, της 10ης Μαρτίου 2010 και της 17ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1/2 Μαρτίου 2012 όπου εκφράζεται η βαθειά του ανησυχία για την περαιτέρω χειροτέρευση της κατάστασης στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ 2012/126/ΚΕΠΠΑ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 για την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας της 28 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να ανακαλέσουν τον επικεφαλή της αντιπροσωπείας της ΕΕ και τον πολωνό Πρεσβευτή στο Μινσκ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ της 23ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Λευκορωσίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση στη Λευκορωσία της 25ης Ιανουαρίου 2012 1857(2012) δια του οποίου καταδικάζεται η διαρκής δίωξη μελών της αντιπολίτευσης και η παρενόχληση των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Ιουνίου 2011, δια του οποίου οποίο καταδικάζονται οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία και καλείται η κυβέρνηση της χώρας αυτής να τερματίσει τη «δίωξη» των ηγετών της αντιπολίτευσης,

–   έχοντας υπόψη Διακήρυξη της Διάσκεψης Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που εγκρίθηκε στην Πράγα στις 7-9 Μαΐου 2009 και τη δήλωση για την κατάσταση στη Λευκορωσία, που εγκρίθηκε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση στις 3 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Ετήσιας Διάσκεψης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου του Μαΐου 2009 στη Βέρνη να οργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημά επί Πάγου του 2014 στη Λευκορωσία, παρά το διωγμό σε βάρος των πολιτικών αντιπάλων του Αλεξάντρ Λουκασένκο και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη της Πράγας της Διάσκεψης Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Πράγα τονίζει εκ νέου τις δεσμεύσεις, μεταξύ άλλων της Λευκορωσίας σε σχέση με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία επιδεινώθηκε σοβαρά μετά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010, με τη λήψη μέτρων καταστολής κατά μελών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για την άμεση άρση αυτών των μέτρων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνευ προηγουμένου διπλωματική αντιπαράθεση ΕΕ-Λευκορωσίας κλιμακώθηκε αφότου οι Αρχές της Λευκορωσίας ζήτησαν από τον Πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Πρεσβευτή της Πολωνίας να εγκαταλείψουν τη χώρα και ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους από τις Βρυξέλλες και τη Βαρσοβία ως απάντηση στην από 28 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλεξάντρ Λουκασένκο προχώρησε περισσότερο πραγματοποιώντας προσβλητική προσωπική επίθεση κατά του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας η οποία υπερέβη κάθε όριο διπλωματικού πρωτοκόλλου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Μαρτίου 2012 προϊστάμενος τμήματος Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε πως "στα πρόσωπα που καλούν ξένα κράτη και διεθνείς οργανισμούς να επιβάλουν οικονομικές και άλλες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας πρέπει να απαγορευθεί προσωρινά το ταξίδι στο εξωτερικό ακόμη δε και να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη" και, σε συνέχεια αυτού, δεν επετράπη σε ορισμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητους δημοσιογράφους να εξέλθουν από τη Λευκορωσία ακόμη δε και αναγκάστηκαν να σταματήσουν στα σύνορα με την ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λευκορωσίας έλαβε στις 14 Φεβρουαρίου την απόφαση να αρνηθεί την καταχώρηση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Λευκορωσίας για τέταρτη φορά χωρίς να υπάρχουν νομικοί λόγοι, ενώ σύμφωνα με κάποιες ειδήσεις, μέλη του κόμματος αυτού δέχτηκαν για πρώτη φορά απειλές για άσκηση σωματικής βίας σε βάρος τους στην περίπτωση που δεν αποσύρουν τις υπογραφές τους ως ιδρυτικά μέλη του κόμματος,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ στο Μινσκ ανακλήθηκαν όλοι στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις κι ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκλήτευσαν τους πρεσβευτές της Λευκορωσίας στα υπουργεία εξωτερικών τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί μια σαφή ένδειξη αλληλεγγύης και ενότητας της ΕΕ επί θεμάτων εξωτερικών υποθέσεων και αποτελεσματικότητα των ενεργειών της ΕΕ καθώς και επιτυχή προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών εντός όπως και εκτός της ΕΕ και ότι η επιτυχής εφαρμογή τους θα εξαρτηθεί από τη σταθερή τους δέσμευση να ενεργούν από κοινού·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση των διμερών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ως προϋπόθεση ότι η Λευκορωσική Κυβέρνηση θα σημειώσει πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να επεκτείνει τον κατάλογο των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων λόγω της εντεινόμενης κοινωνικής καταστολής εκ μέρους του Λευκορωσικού καθεστώτος·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του Νόμου του 2011 για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λευκορωσία, που υπεγράφη από τον Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα στις 3 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ καλούσαν τη Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF) να αναστείλει το σχέδιο διεξαγωγής του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2014 στη Λευκορωσία μέχρις ότου η Λευκορωσική Κυβέρνηση να ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους·

1.  υπογραμμίζει ότι η απόφαση για την ανάκληση όλων των πρεσβευτών των κρατών μελών της ΕΕ από τη Λευκορωσία, αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες των Λευκορωσικών Αρχών να διχάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων απέτυχαν·

2.  τονίζει ότι η σταθερή δέσμευση όλων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και των άλλων δημοκρατικών κρατών ότι θα ενεργούν ενωμένα σε περιπτώσεις ανάγκης είναι σε θέση να προαγάγει επιτυχώς τις οικουμενικές αξίες σε χώρες σαν τη Λευκορωσία και να τις φέρουν πιο κοντά στην οδό του εκδημοκρατισμού·

3.  καταδικάζει την προσβλητική ρητορική του Αλεκσάντρ Λουκασένκο ένεντι του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών·

4.  τονίζει πως, αντί να επιλέξει την αυτοαπομόνωση, το Μινσκ θα μπορούσε να κάνει την ορθή επιλογή για το λαό του και να ανοιχθεί στη δημοκρατία

5.  καταδικάζει τη συνεχή δίωξη υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και την παρενόχληση ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία για πολιτικούς λόγους·

6.  ζητεί την άνευ όρων άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος στο διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας χωρίς πρόοδο της Λευκορωσίας στην οδό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και μέχρις ότου αφεθούν ελεύθεροι άνευ όρων και με πλήρως αποκατεστημένα ατομικά δικαιώματα όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και μεταξύ άλλων οι Ales Bialiatski, Πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Viasna" και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH), οι δυο πρώην προεδρικοί υποψήφιοι Mikalai Statkevitch και Andrei Sannikau, οι επικεφαλής των προεδρικών προεκλογικών εκστρατειών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης Pavel Seviarynets kai Dzmitry Bandarenka και o Syarhey Kavalenka, πολιτικός κρατούμενος συλληφθείς για υποτιθέμενη παραβίαση του κατ΄ οίκον περιορισμού, που πραγματοποίησε παρατεταμένη απεργία πείνας με αποτέλεσμα την κρίσιμη επιδείνωση της υγείας του και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του·

7.  καλεί τις εθνικές ομοσπονδίες χόκεϊ επί πάγου των κρατών μελών της ΕΕ και όλων των άλλων δημοκρατικών εθνών να ζητήσουν επειγόντως από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF), ακόμη και στην ερχόμενη Διάσκεψή της του Μαΐου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, να επανεξετάσει την προηγούμενη απόφασή της και να αναστείλει τη διεξαγωγή των αγώνων ή να την αναθέσει σε άλλη χώρα εάν δεν ελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που αναγνωρίζονται από διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως «φυλακισμένοι συνείδησης» και μέχρις ότου το καθεστώς δώσει σαφείς ενδείξεις της δέσμευσής του για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου

8.  χαιρετίζει την από 28 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Συμβουλίου να εντείνει τα περιοριστικά μέτρα και να προσθέσει στον κατάλογο των βαρυνομένων με απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ και με πάγωμα περιουσιακών στοιχείων άλλα 21 άτομα ως υπεύθυνα για την καταστολή σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία·

9.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στις διπλωματικές σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας καθώς και της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών στη χώρα αυτή και το καλεί επίσης να λάβει αντίστοιχη απόφαση επιβολής περαιτέρω περιοριστικών μέτρων, περιλαμβανομένων των οικονομικών κυρώσεων·

10. τονίζει ότι η ΕΕ και η Λευκορωσία πρέπει να διατηρούν καλές σχέσεις γειτονίας, κάτι που υποστηρίζεται από τη στενή δέσμευση της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας και τη δημοκρατική αντιπολίτευση και τη στήριξη που παρέχει στις δημοκρατικές προσδοκίες του λαού της Λευκορωσίας·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου