Διαδικασία : 2012/2581(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0182/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0182/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0112

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 95k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0178/2012
13.3.2012
PE486.721v01-00
 
B7-0182/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2012/2581(RSP))


Werner Schulz, Elisabeth Schroedter εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία (2012/2581(RSP))  
B7‑0182/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ιδίως τα ψηφίσματα της 15ης Φεβρουαρίου 2012, 13ης Σεπτεμβρίου 2011, της 12ης Μαΐου 2011, της 10ης Μαρτίου 2011, της 20ής Ιανουαρίου 2011, της 10ης Μαρτίου 2010, της 17ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης-2ας Μαρτίου 2012 που εκφράζουν τη βαθειά του ανησυχία για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ 2012/126/ΚΕΠΑ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 για την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας μετά την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα, με την προσθήκη 21 ατόμων στον κατάλογο για την απαγόρευση ταξιδίου και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων για την καταπίεση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να ζητήσουν από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ και από τον πολωνό Πρεσβευτή στο Μινσκ να εγκαταλείψουν τη χώρα,

–   έχοντας υπόψη την από 23 Ιανουαρίου 2012 απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Λευκορωσίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1857(2012) του Συμβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία της 15ης Ιανουαρίου 2012 που καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και την παρενόχληση ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία για πολιτικούς λόγους,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 17ης Ιουνίου 2011, που καταδικάζει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν, κατά και μετά τις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία και ζητεί από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να τερματίσει τις «διώξεις» ηγετών της αντιπολίτευσης,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που εγκρίθηκε στην Πράγα στις 7-9 Μαΐου 2009 και τη δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία, που εγκρίθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Ετήσιας Διάσκεψης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου του Μαΐου 2009 στη Βέρνη να οργανώσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημά της του 2014 στη Λευκορωσία, παρά τις διώξεις σε βάρος των πολιτικών αντιπάλων του Αλεξάντρ Λουκασένκο και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι η Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Πράγα επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση, μεταξύ άλλων της Λευκορωσίας, στις αρχές του διεθνούς δικαίου και στις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

Β.  εκτιμώντας ότι η πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία επιδεινώθηκε σοβαρά μετά τις προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010, με τη λήψη μέτρων καταστολής κατά μελών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για την άμεση άρση αυτών των μέτρων·

Γ.  εκτιμώντας ότι η άνευ προηγουμένου διπλωματική διένεξη ΕΕ-Λευκορωσίας κλιμακώθηκε μετά που οι Λευκορωσικές Αρχές ζήτησαν από τους Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολωνίας να εγκαταλείψουν τη χώρα και ανακάλεσαν τους δικούς τους πρεσβευτές από τις Βρυξέλλες και τη Βαρσοβία σαν απάντηση στην από 28 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό το πλαίσιο ακολούθησε προσωπική επίθεση του Αλεξάντρ Λουκασένκο κατά του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με ένα ακατανόητο επιθετικό λεξιλόγιο πέρα από κάθε διπλωματικό πρωτόκολλο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Μαρτίου 2012 ένας προϊστάμενος τμήματος της Γενικής Εισαγγελίας δήλωσε πως "στα άτομα που ζητούν από ξένα κράτη και διεθνείς οργανισμούς να επιβάλουν οικονομικές και άλλες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας μπορεί να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση ταξιδίου στο εξωτερικό και ακόμη και να τους ασκηθεί ποινική δίωξη" και, σε συνέχεια αυτού, ορισμένοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικοί της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι δεν έλαβαν άδεια εξόδου από τη Λευκορωσία ή ακόμη και αναγκάστηκαν να σταματήσουν στα σύνορα με την ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ στο Μινσκ κλήθηκαν όλοι στις πρωτεύουσες των χωρών τους για συνεννοήσεις κι ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κάλεσαν τους αντίστοιχους Λευκορώσους πρεσβευτές στα υπουργεία εξωτερικών τους·

Ζ.  εκτιμώντας ότι η απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ είναι μια σαφής ένδειξη της αλληλεγγύης και ενότητας της ΕΕ στις εξωτερικές υποθέσεις κι ότι η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δράσεων και η επιτυχής προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών εντός και εκτός ΕΕ και η επιτυχής εφαρμογή τους εξαρτώνται από τη σταθερή απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ να ενεργούν ενωμένα·

Η. εκτιμώντας ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας συνεχίζει να στηρίζεται στην αμοιβαιότητα· ότι οι Λευκορωσικές Αρχές μπορούν να επιτύχουν βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας μόνο εάν απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους·

Θ. εκτιμώντας ότι η βελτίωση των διμερών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ως προϋπόθεση ότι η Λευκορωσική Κυβέρνηση θα σημειώσει πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των πολιτικών κρατουμένων· κι ότι διαφορετικά η συνέπεια θα είναι να αυξηθεί η αυτοαπομόνωσή της, που θα επηρεάσει αρνητικά το Λαό της Λευκορωσίας και επίσης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τη Ρωσία·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να επεκτείνει τον κατάλογο των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων ως ευθυνόμενα για την εντεινόμενη κοινωνική καταστολή που ασκεί το Λευκορωσικό καθεστώς·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για τις λευκορωσικές εξαγωγές με μερίδιο 38% κι ότι το λευκορωσικό εμπορικό πλεόνασμα έναντι της ΕΕ ήταν κάπου 6 δις δολάρια το 2011·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων στους λεγόμενους bagmen, επιχειρηματίες με επιρροή που συνδέονται στενά με το καθεστώς και το στηρίζουν·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του Νόμου του 2011 για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λευκορωσία, που υπεγράφη από τον Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα στις 3 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ καλούσαν τη Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF) να αναστείλει το σχέδιο διεξαγωγής του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2014 στη Λευκορωσία μέχρις ότου η Λευκορωσική Κυβέρνηση ελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους·

1.  θεωρεί λυπηρή την περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας· λαμβάνει γνώση της απόφασης για την ανάκληση όλων των πρεσβευτών των κρατών μελών της ΕΕ από τη Λευκορωσία, ενέργεια πρωτόγνωρη στα ευρωπαϊκά διπλωματικά πράγματα και αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες των Λευκορωσικών Αρχών να διχάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων απέτυχαν·

2.  τονίζει ότι η σταθερή δέσμευση όλων των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και των άλλων δημοκρατικών κρατών ότι θα ενεργούν ενωμένα σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να προαγάγει επιτυχώς τις οικουμενικές αξίες σε χώρες σαν τη Λευκορωσία και να φέρει τις χώρες αυτές πιο κοντά στην οδό του εκδημοκρατισμού·

3.  τονίζει πως, αντί να επιλέξει την αυτοαπομόνωση, το Μινσκ θα μπορούσε να κάνει την ορθή επιλογή για το λαό του και να ανοιχθεί στη δημοκρατία·

4.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μελών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και την παρενόχληση των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία για πολιτικούς λόγους·

5.  απαιτεί την άμεση άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων· επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος στο διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας χωρίς πρόοδο της Λευκορωσίας στην οδό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και μέχρις ότου αφεθούν ελεύθεροι άνευ όρων και με πλήρως αποκατεστημένα ατομικά δικαιώματα όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και μεταξύ άλλων οι Ales Bialiatski, Πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Viasna" και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH), οι δυο πρώην προεδρικοί υποψήφιοι Mikalai Statkevitch και Andrei Sannikau, οι επικεφαλής των προεδρικών προεκλογικών εκστρατειών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης Pavel Seviarynets kai Dzmitry Bandarenka και o Syarhey Kavalenka, πολιτικός κρατούμενος συλληφθείς για υποτιθέμενη παραβίαση του κατ΄ οίκον περιορισμού, που πραγματοποίησε παρατεταμένη απεργία πείνας με αποτέλεσμα την κρίσιμη επιδείνωση της υγείας του και άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του·

6.  καλεί τις εθνικές ομοσπονδίες χόκεϊ επί πάγου των κρατών μελών της ΕΕ και όλων των άλλων δημοκρατικών εθνών να ζητήσουν από τη Διεθνή Ομοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF), ακόμη και στην ερχόμενη Διάσκεψή της του Μαΐου στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, να χρησιμοποιήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου του 2014 στη Λευκορωσία ως ευκαιρία για να ενημερώσει τη διεθνή κοινή γνώμη σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση των ανθρώπινων και ατομικών δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και καλεί τους υπεύθυνους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου και τους αθλητές να εκφραστούν ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες κατά της καταστολής που ασκεί το καθεστώς·

7.  χαιρετίζει την από 28 Φεβρουαρίου 2012 απόφαση του Συμβουλίου να εντείνει τα περιοριστικά μέτρα και να προσθέσει στον κατάλογο των βαρυνομένων με απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ και με πάγωμα περιουσιακών στοιχείων άλλα 21 άτομα ως υπεύθυνα για την καταστολή σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία·

8.  καλεί το Συμβούλιο να προβεί σε επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στις διπλωματικές σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας καθώς και της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών στη χώρα και να εκδώσει απόφαση επιβολής περιοριστικών μέτρων και συγκεκριμένων οικονομικών κυρώσεων για ατομικές περιπτώσεις και να μεριμνήσει για την πλήρη και συνεπή εφαρμογή όλων των σχετικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  καλεί ταυτόχρονα την ΕΕ να αυξήσει τη δέσμευσή της υπέρ της λευκορωσικής κοινωνίας των πολιτών, να ενισχύσει τους δεσμούς της με την αντιπολίτευση και να υποστηρίξει τις δημοκρατικές προσδοκίες του Λευκορωσικού λαού·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου