Návrh uznesenia - B7-0182/2012/REV1Návrh uznesenia
B7-0182/2012/REV1

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku (2012/2581(RSP))

  13.3.2012

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Werner Schulz, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0178/2012

  Postup : 2012/2581(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0182/2012
  Predkladané texty :
  B7-0182/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0182/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2012/2581(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predošlé uznesenia o Bielorusku, konkrétne z 15. februára 2012, 13. septembra 2011, 12. mája 2011, 10. marca 2011, 20. januára 2011, 10. marca 2010, 17. decembra 2009,

  –   so zreteľom na závery Európskej rady z 1. – 2. marca 2012, v ktorom vyjadruje hlboké poľutovanie nad ďalším zhoršením situácie v Bielorusku,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Rady EÚ pre zahraničné veci 2012/126/SZBP z 28. februára 2012 na posilnenie reštriktívnych opatrení proti režimu v Bielorusku v následnosti na ďalšie zhoršenie situácie v Bielorusku, pričom sa zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie majetku , rozšíril o ďalších 21 osôb zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii,

  –   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. februára 2012 v Bruseli o rozhodnutí bieloruských orgánov odvolať vedúceho delegácie EÚ a poľského veľvyslanca v Minsku,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Rady EÚ pre zahraničné veci z 23.01.12 o reštriktívnych opatrení voči Bielorusku,

  –   so zreteľom na uznesenie Rady Európy 1857(2012) o situácii v Bielorusku z 25. januára 2012, v ktorom Rada Európy odsúdila pokračujúce prenasledovanie členov opozície a obťažovanie aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých médií a obhajcov ľudských práv v Bielorusku.

  –   so zreteľom na uznesenie Rady OSN pre ľudské práva zo 17. júna 2011, v ktorom sa odsudzuje porušovanie ľudských práv pred prezidentskými voľbami v Bielorusku, počas volieb a po nich a ktoré vyzýva bieloruskú vládu, aby ukončila prenasledovanie vodcov opozície,

  –   so zreteľom na vyhlásenie prijaté na pražskom summite Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. – 9. mája 2009, a na vyhlásenie o situácii v Bielorusku, ktoré bolo prijaté 30. septembra 2011 pri príležitosti konania summitu Východného partnerstva vo Varšave,

  –   so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, ktoré bolo prijaté na jej výročnom kongrese v Berne v máji 2009, aby sa majstrovstvá sveta IIHF konali v roku 2014 v Bielorusku, a to aj napriek prenasledovaniu politických odporcov Alexandra Lukašenka a rozsiahleho porušovania ľudských práv v Bielorusku,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže pražské vyhlásenie zo samitu o Východnom partnerstve opätovne potvrdzuje oddanosť (okrem iných aj Bieloruska) zásadám medzinárodného práva a základným hodnotám vrátane demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,

  B.  keďže sa politická situácia v Bielorusku závažne zhoršuje od prezidentských volieb, ktoré sa konali 19. decembra 2010, dochádza k represívnym opatreniam proti členom demokratickej opozície, slobodným médiám, aktivistom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, a to aj napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby sa tieto opatrenia okamžite zastavili,

  C. keďže potom, ako bieloruské orgány v odpovedi na rozhodnutie Európskej rady z 28. februára 2012 vyzvali veľvyslanca Európskej únie a Poľska, aby opustili krajinu, a odvolali svojich veľvyslancov z Bruselu a Varšavy, sa medzi EÚ a Bieloruskom vystupňoval diplomatický konflikt nevídaných rozmerov,

  D. keďže v tejto súvislosti Alexander Lukašenko osobne zaútočil na nemeckého ministra zahraničia čudnými útočnými výroku, čím porušil akúkoľvek diplomatickú etiketu,

  E.  keďže 1. marca 2012 jeden z vedúcich oddelení na najvyššom štátnom zastupiteľstve vyhlásil, že osoby, ktoré žiadajú od cudzích štátov a medzinárodných organizácií, aby na Bielorusko uvalili ekonomické a iné sankcie, môžu dostať dočasný zákaz vycestovania z krajiny a dokonca môžu byť i trestne stíhaní, a keďže v nadväznosti na toto vyhlásenie bolo zakázané niekoľkým obhajcom ľudských práv, opozičným politikom a nezávislým novinárom vycestovať z Bieloruska alebo dokonca boli na hranici s EÚ vrátení späť,

  F.  keďže veľvyslanci členských štátov v EÚ v Minsku boli odvolaní do svojich krajín na konzultácie a všetky členské štáty EÚ zvolali bieloruských veľvyslancov na svoje ministerstvá zahraničných vecí,

  G. keďže rozhodnutie členských štátov EÚ je jasným znakom solidarity a jednoty EÚ v oblasti zahraničných vecí a účinnosť pôsobenia EÚ a úspešné presadzovanie európskych hodnôt vo vnútri EÚ, aj mimo nej, ako aj ich úspešné uplatňovanie bude závisieť od jej pevného odhodlania konať jednotne;

  H. keďže politika EÚ vo vzťahu k Bielorusku sa naďalej zakladá na podmienenosti toho, či bieloruské orgány prepustia všetkých politických väzňov, a tým zlepšia vzťahy Bieloruska s EÚ;

  I.   keďže zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Európskou úniou je tiež podmienené pokrokom bieloruskej vlády v plnení jej záväzkov v OBSE a v rešpektovaní základných ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratických zásad vrátane prepustenia politických väzňov; keďže dôsledkom je zvýšenie vlastnej izolácie, ktorá by postihla bieloruské obyvateľstvo a viedla by tiež k posilneniu závislosti od Ruska;

  J.   keďže Rada EÚ sa rozhodla rozšíriť zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie, pretože bieloruský režim zvyšuje represie voči spoločnosti;

  K. keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom pre Bielorusko, ktorého vývozy do EÚ predstavujú 38 %; keďže bieloruský obchodný prebytok s EÚ dosiahol v roku 2011 približne 6 miliárd USD;

  L.  keďže členské štáty EÚ by nemohli dosiahnuť dohodu o ukladaní sankcií vplyvným podnikateľom, ktorí majú úzke prepojenie na režim a podporujú ho;

  M. keďže podľa zákona o demokracii a ľudských právach v Bielorusku z roku 2011, ktorý podpísal prezident Barack Obama 3. januára, Spojené štáty vyzývajú IIHF, aby pozastavila svoj plán usporiadať šampionát 2014 v Bielorusku, kým bieloruská vláda neprepustí všetkých politických väzňov;

  1.  vyjadruje poľutovanie nad ďalším zhoršením vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom; berie na vedomie rozhodnutie odvolať všetkých veľvyslancov členských štátov EÚ z Bieloruska, čo je bezprecedentný krok v diplomatickej praxi EÚ a dokazuje, že pokusy bieloruských orgánov rozdeliť Európsku úniu v rozhodovaní o sankciách zlyhali;

  2.  zdôrazňuje, že pevný záväzok všetkých členských štátov EÚ, ako aj ďalších demokratických krajín konať v núdzi jednotne môže podporiť úspešné presadzovanie univerzálnych hodnôt v takých krajinách, ako je Bielorusko, a nasmerovať tieto krajiny viac na prechod k demokracii;

  3.  zdôrazňuje, že namiesto rozhodnutia posilniť vlastnú izoláciu by mal Minsk urobiť správne rozhodnutie pre svojich ľudí a otvoriť sa demokracii;

  4.  odsudzuje pokračujúce prenasledovanie obhajcov ľudských práv a členov demokratickej opozície, ako aj obťažovanie aktivistov z občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Bielorusku z politických dôvodov;

  5.  žiada bezpodmienečné okamžité prepustenie všetkých politických väzňov; znovu opakuje, že nemôže existovať žiadny pokrok v dialógu medzi EÚ a Bieloruskom, kým nebude dosiahnutý pokrok Bieloruska v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu, kým nebudú bezpodmienečne prepustení všetci politickí väzni a kým nebudú plne rehabilitované občianske práva týchto väzňov, medzi ktorých patria okrem iných Ales Bialiacki, predseda strediska pre ľudské práva Viasna a podpredseda FIDH (Medzinárodnej federácie pre ľudské práva), dvaja bývalí prezidentskí kandidáti Mikolaj Statkevič a Andrej Sannikov, vedúci prezidentských kampaní kandidátov demokratickej opozície Pavel Seviarynec a Dmitrij Bondarenko, rovnako ako Sergej Kovalenko, politický väzeň zadržiavaný za údajné porušenie domáceho väzenia, ktorý drží dlhotrvajúcu hladovku, ktorá viedla ku kritickému zhoršeniu jeho zdravia a priamo ohrozuje jeho ​​život;

  6.  vyzýva národné federácie ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických štátov, aby naliehali na IIHF aj počas zasadania na jej budúcom kongrese v máji v Helsinkách vo Fínsku, aby poňala podujatie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2014 ako príležitosť na zvýšenie informovanosti verejnosti o kritickej situácii ľudských a občianskych práv v Bielorusku, a vyzýva predstaviteľov IIHF a športovcov ako slobodných a zodpovedných občanov, aby sa vyjadrili proti represiám režimu;

  7.  víta rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 o posilnení reštriktívnych opatrení a rozšírení zoznamu tých, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie majetku, o 21 osôb zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku;

  8.  vyzýva Radu, aby zvážila situáciu v najnovšom vývoji diplomatických vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom, ako aj ďalšie zhoršenie podmienok v oblasti ľudských práv a základných slobôd v krajine, a vyzýva ju, aby prijala príslušné rozhodnutie o ďalších reštriktívnych opatreniach vrátane cielených hospodárskych sankcií v individuálnych prípadoch a aby zabezpečila plné a dôsledné uplatňovanie všetkých opatrení v členských štátoch EÚ;

  9.  vyzýva zároveň EÚ, aby posilnila spoluprácu s bieloruskou občianskou spoločnosťou, rozšírila vzťahy s opozíciou a podporovala demokratické túžby bieloruského ľudu;

  10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.