Eljárás : 2012/2604(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0202/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0202/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 20/04/2012 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0142

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 131kWORD 80k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.756v01-00
 
B7-0202/2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a burmai helyzetről


(2012/2604(RSP))

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a burmai helyzetről (2012/2604(RSP))  
B7‑0202/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2010/232/KKBP közös álláspontban kinyilvánított és legutóbb a 2011. október 27-i 1083/2011/EU tanácsi rendelettel módosított európai uniós korlátozó intézkedésekre,

–   tekintettel a magas szintű találkozók felfüggesztéséről és a kormány polgári tagjaira vonatkozó vízumtilalomról szóló 2011. április 12-i tanácsi következtetésekre (a Tanács 2011/239/CFSP határozata),

–   tekintettel az ENSZ-főtitkár burmai/mianmari választásokról szóló, 2012. április 2-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Tanács elnökének a mianmari reformok irányáról szóló 2012. január 30-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az uniós Külügyek Tanácsa Burmáról/Mianmarról szóló 2012. január 23-i következtetéseire,

–   tekintettel a főképviselő nyilatkozataira, különösen az Ang Szán Szu Csí szabadon engedéséről szóló 2010. november 13-i, a politikai fogyok szabadon bocsátásáról szóló 2011. január 13-i és 2011. október 12-i és az időközi választások lebonyolításáról szóló 2012. április 2-i nyilatkozataira,

–   tekintettel az ASEAN-csúcsértekezlet 2012. április 3-i nyilatkozatára a 2012. április 1-jei időközi választások eredményéről,

–   tekintettel Tomás Ojea Quintanának, az ENSZ burmai emberi jogi különmegbízottjának az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa számára 2012. április 12-én benyújtott jelentésére,

–   tekintettel az Európai Parlament küldöttségének közelmúltbeli, Burmában/Mianmarban tett látogatására és különösen Thein Szein elnökkel és Ang Szán Szu Csível tartott találkozóira,

–   tekintettel a Burmáról/Mianmarról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. november 25-i és a 2010. május 20-i állásfoglalására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2012. április 1-jén időközi választásokat tartottak 44 megüresedett parlamenti mandátum betöltésére; mivel ezek közül a Nemzeti Liga a Demokráciáért 43 mandátumot szerzett meg és a választások igen pozitív légkörben zajlottak a szabálytalanságokról és megfélemlítésről szóló egyes jelentések ellenére; mivel ezért a választások nem tekinthetők valóban szabadnak és igazságosnak;

B.  mivel a Nemzeti Liga a Demokráciáért bojkottálta a 2010-es választásokat, mondván, hogy azokat a 2008-as alkotmány és azt követően elfogadott törvények alapján rendezték, ami megakadályozta a valódi demokrácia létrejöttét Burmában/Mianmarban;

C. mivel az ellenzék jelenleg a parlamenti mandátumok 6,6%-ával (azaz a 659-ből 43 hellyel) rendelkezik, míg a mandátumok túlnyomó többsége a hatalmon lévő Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés Pártja (USDP) kezében van, beleértve a mandátumok katonatiszteknek fenntartott 25%-át, ami nem szavatolja az ellenzék számára, hogy aktív szerepet játszhasson az ország demokráciához való közelítéséhez szükséges reformokkal kapcsolatos javaslatok előterjesztésében;

D. mivel a következő országos választásokra 2015-ben kerül sor, amikor a mandátumok 75%-áért szállnak versenybe, és ezek jelentik majd a tényleges próbát a tekintetben, hogy a burmai hatóságoknak szándékában áll-e az ország demokratizálása;

E.  mivel 2011 márciusában történt hivatalba lépése óta Thein Szein elnök a demokráciát sürgető ellenzékkel szembeni fokozottabb megbékélési politikát folytatott azáltal, hogy több száz politikai foglyot szabadon bocsátott, párbeszédet kezdeményezett Ang Szán Szu Csível és megkezdte a reformfolyamatot az országban;

F.  mivel az időközi választásokat megelőző időszakban a kormány lazított a médiával, a civil társadalmi szervezetekkel, valamint a szervezett politikai ellenzékkel és a másként gondolkodókkal kapcsolatos politikáján; mivel Burma történelmében először rendeztek olyan választásokat, amelyekre külföldi megfigyelőket is meghívtak;

G. mivel az ENSZ burmai/mianmari emberi jogi különmegbízottjának jelentése szerint továbbra is súlyos emberi jogi aggályok állnak fenn, beleértve több, meggyőződése miatt bebörtönzött személy felháborító körülmények közötti fogva tartását, az igazságszolgáltatás függetlensége és a jogi reformok biztosításával kapcsolatos előrelépések hiányát és bizonyos etnikai kisebbségek folyamatos üldözését;

H. mivel annak ellenére, hogy a kormány tűzszüneti tárgyalásokat kezdett több etnikai fegyveres lázadó csoporttal, továbbra is harcok folynak Kachin államban, ahonnan számos jelentés érkezett az emberi jogok súlyos megsértéséről és több mint 75 000 lakóhelyét elhagyni kényszerült személyről;

I.   mivel a burmai kormány továbbra is akadályozza a humanitárius segély eljuttatását az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerült legtöbb személy számára;

J.   mivel a politikai foglyok legnagyobb részét csak feltételesen helyezték szabadlábra;

K. mivel az 1982-es állampolgársági törvény alapján a rohingja etnikai kisebbségtől és egyéb kisebbségektől megtagadják az állampolgárságot, és továbbra is súlyos üldöztetésben van részük;

L.  mivel a jelenleg hatályos korlátozó intézkedések felülvizsgálatára az Általános Ügyek Tanácsának soron következő, április 23-i ülésén kerül sor;

M. mivel Burmában/Mianmarban a gazdaság több ágazata, mint például a bányászat, fakitermelés, olaj, gáz és gátépítések közvetlenül érintettek voltak az emberi jogok súlyos megsértésében és a környezetpusztításban, ugyanakkor ezek jelentették a katonai kormány legfőbb bevételi forrását;

N. mivel Ang Szán Szu Csí támogatja az uniós korlátozó intézkedések feltételes felfüggesztését, mivel ez folyamatos nyomást gyakorol a burmai kormányra, hogy folytassa a reformokat és további előnyök perspektíváját kínálja a reformfolyamat folytatása esetén;

O. mivel az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének burmai/mianmari látogatására a tervek szerint nem sokkal a Tanács szankciókról szóló döntését követően kerül majd sor;

1.  üdvözli az április 1-jei időközi választások pozitív eredményét mint az első konkrét lépést Burma/Mianmar demokratizálódási folyamatában, amely – amennyiben huzamosan és visszafordíthatatlanul folytatódik – az Unióval folytatott új és együttműködésen alapuló kapcsolatok létrejöttének kilátását kínálja;

2.  sürgeti a burmai kormányt, hogy az ország demokratizálása iránti valódi elkötelezettségének bizonyítékaként tegyen további lépéseket; sürgeti különösen a maradék politikai fogoly gyors és feltétel nélküli szabadon bocsátását, a nemzetközi és helyi humanitárius szervezetek számára a konfliktus sújtotta területekre való akadálytalan eljutást, a szólásszabadságot büntető és a médiacenzúrát lehetővé tévő törvények reformját és az 1982-es állampolgársági törvény hatályon kívül helyezését;

3.  sürgeti az Uniót és külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a főképviselő soron következő látogatása alkalmával hangsúlyozzák, hogy négy kulcsfontosságú területen égető szükség van politikai reformok elfogadására:

–   a meggyőződésük miatt bebörtönzött személyek további fogva tartása és a politikai aktivisták zaklatása,

–   polgári személyek elleni folyamatos támadások és etnikai kisebbségek elleni súlyos bűncselekmények,

–   elnyomó törvények és a kormányzati politikáktól függő igazságszolgáltatás,

–   igazságszolgáltatás és elszámoltatás a múltbeli és jelenlegi emberi jogi jogsértésekért;

4.  sürgeti Burma/Mianmar kormányát és parlamentjét, hogy még a 2015-ös választások előtt módosítsák az alkotmány azon rendelkezéseit, amelyek jogkört biztosítanak a hadseregnek a civil kormány ellenőrzésére;

5.  üdvözli az Unió pozitív gesztusait az országban megvalósuló politikai átmenet kezdetének támogatása tekintetében, beleértve a 150 millió eurós humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó ígéretet, amelynek célja különösen az ország egészségügyi és oktatási létesítményeinek fejlesztése és a lakóhelyük elhagyására kényszerült személyeknek történő segítségnyújtás;

6.  sürgeti az Uniót, hogy tekintettel a 2015-ös választások előkészítésére támogassa a civil társadalmat a képzések és intézményi kapacitásépítés tekintetében; szorgalmazza, hogy az uniós fejlesztési segítségnyújtás támogassa a konkrét célértékek elérése irányába történő előrelépéseket, és növelje azon burmaiak számát, akik részesülnek a reformok előnyeiből; ismételten hangsúlyozza, hogy a fejlesztési segítségnyújtást a kormányzási normákhoz, valamint a civil társadalommal és a hatóságokkal folytatott párbeszédhez kellene kötni;

7.  sürgeti a Tanácsot, hogy egyéves kezdeti időtartamra függessze fel a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket, és szorosan kövesse figyelemmel az országban kialakult helyzetet, különös tekintettel a politikai reformokra, a burmai kormány reform irányába tett jelentős lépéseire és az országban az emberi jogok helyzetének javulására válaszként a szankciók későbbi, lépésről lépésre történő csökkentése érdekében;

8.  sürgeti Thein Szein elnököt, hogy biztosítson akadálytalan hozzáférést a nemzetközi segélyszervezetek számára az etnikai kisebbségek lakta államok valamennyi konfliktusövezetéhez annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtás eljuthasson az országon belül lakóhelyük elhagyására kényszerült emberekhez;

9.  üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 19. ülésének határozatát, amely további egy évvel meghosszabbítja az ENSZ burmai/mianmari emberi jogi különmegbízottjának mandátumát;

10. üdvözli az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közeljövőbeli hivatalos látogatását, valamint a burmai diplomáciai jelenlét létrehozására és ennek kapcsán az Európai Unió irodájának megnyitására irányuló döntést;

11. megismétli az Szaharov-díjjal kitüntetett Ang Szán Szu Csínak szóló meghívását, hogy látogasson el az Európai Parlamentbe, hogy hivatalosan is átvehesse a Szaharov-díjat, amellyel 1991-ben tüntették ki;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a főképviselőnek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az ASEAN főtitkárának, valamint Burma/Mianmar parlamentjének és kormányának.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat