Propunere de rezoluţie - B7-0202/2012Propunere de rezoluţie
B7-0202/2012

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Birmania/Myanmar

  17.4.2012

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
  (2012/2604(RSP))

  Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi în numele Grupului S&D

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0202/2012

  Procedură : 2012/2604(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0202/2012
  Texte depuse :
  B7-0202/2012
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0202/2012

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Birmania/Myanmar

  (2012/2604(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere măsurile restrictive impuse de Uniunea Europeană prin Poziția comună a PESC (2010/232/PESC) și modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. 1083/2011 al Consiliului din 27 octombrie 2011,

  –   având în vedere concluziile Consiliului din 12 aprilie 2011 privind suspendarea reuniunilor la nivel înalt și interzicerea eliberării de vize pentru membrii civili ai guvernului (Decizia 2011/239/PESC a Consiliului),

  –   având în vedere declarația din 2 aprilie 2012 a Secretarului General al ONU privind alegerile din Birmania/Myanmar,

  –   având în vedere declarația Președintelui Consiliului European din 30 ianuarie 2012 privind reformele din Birmania/Myanmar,

  –   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 23 ianuarie 2012 cu privire la Birmania/Myanmar,

  –   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant, în special declarația din 13 noiembrie 2010 privind eliberarea lui Aung San Suu Kyi, declarațiile din 13 ianuarie 2011 și din 12 octombrie 2011 privind eliberarea prizonierilor politici și declarația din 2 aprilie 2012 privind desfășurarea alegerilor parțiale,

  –   având în vedere declarația summitului ASEAN din 3 aprilie 2012 cu privire la rezultatul alegerilor parțiale din 1 aprilie 2012,

  –   având în vedere raportul lui Tomás Ojea Quintana, raportorul special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar, prezentat la 12 aprilie 2012 Consiliului ONU pentru Drepturile Omului,

  –   având în vedere vizita recentă a unei delegații a PE în Birmania/Myanmar și, în special, reuniunile la care au participat președintele Thein Sein și Aung San Suu Kyi,

  –   având în vedere rezoluțiile sale anterioare cu privire la Birmania/Myanmar, în special Rezoluția din 25 noiembrie 2010 și Rezoluția din 20 mai 2010,

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

  A. întrucât la 1 aprilie 2012 au avut loc alegeri parțiale în vederea ocupării celor 44 de locuri vacante din Parlament; întrucât 43 de locuri au fost câștigate de Liga Națională pentru Democrație (NLD), iar alegerile s-au desfășurat într-o atmosferă relativ pozitivă, în pofida unor nereguli și intimidări semnalate; întrucât din acest motiv alegerile nu pot fi considerate cu adevărat libere și corecte;

  B.  întrucât NLD a boicotat alegerile din 2010 pentru că acestea au fost organizate pe baza Constituției din 2008 și legilor adoptate ulterior, care au împiedicat instaurarea unei democrații reale în Birmania/Myanmar;

  C. întrucât opoziția deține în prezent numai 6,6% din locurile din Parlament (43 din 659), în timp ce marea majoritate a locurilor este controlată de Partidul Solidarității și Dezvoltării Uniunii (USDP) aflat la putere, inclusiv cele 25 % din locuri rezervate ofițerilor militari; întrucât o astfel de situație nu garantează faptul că opoziției i se va permite să joace un rol activ în propunerea reformelor necesare pentru democratizarea țării;

  D. întrucât următoarele alegeri programate în 2015 pentru 75 % din locurile din Parlament vor fi un adevărat test al voinței de democratizare a autorităților din Birmania/Myanmar;

  E.  întrucât președintele Thein Sein a adoptat o politică mai conciliantă față de opoziția prodemocratică de la preluarea puterii în martie 2011, a dispus eliberarea a sute de deținuți politici, a inițiat un dialog cu Aung San Suu Kyi și a demarat procese de reformă;

  F.  întrucât în perioada premergătoare alegerilor parțiale guvernul și-a relaxat politica față de presă, de organizațiile societății civile, de opoziția politică organizată și de dizidenți; întrucât acestea au fost primele alegeri din istoria țării la care au fost invitați observatori străini;

  G. întrucât potrivit raportului raportorului special al ONU pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar, există în continuare preocupări serioase privind drepturile omului, inclusiv cu privire la deținerea a numeroși prizonieri de conștiință în condiții deplorabile, la lipsa de progrese în ceea ce privește reforma justiției și asigurarea independenței acesteia și la persecuția continuă a unor minorități etnice;

  H. întrucât, în pofida faptului că guvernul a demarat negocieri pentru încetarea focului cu o serie de grupuri etnice rebele înarmate, au loc în continuare lupte în statul Kachin, unde au fost semnalate încălcări grave ale drepturilor omului și dislocarea a peste 75 000 de persoane;

  I.   întrucât guvernul din Birmania/Myanmar blochează în continuare accesul ajutorului umanitar la cea mai mare parte a persoanelor strămutate în interiorul țării;

  J.   întrucât majoritatea prizonierilor politici au fost eliberați numai condiționat;

  K. întrucât populației rohyingya și altor minorități li se neagă cetățenia pe baza legii din 1982 privind cetățenia și aceste grupuri se confruntă în continuare cu persecuții grave;

  L.  întrucât măsurile restrictive aflate în vigoare în prezent vor fi reexaminate în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale din 23 aprilie;

  M. întrucât numeroase sectoare economice din Birmania/Myanmar, cum ar fi sectorul mineritului, al prelucrării lemnului, al petrolului, al gazelor naturale și al construcției de baraje, au fost direct implicate în încălcări grave ale drepturilor omului și în distrugerea mediului înconjurător, reprezentând totodată principala sursă de venituri pentru guvernul militar;

  N. întrucât Aung San Suu Kyi sprijină suspendarea condiționată a măsurilor restrictive impuse de UE în așa fel încât să fie menținută presiunea asupra guvernului pentru a continua reformele, oferindu-i-se totodată perspectiva unor avantaje suplimentare dacă procesul de reformă continuă;

  O. întrucât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate va efectua o vizită în Birmania/Myanmar la scurt timp după decizia Consiliului privind sancțiunile,

  1.  salută rezultatul pozitiv al alegerilor parțiale din 1 aprilie 2012 ca pe un prim pas concret în direcția democratizării în Birmania/Myanmar care, dacă ar continua într-un mod sustenabil și ireversibil, ar oferi perspectiva stabilirii unei noi relații de cooperare cu UE;

  2.  îndeamnă guvernul din Birmania/Myanmar să ia în continuare măsuri în această direcție ca dovadă a angajamentului său autentic față de democratizarea țării; solicită în special să fie eliberați rapid și necondiționat prizonierii politici care sunt încă reținuți, să fie permis accesul neîngrădit al organizațiilor umanitare internaționale și locale la zonele de conflict, să fie modificate legile care sancționează libertatea de exprimare și permit cenzura presei și să fie abrogată legea din 1982 privind cetățenia;

  3.  solicită UE și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate să insiste în cadrul vizitei sale viitoare în Birmania/Myanmar asupra necesității urgente de a fi adoptate reforme politice în următoarele patru domenii-cheie:

  –   reținerea în continuare a prizonierilor de conștiință și hărțuirea activiștilor politici;

  –   atacurile continue asupra civililor și crime grave împotriva minorităților etnice;

  –   legi represive și dependența justiției de politicile guvernului;

  –   administrarea justiției și tragerea la răspundere pentru abuzurile din trecut și din prezent asupra drepturilor omului;

  4.  solicită guvernului și parlamentului din Birmania/Myanmar să modifice înainte de alegerile din 2015 dispozițiile constituționale care conferă armatei puterea de a controla guvernul civil;

  5.  salută gestul pozitiv al UE în sprijinul demarării tranziției politice în această țară, inclusiv angajamentul de a acorda 150 de milioane de euro sub formă de asistență umanitară, în special pentru dezvoltarea unităților de învățământ și de îngrijire a sănătății și pentru asistarea persoanelor strămutate;

  6.  solicită UE să colaboreze cu societatea civilă în ceea ce privește formarea și dezvoltarea capacității instituționale în vederea pregătirii pentru alegerile din 2015; solicită ca asistența pentru dezvoltare acordată de UE să sprijine progresul către atingerea unor obiective de referință și să crească numărul persoanelor care beneficiază de pe urma reformelor; reiterează faptul că ar trebui să existe o legătură între asistența pentru dezvoltare și standardele de guvernanță și că ar trebui instituit un dialog cu societatea civilă și cu autoritățile;

  7.  solicită Consiliului să suspende măsurile restrictive aflate în vigoare pentru o durată inițială de un an și să monitorizeze îndeaproape situația din țară, în special în ceea ce privește reformele politice, obiectivul urmărit fiind reducerea ulterioară treptată a sancțiunilor ca răspuns la măsuri semnificative de reformă întreprinse de guvern și la îmbunătățirea situației drepturilor omului în țară;

  8.  îl invită pe președintele Thein Sein să permită agențiilor de ajutor internațional accesul neîngrădit la toate zonele de conflict din statele etnice pentru a putea acorda persoanelor strămutate în interiorul țării asistență umanitară;

  9.  salută decizia celei de a 19-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de a extinde cu un an mandatul raportorului special pentru drepturile omului în Birmania/Myanmar;

  10. salută apropiata vizită oficială a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și decizia de a stabili o prezență diplomatică în Birmania/Myanmar și de a inaugura biroul de reprezentanță a UE cu această ocazie;

  11. reiterează invitația adresată lui Daw Aung San Suu Kyi, laureată a Premiului Saharov, de a efectua o vizită la Parlamentul European pentru a primi în mod oficial Premiul Saharov care i-a fost acordat în 1991;

  12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al ASEAN și Parlamentului și Guvernului din Birmania/Myanmar.