Predlog resolucije - B7-0202/2012Predlog resolucije
B7-0202/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Burmi

17.4.2012

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
(2012/2604(RSP))

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0202/2012

Postopek : 2012/2604(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0202/2012
Predložena besedila :
B7-0202/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0202/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Burmi

(2012/2604(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svežnja omejevalnih ukrepov Evropske unije, navedenih v skupnem stališču SVZP (Sklep Sveta 2010/232/SVZP), kot je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (EU) št. 1083/2011 z dne 27. oktobra 2011,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. aprila 2011 o opustitvi srečanj na visoki ravni in prepovedi izdajanja vizumov civilnim članom vlade (Sklep Sveta 2011/239/SZVP),

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN z dne 2. aprila 2012 o volitvah v Burmi/Mjanmaru,

–   ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta z dne 30. januarja 2012 o poteku reform v Mjanmaru,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o Burmi/Mjanmaru z dne 23. januarja 2012,

–   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice, zlasti izjav z dne 13. novembra 2010 o osvoboditvi Aung San Suu Kyi, z dne 13. januarja 2011 in 12. oktobra 2011 o izpustitvi političnih zapornikov ter z dne 2. aprila 2012 o poteku nadomestnih volitev,

–   ob upoštevanju izjave z vrhunskega srečanja združenja ASEAN z dne 3. aprila 2012 o izidu nadomestnih volitev, ki so potekale 1. aprila 2012,

–   ob upoštevanju poročila, ki ga je posebni poročevalec ZN o človekovih pravicah v Burmi Tomás Ojea Quintana 12. aprila 2012 predložil Svetu ZN za človekove pravice,

–   ob upoštevanju nedavnega obiska delegacije Evropskega parlamenta v Burmi/Mjanmaru in zlasti srečanj s predsednikom Thein Seinom in Aung San Suu Kyi,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Burmi/Mjanmaru, zlasti tistih z dne 25. novembra 2010 in 20. maja 2010,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so 1. aprila 2012 potekale nadomestne volitve za zapolnitev 44 prostih sedežev v parlamentu; ker je Nacionalna liga za demokracijo (NLD) osvojila 43 sedežev in ker so volitve kljub nekaterim poročilom o nepravilnostih in ustrahovanju potekale v dokaj pozitivnem ozračju; ker jih zaradi teh poročil ni mogoče šteti za dejansko svobodne in poštene;

B.  ker je NLD leta 2010 bojkotirala volitve, ker naj bi temeljile na ustavi iz leta 2008 in pozneje sprejetih zakonih, ki so preprečevali vzpostavitev prave demokracije v Burmi/Mjanmaru;

C. ker opozicija zdaj zaseda le 6,6 % sedežev v Parlamentu (43 od 659), pri čemer ima veliko večino sedežev vladajoča Stranka unije za solidarnost in razvoj (USDP), vključno s 25 % sedežev, ki so namenjeni vojaškim častnikom, kar ne zagotavlja, da bo opozicija lahko imela aktivno vlogo pri predlaganju reform, ki jih država potrebuje, da se premakne bliže k demokraciji;

D. ker bodo naslednje splošne volitve, načrtovane za leto 2015, ko bo treba razdeliti 75 % sedežev, prava preizkušnja za pripravljenost burmanske vlade na demokratizacijo države;

E.  ker predsednik Thein Sein od nastopa funkcije marca 2011 izvaja bolj spravljivo politiko do demokratično usmerjene opozicije, saj je dal izpustiti na stotine političnih zapornikov, začel pogovore z Aung San Suu Kyi in sprožil proces reform v državi;

F.  ker je v času pred nadomestnimi volitvami vlada izvajala milejšo politiko do medijev, organizacij civilne družbe ter organizirane politične opozicije in disidentov; ker so bile to prve volitve v burmanski zgodovini, na katere so bili povabljeni zunanji opazovalci;

G. ker glede na poročilo posebnega poročevalca Združenih narodov za človekove pravice v Burmi/Mjanmaru velika zaskrbljenost glede človekovih pravic ostaja, vključno glede pridržanja številnih zapornikov vesti v strašnih razmerah, pomanjkanja napredka pri zagotavljanju neodvisnosti pravosodja in pravnih reform ter stalnega preganjanja nekaterih etničnih manjšin;

H. ker se kljub temu, da je vlada začela pogajanja za prekinitev ognja z več oboroženimi upornimi etničnimi skupinami v državi Kači nadaljujejo boji, od tam pa prihajajo številna poročila o hudih zlorabah človekovih pravic in razselitvi več kot 75 000 ljudi;

I.   ker burmanska vlada še naprej preprečuje dostop humanitarne pomoči do večine notranje razseljenih oseb;

J.   ker je bila večina političnih zapornikov izpuščena le pogojno;

K. ker manjšini Rohingja in drugim odrekajo državljanstvo na osnovi zakona o državljanstvu iz leta 1982 ter jih še naprej ostro preganjajo;

L.  ker bodo omejevalne ukrepe, ki zdaj veljajo, pregledali na zasedanju generalnega sveta 23. aprila;

M. ker so številne gospodarske panoge v Burmi/Mjanmaru, kot so rudarstvo, lesna industrija, naftna in plinska industrija ter gradnja jezov neposredno povezane z resnimi kršitvami človekovih pravic in uničevanjem narave, hkrati pa so bile glavni vir prihodkov vojaške vlade;

N. ker Aung San Suu Kyi podpira pogojno odpravo omejevalnih ukrepov EU, saj se z njo nadaljuje pritisk na burmansko vlado, da nadaljuje reforme, ter napoveduje nadaljnje koristi, če se bo reformni proces nadaljeval;

O. ker je kmalu po odločitvi Sveta o uvedbi sankcij načrtovan obisk visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v Burmi/Mjanmaru;

1.  pozdravlja pozitiven rezultat nadomestnih volitev, ki so potekale 1. aprila, kot prvi dejanski korak v procesu demokratizacije v Burmi/Mjanmaru, ki pomeni obet za vzpostavitev novih in na sodelovanju temelječih odnosov z EU, če se bo le vztrajno in nepovratno nadaljeval;

2.  poziva burmansko vlado, naj sprejme nadaljnje ukrepe in s tem dokaže, da se resnično zavzema za demokratizacijo države; poziva k hitri in brezpogojni izpustitvi preostalih političnih zapornikov ter k omogočanju neoviranega dostopa mednarodnim in lokalnim humanitarnim organizacijam do območij konfliktov, reformiranju zakonodajo, ki kaznuje svobodo izražanja in omogoča cenzuro medijev, ter razveljavitvi zakona o državljanstvu iz leta 1982;

3.  poziva EU in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj med skorajšnjim obiskom poudari nujno sprejetje političnih reform na štirih ključnih področjih:

–   pridržanja zapornikov vesti in nadlegovanje političnih aktivistov, ki še potekajo

–   stalni napadi na civiliste in huda kazniva dejanja zoper etnične manjšine

–   represivni zakoni in pravosodni sistem, ki so odvisni od vladnih politik,

–   pravica in odgovornost za sedanje in nekdanje zlorabe človekovih pravic;

4.  poziva vlado in parlament Burme/Mjanmara, naj pred volitvami, ki so načrtovanje v letu 2015, spremenita ustavne določbe, ki dajejo vojski pooblastila za nadzor nad civilno vlado;

5.  pozdravlja pozitivne poteze, s katerimi je EU podprla začetek politične tranzicije v državi, vključno z obljubo 150 miljonov EUR za humanitarno pomoč, namenjeno predvsem razvijanju zdravstvenih in izobraževalnih zmogljivosti v državi in pomoči razseljenim osebam;

6.  poziva EU, naj v okviru priprav na volitve leta 2015 sodeluje s civilno družbo pri usposabljanju in vzpostavljanju institucionalnih zmogljivosti; poziva, naj se razvojna pomoč EU nameni podpori napredka pri doseganju specifičnih primerjalnih meril in povečanju števila Burmancev, ki imajo koristi od reform; ponovno poudarja, da bi bilo treba razvojno pomoč pogojevati s standardi upravljanja in dialogom s civilno družbo in oblastmi;

7.  poziva Svet, naj začasno prekine sedaj veljavne omejevalne ukrepe, in sicer za začetno obdobje enega leta, ter naj natančno spremlja razmere v državi, zlasti glede političnih reform, da bo lahko nato sankcije postopno zmanjševal glede na pomembne korake burmanske vlade na poti do reform ter na izboljšanje položaja človekovih pravic v državi;

8.  poziva predsednika Thein Seina, naj mednarodnim agencijam za pomoč omogoči neoviran dostop do vseh območij v etničnih državah, v katerih potekajo konflikti, da bodo lahko dostavljale humanitarno pomoč notranje razseljenim osebam;

9.  odobrava odločitev, ki jo je Svet ZN za človekove pravice sprejel na svojem 19. zasedanju, da podaljša mandat posebnemu poročevalcu o stanju človekovih pravic v Burmi/Mjanmaru za eno leto;

10. pozdravlja napovedani uradni obisk visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter odločitev, da se ob tej priložnosti vzpostavi diplomatska navzočnost v državi in odpre urad EU;

11. ponovno vabi dobitnico nagrade Saharova Aung San Suu Kyi, naj obišče Evropski parlament, da uradno prevzame nagrado, ki ji je bila podeljena leta 1991;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji, visoki predstavnici, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju združenja ASEAN ter parlamentu in vladi Burme/Mjanmara.