Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0208/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0208/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0142

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 138kWORD 98k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.762v01-00
 
B7-0208/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία


(2012/2604(RSP))

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (2012/2604(RSP))  
B7‑0208/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Βιρμανία/Μυανμάρ και δη εκείνα της 25ης Νοεμβρίου 2010 και της 20ής Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως περιγράφονται στην κοινή θέση ΚΕΠΠΑ (2010/232/CFSP),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2011, σχετικά με την προσωρινή άρση της αναστολής των υψηλού επιπέδου συναντήσεων καθώς και σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής κυρώσεων στα νέα μέλη της κυβέρνησης που δεν προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις (απόφαση 2011/239/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/504/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Αυγούστου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/232/ΚΕΠΠΑ περί περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης στις 7 Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις εκλογές στην Βιρμανία,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης στις 28 Απριλίου 2011 και στις 14 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων τρίτων χωρών με την προαναφερθείσα απόφαση του Συμβουλίου περί περιοριστικών μέτρων κατά της Βιρμανίας/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις εκλογές στην Βιρμανία,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της συνόδου κορυφής της ASEAN το Νοέμβριο 2011, σύμφωνα με την οποία θα ανατεθεί στην Μιανμάρ η προεδρία του ASEAN το 2014,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και δη εκείνες της 13ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, της 13ης Ιανουαρίου 2011 και της 12ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και της 2ας Απριλίου 2012 σχετικά με την διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την Βιρμανία/Μιανμάρ, της 23ης Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την δήλωση της συνόδου κορυφής της ASEAN, της 3ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου 2012 και τις εκκλήσεις περί άρσης των κυρώσεων,

–   έχοντας υπόψη τις διάφορες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ του Προέδρου Thein Sein της Μιανμάρ και της Aung San Suu Kyi από τον Αύγουστο του 2011 και έπειτα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή διαφόρων πολιτικών κομμάτων στις επαναληπτικές εκλογές του Απριλίου, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος NLD της Aung San Suu Kyi, και η εντυπωσιακή εκλογική νίκη της τελευταίας δείχνουν σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η Βιρμανία/Μιανμάρ εξακολουθεί να κινείται προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής μεταρρύθμισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου προσέφερε μια σημαντική ευκαιρία για να δοκιμαστεί η έκταση και το βάθος των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, κάτι που μπορεί εξάλλου επίσης να πιστοποιήσει η παρουσία διεθνών παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι παρατηρητές θεώρησαν ότι η εκλογική διαδικασία υπήρξε ευλόγως ελεύθερη και δίκαιη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς παρατηρητές τείνουν να θεωρήσουν την μεταρρυθμιστική διαδικασία «βιώσιμη και αμετάκλητη»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν έλειψαν οι παρατυπίες, οι εκφοβισμοί και οι αυθαίρετες παρεμβάσεις εις βάρος της προεκλογικής εκστρατείας της Aung San Suu Kyi· ευελπιστώντας συνεπώς ότι οι αρχές θα επιληφθούν αυτών των παρατυπιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αξιοσημείωτο πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων που ανέλαβαν να υλοποιήσουν η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, σε συνδυασμό με την δέσμευση υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εθνική συμφιλίωση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες αλλαγές θα διανοίξουν ενδεχομένως σημαντικές νέες δυνατότητες ανάπτυξης της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιρμανίας/Μιανμάρ που θα οδηγήσει πιθανώς με τη σειρά της σε μια πολιτική φιλελευθεροποίησης στη χώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες θετικές αλλαγές στη χώρα αλλά εξακολουθεί να εκφράζει τις ανησυχίες του για τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να μην εγκαταλείψει η διεθνής κοινότητα τις τρέχουσες δεσμεύσεις της ενώ η Βιρμανία/Μιανμάρ υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις της·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αποφυλάκιση ικανού αριθμού πολιτικών κρατουμένων, μεταξύ των οποίων ηγέτες των φοιτητικών διαδηλώσεων, δημοσιογράφοι, ιστολόγοι και μέλη εθνοτικών ομάδων που μάχονται για τα δικαιώματά τους σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και αποτελεί δείγμα γραφής της κυβέρνησης ως προς την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες πολιτικών κρατουμένων εξακολουθούν να καταπιέζονται και να διώκονται·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκληρή και εκτεταμένη λογοκρισία που έχει επιβάλλει στο Διαδίκτυο η κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ έχει δημιουργήσει ένα «εσωτερικό διαδίκτυο» που δεν επιτρέπει πρόσβαση σε οποιοδήποτε αντικυβερνητικό περιεχόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις 118 από τις 12 284 διευθύνσεις IP της χώρας δεν έχουν μπλοκαριστεί από το καθεστώς και συνεχίσουν συνεπώς να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους προηγούμενους μήνες αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στους μπλοκαρισμένους ιστότοπους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την συνενοχή δυτικών εταιριών διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίασαν και υλοποίησαν την μαζική λογοκρισία του Διαδικτύου στην Βιρμανία/Μιανμάρ και λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επιβεβαιώσει την αγορά συστήματος φιλτραρίσματος και επιτήρησης ιστοτόπων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 17 χρόνια κατάπαυσης του πυρός, έχουν ξαναρχίσει οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Μιανμάρ και της Απελευθερωτικής Οργάνωσης του Kachin (ΚΙΟ) και έχουν δημιουργήσει ανθρωπιστική κρίση διότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Kachin αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να καταφύγουν στην Κίνα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ έχει υπογράψει συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με την Εθνική Ένωση των Karen (KNU) και με τον Στρατό της Πολιτείας του Shan (SSA) αλλά παρεμποδίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές του ΚΙΟ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση των διαφορών προκειμένου να τερματιστούν οι συγκρούσειςμε τις εθνοτικές ομάδες στη Βιρμανία/Μιανμάρ αποτελεί εκ των ουκ άνευ όρων των δυτικών κυβερνήσεων για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στη Βιρμανία/Μιανμάρ της Λαίδης Ashton, Ύπατης Εκπροσώπου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, η οποία επίσκεψη θα λάβει χώρα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά την συνεδρίαση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2012·

1.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να σεβαστεί το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών της 1ης Απριλίου 2012 και να μεριμνήσει ώστε οι νεοεκλεγείς βουλευτές να αναλάβουν τα καθήκοντά τους το συντομότερο δυνατό·

2.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ να προβούν στις αναγκαίες συνταγματικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη ενός γνήσια δημοκρατικού κοινοβουλίου που θα εκπροσωπεί την βούληση του λαού της Μιανμάρ·

3.  ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης ορισμένων θετικών μέτρων όπως, πχ. την περαιτέρω άμβλυνση ορισμένων περιορισμών σχετικά με τις χορηγήσεις θεώρησης διαβατηρίων και την αύξηση της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας·

4.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει κατά πόσο η συνεχιζόμενη πρόοδος των μεταρρυθμίσεων στην Βιρμανία/Μιανμάρ επιτρέπει στην ΕΕ να προβεί σε οριστική αποτίμηση των κυρώσεων και να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της άρσης ορισμένων από αυτές ήδη από την συνεδρίαση του της 23ης Απριλίου 2012·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Προέδρου Thein Sein του Μιανμάρ να προσανατολίσει αμετάκλητα την χώρα του προς την δημοκρατία, όπως περιέγραψε ο ίδιος τις προσπάθειες αυτές σε συνάντησή του με την αντιπροσωπεία ASEAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Naypyitaw στις 28 Φεβρουαρίου 2012·

6.  πισημαίνει την ανάγκη να καταστεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία βιώσιμη και αμετάκλητη·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αποφυλακίσει όλους τους κρατούμενους που βρίσκονται στη φυλακή για πολιτικούς αποκλειστικά λόγους·

8.  καλεί την κυβέρνηση Βιρμανίας/Μιανμάρ να εντείνει τις επαφές της με τις εθνοτικές ομάδες στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς στεγανά, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός με την Εθνική Ένωση των Karen· θεωρεί απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες την ανάγκη διαμόρφωσης μιας αξιόπιστης και βιώσιμης διαδικασίας επίλυσης όλων των εκκρεμούντων ζητημάτων που παρακωλύουν την διασφάλιση της ειρήνης και της εθνικής συμφιλίωσης σε βάθος χρόνου·

9.  καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να εγγυηθούν την ελευθερία και ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να εξαλείψουν το σύστημα διαδικτυακής παρακολούθησης και να μεριμνήσουν ώστε ο νέος νόμος για τα μέσα ενημέρωσης να επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας·

10. καλεί την εθνική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ να εντείνει τις προσπάθειες της περί προαγωγής και διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών

11. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση της Μιανμάρ προκειμένου να υλοποιήσει τις νομικές, πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η Μιανμάρ στο δρόμο προς την δημοκρατία·

12. υπενθυμίζει ότι μόνο από τις επόμενες γενικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στην Μιανμάρ το 2015 θα φανεί κατά πόσο θα επιτρέψουν οι στρατιωτικοί μια πραγματική μεταβίβαση της εξουσίας σε μια κυβέρνηση που θα έχει εκλεγεί με την ελεύθερη βούληση του λαού·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με το αποτέλεσμα της 19ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, κατά την οποία παρατάθηκε η εντολή του Ειδικού Εισηγητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βιρμανία/Μιανμάρ για έναν ακόμη χρόνο·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγγελία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέσμης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 εκ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών με στόχο την ενίσχυση των υποδομών υγείας και εκπαίδευσης της Μιανμάρ, την στήριξη του γεωργικού τομέα και την συνδρομή όσων εκτοπίστηκαν λόγω των συρράξεων·

15. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει την βοήθειά της στην κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ ώστε να υιοθετηθεί και να θεμελιωθεί μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που θα επιτρέψει στην χώρα να ξεπεράσει την εξάρτησή της από την Κίνα και να μειώσει σταδιακά την μαζική φτώχεια·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Λαίδης Ashton να εγκαινιάσει το Γραφείο της ΕΕ στην Yangon κατά την επόμενη επίσκεψή της στη Μιανμάρ··

17. απευθύνει εκ νέου πρόκληση στην βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να παραλάβει επισήμως το Βραβείο που της είχε απονεμηθεί το 1990 για τους αγώνες της υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην Βιρμανία/Μιανμάρ.

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου