Διαδικασία : 2012/2604(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0210/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0210/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0142

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 80k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.764v01-00
 
B7-0210/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την Βιρμανία/Μιανμάρ


(2012/2604(RSP))

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Βιρμανία/Μιανμάρ (2012/2604(RSP))  
B7‑0210/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010, 20ης Μαΐου 2010, 11ης Φεβρουαρίου 2010, 22ας Οκτωβρίου 2008, 18ης Ιουνίου 2008, 22ας Απριλίου 2008, 26ης  Σεπτεμβρίου 2007, 21ης Ιουνίου 2007 και 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/232/ΚΕΠΠΑ, την απόφαση του Συμβουλίου 2011/504/ΚΕΠΠΑ και την απόφαση του Συμβουλίου 2011/239/ΚΕΠΠΑ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βιρμανία/Μιανμάρ, της 12ης Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από αναπληρωματικές εκλογές, η Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία (NLD) κατέκτησε 43 από τις 44 έδρες στις οποίες έγιναν εκλογές· ότι η ηγέτρια της αντιπολίτευσης Auung San Suu Kyi εξελέγη βουλευτής· ότι αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε παρά τις επανειλημμένες παρεμποδίσεις της προεκλογικής εκστρατείας της NLD, με απειλές, οχλήσεις, εξαγορά ψήφων και λογοκρισία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας επιτράπηκε σε ξένους παρατηρητές και δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την ψηφοφορία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές αυτές αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη βήμα σε μια μεταρρυθμιστική διαδικασία η οποία άρχισε το 2010 όταν η στρατιωτική χούντα πραγματοποίησε εκλογές και μεταβίβασε την εξουσία, τουλάχιστον τυπικά, σε μη στρατιωτικό κοινοβούλιο· ότι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, η έναρξη διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, οι προσπάθειες για επίτευξη μακροπρόθεσμων ειρηνευτικών συμφωνιών με πολλούς στρατούς εθνικών μειονοτήτων στις παρυφές της χώρας, καθώς και τα πρώτα βήματα για επίτευξη ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης αντιπροσωπεύουν θετικά βήματα προς τον εκδημοκρατισμό της χώρας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, παραμένουν σοβαρά προβλήματα: το ευνοούμενο κόμμα της χούντας εξακολουθεί να ελέγχει τα τρία τέταρτα των εδρών του κοινοβουλίου· το σύνταγμα εξακολουθεί να ευνοεί αυτό το κόμμα και να επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να επιστρέψουν στην πολιτική ανά πάσα στιγμή, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις ομαλές δημοκρατικές διαδικασίες και το κράτος δικαίου, ενώ παραμένει προβληματική η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί σχετικά με τη νομοθετική πολιτική, τις απολύσεις κρατουμένων, τη φτώχεια και την ανάπτυξη, καθώς και τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις στην πολιτεία Kachin στον βορρά της Βιρμανίας, ενώ παρεμποδίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους αμάχους,

1.  συγχαίρει το λαό της Βιρμανίας/Μιανμάρ για τη διεξαγωγή των αναπληρωματικών εκλογών της 1ης Απριλίου· συγχαίρει την Auung San Suu Kyi και τα μέλη της Εθνικής Ένωσης για τη Δημοκρατία για την επιτυχία τους· καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ να άρουν οποιαδήποτε ενδεχόμενα εμπόδια προκειμένου οι νεοεκλεγέντες πολιτικοί να αρχίσουν το έργο τους στο Κοινοβούλιο·

2.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ να συνεχίσουν και να επιταχύνουν την μετάβαση στην πραγματική δημοκρατία και το κράτος δικαίου· επαναβεβαιώνει την κεφαλαιώδη σημασία μιας γνήσιας διαδικασίας διαλόγου και εθνικής συμφιλίωσης για τη μετάβαση στη δημοκρατία·

3.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ να αντιμετωπίσουν τα από μακρού κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά προβλήματα της χώρας, ιδίως στις μεθοριακές περιοχές που μαστίζονται από τις συγκρούσεις και κυριαρχούνται από εθνοτικές μειονότητες·

4.  ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να απελευθερώσει όλους τους κρατουμένους συνείδησης, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς όρους και με πλήρη αποκατάσταση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην προβεί σε περαιτέρω πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις·

5.  χαιρετίζει τη δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να εξασφαλίσει μια πλήρη, διαφανή, αποτελεσματική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των αναφορών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους έτσι ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία για παρόμοια εγκλήματα·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ένοπλη σύγκρουση σε ορισμένες περιοχές της χώρας και καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό σε όλα τα τμήματα της χώρας· καλεί όλες τις πλευρές να τηρήσουν αυστηρά τις υφιστάμενες συμφωνίες εκεχειρίας·

7.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βία, τον εκτοπισμό και τις οικονομικές στερήσεις από τις οποίες πλήττονται πολλές εθνοτικές μειονότητες, μεταξύ των οποίων, αλλά όχι μόνο, η εθνοτική μειονότητα Rohingya στη βόρεια πολιτεία Rakhine, και καλεί την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να αναλάβει άμεση δράση για τη βελτίωση της κατάστασής τους·

8.  καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Βιρμανίας/Μιανμάρ να τερματίσει αμέσως την πρακτική της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών ως στρατιωτών, να εντείνει τα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών από τις ένοπλες συγκρούσεις και να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά στις Ένοπλες Συγκρούσεις·

9.  καλεί την ΕΕ να αναστείλει τις κυρώσεις εναντίον της Βιρμανίας/Μιανμάρ· εκφράζει την πρόθεσή του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στη χώρα·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, την Aung San Suu Kyi, την NLD, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN και του ASEM, τη γραμματεία του ASEM, τη διακοινοβουλευτική ομάδα του ASEAN για την Μιανμάρ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και τον Ειδικό Εισηγητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη Βιρμανία.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου