Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0210/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0210/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Burmáról/Mianmarról

17.4.2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
(2012/2604(RSP))

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0202/2012

Eljárás : 2012/2604(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0210/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0210/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0210/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása Burmáról/Mianmarról

(2012/2604(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2010. november 25-i, 2010. május 20-i, 2010. február 11-i, 2008. október 22-i, 2008. június 18-i, 2008. április 22-i, 2007. szeptember 26-i, 2007. június 21-i és 2006. december 14-i Burmáról/Mianmarról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Tanács 2010/232/KKBP, 2011/504/KKBP és 2011/239/KKBP határozataira,

–   tekintettel az ENSZ különmegbízottjának a burmai/mianmari emberi jogi helyzetről szóló, 2012. március 12-i jelentésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az időközi választások eredményeként a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) a 44 nyitott mandátumból 43-at megszerzett; mivel Ang Szán Szu Csí ellenzéki vezető parlamenti mandátumot szerzett; mivel ezt az eredményt az NLD kampányának ismételt akadályoztatása, fenyegetések, zaklatások, szavazatok megvásárlása és cenzúrázás ellenére érték el;

B.  mivel az ország történelmében először külföldi megfigyelők és újságírók is megfigyelhették a szavazást;

C. mivel e választások egy újabb lépést jelentenek a 2010-ben kezdődött reformfolyamatban, amikor a katonai junta választásokat tartott és – legalább is technikailag – átadta a hatalmat egy civil parlamentnek; mivel a politikai foglyok szabadon bocsátása, a kormány és az ellenzék közötti párbeszéd elindulása, az etnikai kisebbségeknek az ország határvonalán állomásozó hadseregeivel való hosszú távú békemegállapodások érdekében tett erőfeszítések, valamint a médiaszabadság kialakítása felé tett első lépések az ország demokratizálódása felé tett pozitív lépéseket jelentik;

D. mivel e pozitív fejlemények ellenére továbbra is súlyos problémák állnak fenn: a katonai rezsim által támogatott párt rendelkezik még mindig a parlamenti mandátumok háromnegyedével; az alkotmány továbbra is ennek a pártnak kedvez, és lehetővé teszi a fegyveres erők számára, hogy bármikor visszatérjenek a politikába, ami ellentétes a rendes demokratikus eljárásokkal és a jogállamisággal; az emberi jogok helyzete;

E.  mivel az emberi jogokkal kapcsolatban fennálló aggályokat kezelni kell a jogalkotási politikák, a foglyok szabadon bocsátása, a szegénység és a fejlődés, valamint az etnikai kisebbségek jogai tekintetében;

F.  mivel Burma északi Kachin államában a harcok során folyamatosan súlyosan megsértik az emberi jogokat, és a több tízezer kitelepített civilnek szánt humanitárius segélyt megakasztják;

1.  gratulál a burmai/mianmari népnek az április 1-jei időközi választások lebonyolításáért; gratulál Ang Szan Szu Csínek és a Nemzeti Liga a Demokráciáért tagjainak az elért sikerhez; felhívja Burma/Mianmar kormányát és parlamentjét, hogy szüntessenek meg minden lehetséges akadályt, hogy az újonnan megválasztott politikusok megkezdhessék munkájukat a parlamentben;

2.  felhívja Burma/Mianmar kormányát és parlamentjét, hogy folytassák és gyorsítsák fel a valódi demokráciába és a jogállamiságba való átmenetet; megerősíti, hogy a demokráciába való átmenet szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír a valódi párbeszéd folyamata és a nemzeti megbékélés;

3.  felhívja Burma/Mianmar kormányát és parlamentjét, hogy kezeljék a régóta fennálló társadalmi, gazdasági és fejlesztési kihívásokat, különösen a konfliktus sújtotta és etnikai kisebbségek által ellenőrzött határterületeken;

4.  sürgeti Mianmar kormányát, hogy haladéktalanul, feltételek nélkül és politikai jogaik maradéktalan helyreállítása mellett engedje szabadon valamennyi lelkiismereti okból bebörtönzött személyt, és tartózkodjon a további politikai motivációjú letartóztatásoktól;

5.  üdvözli a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság létrehozását; felszólítja Burma/Mianmar kormányát, hogy biztosítsa teljes, átlátható, hatékony, pártatlan és független vizsgálat folytatását az emberi jogok megsértéséről szóló valamennyi jelentés tekintetében, és az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos büntetlenség megszüntetése érdekében a felelősöket állítsa bíróság elé;

6.  súlyos aggodalmát fejezi ki a bizonyos területeken folyó fegyveres konfliktus miatt, és felszólítja Burma/Mianmar kormányát, hogy védje meg a civil lakosságot az ország valamennyi részében; felhívja valamennyi felet, hogy szigorúan tartsa be a meglévő tűzszüneti megállapodásokat;

7.  ismételten súlyos aggodalmát fejezi ki a folyamatos diszkrimináció, az emberi jogok megsértése, az erőszak, a számos etnikai kisebbséget – beleértve a nem kizárólag a rohingja etnikai kisebbséget (északi Arakan állam) – érintő kitelepítések és gazdasági nélkülözés miatt, és felszólítja Burma/Mianmar kormányát, hogy tegyen azonnali lépést helyzetük javítása érdekében;

8.  határozottan felszólítja a Burma/Mianmar kormányát, hogy vessen véget a gyermekkatonák toborzásának és bevetésének, fokozza a gyermekek fegyveres konfliktusoktól való védelmét célzó intézkedéseket, és folytassa együttműködését az ENSZ főtitkára gyermekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselőjével;

9.  felhívja az EU-t, hogy függessze fel a Burma/Mianmar elleni szankciókat; kifejezi azon szándékát, hogy szorosan nyomon követi az ország fejlődését;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Burma/Mianmar kormányának és parlamentjének, Ang Szán Szu Csínek, az NLD-nek, az ASEAN- és ASEM-országok kormányainak, az ASEM titkárságának, az ASEAN mianmari interparlamentáris képviselőcsoportjának, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ burmai emberi jogi különmegbízottjának.