Postup : 2012/2604(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0210/2012

Predkladané texty :

B7-0210/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/04/2012 - 10.5

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0142

NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 80k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.764v01-00
 
B7-0210/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Barme/Mjanmarsku


(2012/2604(RSP))

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Barme/Mjanmarsku (2012/2604(RSP))  
B7‑0210/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 25. novembra 2010, 20. mája 2010, 11. februára 2010, 22. októbra 2008, 18. júna 2008, 22. apríla 2008, 26. septembra 2007, 21. júna 2007 a 14. decembra 2006 o Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na rozhodnutia Rady 2010/232/SZBP, 2011/504/SZBP a 2011/239/SZBP,

–   so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN z 12. marca 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Barme/Mjanmarsku,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Národná liga za demokraciu (NLD) získala v doplnkových voľbách 43 zo 44 kresiel, o ktoré sa uchádzala; keďže vedúca predstaviteľka opozície Aun Schan Su Ťij získala kreslo v parlamente; keďže tento výsledok bol dosiahnutý napriek opakovaným prekážkam, s ktorými sa NLD stretávala počas kampane, i napriek hrozbám, prenasledovaniu, kupovaniu hlasov a cenzúre;

B.  keďže prvýkrát v histórii krajiny mohli zahraniční pozorovatelia a novinári voľby sledovať;

C. keďže tieto voľby predstavujú ďalší krok v reformnom procese, ktorý sa začal v roku 2010, keď vojenská junta po usporiadaní volieb odovzdala aspoň technicky moc civilnému parlamentu; keďže prepustenie politických väzňov, začatie dialógu medzi vládou a opozíciou, úsilie o dosiahnutie dlhodobých mierových dohôd s ozbrojenými skupinami mnohých etnických menšín v pohraničných oblastiach krajiny a prvé opatrenia na dosiahnutie slobody médií predstavujú pozitívne kroky k demokratizácii krajiny;

D. keďže napriek tomuto pozitívnemu vývoju pretrvávajú závažné problémy: strana podporovaná armádou má stále tri štvrtiny parlamentných kresiel; ústava túto stranu naďalej zvýhodňuje a umožňuje ozbrojeným silám kedykoľvek sa do politiky vrátiť, čo je v rozpore s bežnými demokratickými postupmi a zásadami právneho štátu; situácia v oblasti ľudských práv je znepokojivá;

E.  keďže v súvislosti s ľudskými právami panujú vážne obavy, ktorými sa ešte treba zaoberať a ktoré sa týkajú legislatívnych politík, prepustenia väzňov, chudoby a rozvoja, ako aj práv etnických menšín;

F.  keďže v rámci bojov v štáte Kačin na severe Barmy naďalej dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv a humanitárna pomoc pre desaťtisíce vysídlených civilistov je blokovaná;

1.  blahoželá obyvateľom Barmy/Mjanmarska k uskutočneniu doplnkových volieb, ktoré sa konali 1. apríla; blahoželá Aun Schan Su Ťijovej a členom Národnej ligy za demokraciu k ich úspechu; vyzýva vládu a parlament Barmy/Mjanmarska, aby odstránili všetky prípadné prekážky, ktoré by novozvoleným politikom mohli brániť v začatí ich práce v parlamente;

2.  vyzýva vládu a parlament Barmy/Mjanmarska, aby pokračovali v prechode ku skutočnej demokracii a právnemu štátu a aby tento prechod urýchlili; opätovne potvrdzuje, že skutočný proces dialógu a národného zmierenia má pre prechod k demokracii zásadný význam;

3.  vyzýva vládu a parlament Barmy/Mjanmarska, aby riešili dlhodobé sociálne, hospodárske a rozvojové problémy, a to najmä v pohraničných oblastiach postihnutých konfliktmi a obývaných prevažne menšinami;

4.  naliehavo žiada vládu Mjanmarska, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých väzňov svedomia, plne obnovila ich politické práva a aby upustila od ďalšieho politicky motivovaného zatýkania;

5.  víta zriadenie Národnej komisie pre ľudské práva; vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby zabezpečila úplné, transparentné, účinné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie všetkých správ o porušovaní ľudských práv a aby zodpovedné osoby postavila pred súd s cieľom ukončiť beztrestnosť v prípade takýchto zločinov;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad ozbrojeným konfliktom v niektorých oblastiach a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby chránila civilné obyvateľstvo vo všetkých častiach krajiny; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby prísne dodržiavali existujúce dohody o prímerí;

7.  opakuje svoje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcou diskrimináciou, porušovaním ľudských práv, násilím, vysídľovaním a ekonomickým znevýhodňovaním početných etnických menšín vrátane etnickej menšiny Rohingya v severnom Arakanskom štáte a vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby okamžite prijala opatrenia na zlepšenie ich situácie;

8.  dôrazne vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby okamžite ukončila nábor a využívanie detských vojakov, zintenzívnila opatrenia na zabezpečenie ochrany detí pred ozbrojeným konfliktom a spolupracovala s osobitným zástupcom generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch;

9.  vyzýva EÚ, aby pozastavila sankcie voči Barme/Mjanmarsku; vyjadruje svoj zámer podrobne sledovať vývoj v krajine;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Barmy/Mjanmarska, Aun Schan Su Ťijovej, NLD, vládam členských štátov združení ASEAN a ASEM, sekretariátu združenia ASEM, Medziparlamentnému výboru združenia ASEAN pre Mjanmarsko, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Barme.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia