Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0214/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0214/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Az Európai Unión kívüli európai beruházások jogbiztonságáról

18.4.2012

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
(2012/2619(RSP))

Charles Tannock, Robert Sturdy az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0214/2012

Eljárás : 2012/2619(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0214/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0214/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0214/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unión kívüli európai beruházások jogbiztonságáról

(2012/2619(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkére,

–   tekintettel az EU és Latin-Amerika közötti biregionális stratégiai társulásra vonatkozó, 2010. március 29-én elfogadott jelentésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az EUMSZ 207. cikke értelmében a harmadik országokba történő európai beruházások alapvető elemei az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának, ennek következtében a külpolitika elengedhetetlen részei, továbbá EUMSZ hatálybalépése óta az EU kizárólagos hatáskörébe tartoznak;

B.  mivel az Argentin Köztársaság kormánya bejelentette, hogy törvénytervezetet nyújt be kongresszusához annak érdekében, hogy az jóváhagyja a YPF olajvállalat részvényei 51%-ának kisajátítását, amely részvények egy európai vállalat többségi tulajdonában állnak, és pontosan megegyeznek a javasolt kisajátítás tárgyával;

C. mivel a fent említett bejelentést azzal egyidejűleg tették meg, hogy az argentin szövetségi kormány hatóságai hatékonyan és azonnali hatállyal lefoglalták a vállalat főbb irodáit, arra kényszerítve a fent említett vállalat legitim vezetőségét, valamint a kijelölt személyzetet, hogy hagyják el az épületet.

D. mivel az utóbbi hónapok során a vállalat ellen nyilvános lejárató kampány folyt, ami valószínűleg számos adminisztratív döntéssel együtt, hozzájárult részvényei értékvesztéséhez.

E.  mivel az Európai Bizottság számos alkalommal fejezte ki aggodalmát a Kereskedelmi Világszervezetnek az argentin kormány által alkalmazott importkorlátozó intézkedések jellegével és gyakorlatával kapcsolatban, ami a Kereskedelmi Világszervezet egyre több tagállamát érinti;

F.  mivel az EU az Egyesült Államokkal és tíz másik országgal együtt a Kereskedelmi Világszervezetben egy írásbeli nyilatkozatban kifejezték folyamatos és egyre növekvő aggodalmukat Argentína kereskedelmet korlátozó intézkedéseinek jellegét és gyakorlatát illetően, ami károsan érinti számos uniós tagállam Argentínába irányuló importját, valamint negatív hatást gyakorol az uniós vállalatokra; mivel néhány EU tagállamot, például az Egyesült Királyságot, másoknál jobban érintette az, hogy a kormány jelentős nyomást gyakorolt a hazai vállalatokra, hogy azok politikai megfontolások következtében ne kezdjenek kereskedelmi tevékenységbe;

G. mivel márciusban az Egyesült Államok azzal fenyegetett, hogy az általános preferenciarendszer (GSP) keretében felfüggeszti Argentína kereskedelmi kedvezményeit válaszul arra, hogy Argentína elmulasztotta 300 millió dollár kártérítési összeg kifizetését két, amerikai befektetőkkel folytatott vitával kapcsolatban;

H. mivel az Argentin Köztársaság a MERCOSUR tagjaként részt vesz az Unióval kötendő társulási megállapodásról folyó jelenlegi tárgyalásokon; mely megállapodással az Unió egyik célkitűzése a kereskedelem fokozatos és kölcsönös liberalizálása és amelynek során mindkét fél mezőgazdasági, szolgáltatási és beruházási kínálata nagy szerepet játszik a tárgyalások sikerében.

I.   mivel az Argentin Köztársaság hagyományosan élvezi az EU által egyoldalúan nyújtott általános preferenciarendszer (GSP) előnyeit;

1.  sajnálattal veszi tudomásul az argentin kormány azon határozatát, mely szerint kisajátítja egy európai vállalat részvényeinek többségét, ugyanis ez a határozat vitatható, mivel ez a lépés de facto a vállalat elkobzását és támadást jelent a vállalkozói szabadság gyakorlása, valamint a jogbiztonság alapelve ellen az Argentínába történő európai beruházások és a beruházási környezet romlása voantkozásában;

2.  legmélyebb aggodalmát fejezi ki a hozott határozat miatt, mivel az sérti a nemzetközi jogot és a Kereskedelmi Világszervezet keretében az Argentína által tett kötelezettségvállalásokat; figyelmeztet az ilyen típusú egyoldalú intézkedések lehetséges negatív következményeire, például a nemzetközi beruházások Argentínán kívüli áttelepítésére – ugyanakkor a külföldi és az uniós közvetlen tőkebefektetések nélkülözhetetlenek az ország fejlődése szempontjából– , és annak veszélyére, hogy ez a nemzetközi kereskedelemre káros következményekkel lehet. ebben a tekintetben emlékeztet arra, hogy az ügy számos más olyan esetre hasonlít, amikor a világ más részein uniós érdekeltségeket sajátítottak ki.

3.  emlékeztet az EU és a vele közös értékeket és elveket valló Argentin Köztársaság között régóta fennálló barátsági viszonyra, valamint sürgeti az argentin hatóságokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez és a tárgyalóasztalhoz, mivel ez a legmegfelelőbb mód arra, hogy a stratégiai kereskedelmi partnerek esetleges nézeteltéréseiket rendezzék;

4.  emlékeztet továbbá arra is, hogy az EU és a MERCOSUR közötti, folyamatban lévő társulási megállapodást célzó tárgyalásoknak az a célja, hogy megvalósítsák a gazdasági integrációt és a politikai párbeszédet mindkét fél között annak érdekében, hogy a két régió haladásának és jólétének legmagasabb fokát érjék el, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy ,az argentin hatóságokéhoz hasonló határozatok nem kedveznek a megállapodás létrejöttéjhez szükséges megértés és barátság légkörének;

5.  felhívja az Európai Tanács elnökét, az Európai Bizottság elnökét és a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjét, hogy járjon el az argentin hatóságoknál a Közösség érdekének védelmében, valamint szavatolja a jogbiztonság elvének tiszteletben tartását, ami lehetővé teszi az európai jelenlétet és beruházást az országban;

6.  sürgeti az Európai Bizottságot, hogy az argentínai uniós érdekek védelme céljából vegyen fontolóra és – amennyiben szükséges – hozza meg a szükséges intézkedéseket, hogy a hasonló helyzetek a jövőben elkerülhetőek legyenek; ebben a tekintetben együttérzéséről biztosítja a Repsol vállalatot;

7.  kéri az Európai Bizottság elnökét, hogy szólaljon fel a G20-ak és a Kereskedelmi Világszervezet előtt azért, hogy kifejezze az uniós aggodalmakat, továbbá, hogy rámutasson, hogy ezek a lépések kimerítik egy tagállamnak mindkét szervezet tagállamával szemben vállalt nemzetközi kötelezettségeinek megsértését;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az Argentin Köztársaság kormányának és kongresszusának, valamint a MERCOSUR Tanács tagjainak.