Propunere de rezoluţie - B7-0214/2012Propunere de rezoluţie
B7-0214/2012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene

18.4.2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
(2012/2619(RSP))

Charles Tannock, Robert Sturdy în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0214/2012

Procedură : 2012/2619(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0214/2012
Texte depuse :
B7-0214/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0214/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene

(2012/2619(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 207 din TFUE,

–   având în vedere raportul referitor la parteneriatul strategic biregional dintre UE și America Latină, adoptat la 29 martie 2010,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 207 din TFUE prevede că investițiile europene în țările terțe constituie un element fundamental al politicii comerciale comune a Uniunii Europene și sunt, prin urmare, o parte intrinsecă a acțiunii sale externe, intrând în sfera competențelor exclusive ale UE în urma intrării în vigoare a TFUE;

B.  întrucât Guvernul Republicii Argentina și-a anunțat decizia de a prezenta un proiect de lege Congresului pentru a valida exproprierea a 51 % din acțiunile Corporației de hidrocarburi YPF, deținută în majoritate de o întreprindere europeană ale cărei acțiuni constituie obiectul precis al exproprierii propuse;

C. întrucât anunțul menționat mai sus a fost prezentat simultan cu preluarea efectivă și imediată a controlului asupra sediului central al societății de către autoritățile din cadrul guvernului federal argentinian, care au obligat personalul de conducere legitim și personalul desemnat din cadrul societății menționate anterior să părăsească clădirile acesteia;

D. întrucât, în ultimele luni, întreprinderea a fost ținta unei campanii publice de hărțuire care, împreună cu numeroasele decizii administrative, s-ar putea să fi contribuit la diminuarea valorii acțiunilor sale;

E.  întrucât Comisia Europeană și-a exprimat, cu numeroase ocazii, preocuparea față de OMC cu privire la natura și aplicarea măsurilor restrictive la care sunt supuse importurile de către guvernul argentinian, măsuri ce au afectat un număr crescând de țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului;

F.  întrucât, la 30 martie 2012, UE, Statele Unite și alte 10 țări membre ale OMC și-au exprimat într-o declarație scrisă îngrijorarea constantă și crescândă față de caracterul și aplicarea măsurilor comerciale restrictive adoptate de Argentina, care au consecințe defavorabile asupra importurilor în Argentina care au drept proveniență numeroase state membre ale UE, având repercusiuni negative asupra firmelor din UE; întrucât unele state membre ale UE, precum Regatul Unit, sunt mai afectate decât altele, deoarece guvernul argentinian a exercitat puternice presiuni asupra întreprinderilor naționale pentru a le convinge să evite, din motive politice, să întreprindă activități comerciale cu statele membre ale UE în cauză;

G. întrucât, în luna martie a.c., Statele Unite au amenințat că vor suspenda regimul de preferințe comerciale de care beneficiază Argentina în temeiul sistemului de preferințe generalizate (SPG) al Statelor Unite în semn de răspuns la neplata, de către Argentina, a peste 300 de milioane de USD, sumă datorată cu titlu de despăgubiri în cadrul a două litigii în care erau implicați investitori americani;

H. întrucât Republica Argentina, în calitate de membru al MERCOSUR, ia parte în prezent la procesul de negociere a unui acord de asociere cu UE, iar unul dintre obiectivele majore ale acestui acord îl constituie liberalizarea treptată și reciprocă a schimburilor comerciale; întrucât propunerile prezentate de către ambele părți cu privire la agricultură, servicii și investiții vor juca un rol de prim-plan în reușita negocierilor;

I.   întrucât Republica Argentina a beneficiat în mod tradițional de sistemul generalizat de preferințe (SGP) acordat unilateral de către UE,

1.  consideră drept regretabilă decizia adoptată de către guvernul argentinian de a recurge la exproprierea majorității acțiunilor unei societăți europene, întrucât această decizie, care constituie o măsură contestabilă, prezintă de facto un caracter de confiscare și presupune un atac la adresa exercitării libertății de a întreprinde și a respectării principiului securității juridice în materie de investiții, deteriorând climatul propus investitorilor europeni prezenți în această țară;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decizia adoptată, întrucât aceasta constituie o încălcare a dreptului internațional și a angajamentelor asumate de Argentina în cadrul OMC; avertizează cu privire la eventualele consecințe negative pe care le pot avea aceste tipuri de măsuri unilaterale în ceea ce privește delocalizarea investițiilor internaționale, care ar putea părăsi Argentina, în condițiile în care investițiile străine directe (ISD) din UE prezintă o importanță crucială pentru comerțul internațional al acestei țări, precum și cu privire la riscul unor urmări defavorabile pentru comerțul internațional; reamintește, în această privință, similitudinea acestui caz cu alte situații în care interesele UE au făcut obiectul unor măsuri de expropriere în alte regiuni ale lumii;

3.  reamintește relațiile tradiționale de prietenie dintre UE și Republica Argentina, ambele părți împărtășind valori și principii comune, și îndeamnă autoritățile argentiniene să revină la calea dialogului și a negocierilor, întrucât acestea constituie modalitatea optimă de soluționare a eventualelor divergențe dintre partenerii comerciali strategici;

4.  reamintește că obiectivul negocierilor în curs în vederea încheierii Acordului de asociere dintre UE și Mercosur este de a introduce un cadru de integrare economică și dialog politic între cele două blocuri pentru a se atinge cel mai înalt nivel de progres și de prosperitate în ambele regiuni, iar decizii precum cele adoptate de către autoritățile argentiniene nu favorizează climatul de înțelegere și prietenie necesar pentru încheierea unui astfel de acord;

5.  adresează Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate invitația de a interveni pe lângă autoritățile argentiniene acționând în apărarea interesului comunitar și să protejeze principiul securității juridice, care garantează prezența și investițiile europene în această țară;

6.  îndeamnă Comisia Europeană să analizeze și, după caz, să adopte toate măsurile necesare pentru apărarea intereselor Uniunii Europene în Argentina, astfel încât să se evite repetarea unor astfel de situații; își exprimă, în această privință, solidaritatea cu Repsol în contextul situației dificile pe care o traversează această societate;

7.  solicită Președintelui Comisiei Europene să intervină în cadrul G20 și al OMC pentru a exprima îngrijorarea Uniunii Europene și a declara că aceste acțiuni constituie o încălcare flagrantă a obligațiilor internaționale ale unui stat membru față de un alt membru al ambelor organizații;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Congresului Republicii Argentina, precum și membrilor Consiliului MERCOSURULUI.