Procedūra : 2011/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0223/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0223/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0203

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 160kWORD 101k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par jūras pirātismu (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jūras pirātismu (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 20. maija rezolūciju par integrētu Eiropas Savienības jūrniecības politiku(1),

–   ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas par jūras pirātismu, jo īpaši 2008. gada 23. oktobra rezolūciju par pirātismu jūrā(2) un 2009. gada 26. novembra rezolūciju par politisku risinājumu pirātisma problēmai Somālijas piekrastē(3),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1988. gada 10. marta Konvenciju par tādu prettiesisku darbību novēršanu, kuras apdraud jūras navigācijas drošību,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2008. gada 15. maija Rezolūciju 1814 (2008), 2008. gada 2. jūnija Rezolūciju 1816 (2008), kā arī 2008. gada 16. decembra Rezolūciju 1851 (2008), 2009. gada 30. novembra Rezolūciju 1897 (2009), 2010. gada 23. novembra Rezolūciju 1950 (2010), 2011. gada 11. aprīļa Rezolūciju 1976 (2011), 2011. gada 24. oktobra Rezolūciju 2015 (2011) un 2011. gada 22. novembra Rezolūciju 2020 (2011) par stāvokli Somālijā,

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 19. septembra Vienoto rīcību 2008/749/KĀDP par Eiropas Savienības militārās koordinācijas darbību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1816 (2008) (EU NAVCO)(4),

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. novembra Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP(5) un Padomes Lēmumu 2010/766/KĀDP(6) par Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta, kuras mērķis ir palīdzēt novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas Somālijas piekrastē un atturēt no šādiem nodarījumiem, kā arī aizsargāt kuģus, kuri piegādā Pasaules Pārtikas programmas palīdzību pārvietotajiem iedzīvotājiem Somālijā, un aizsargāt Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) pārvadājumus,

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 15. februāra Lēmumu 2010/96/KĀDP un Padomes 2010. gada 31. marta Lēmumu 2010/197/KĀDP par Eiropas Savienības militārās misijas sākšanu, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā („ESAM Somālija”),

–   ņemot vērā krīzes pārvarēšanas koncepciju, par kuru Ārlietu padome vienojās 2011. gada 16. decembrī, paredzot īstenot Padomes misiju reģionālo jūras spēku izveidei (RMCB), kas būs civila KDAP misija ar militāru kompetenci un patlaban tiek sagatavota,

–   ņemot vērā Stratēģisko programmu Āfrikas Ragam, kuru Padome pieņēma 2011. gada 14. novembrī, lai noteiktu Eiropas Savienības darbības virzību šajā reģionā;

–   ņemot vērā 2008. gada 9. jūnijā Džibuti parakstīto vienošanos par varas sadali, kuras mērķis bija uzsākt visaptverošu nacionālo izlīgumu un izveidot stipru un iekļaujošu politisko savienību, kas varētu nodrošināt mieru, panākt izlīgumu valstī un atjaunot centralizētu valsts varu;

–   ņemot vērā 2012. gada 23. februārī Londonā notikušajā konferencē par Somāliju pieņemtos secinājumus,

–   ņemot vērā 2012. gada 27. februārī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus,

–   ņemot vērā Padomei un Komisijai adresētos 2011. gada 15. decembra jautājumus par jūras pirātismu (B7‑0039/2012 un B7‑0040/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā jūras transports jau izsenis ir bijis viens no Eiropas ekonomiskās izaugsmes un labklājības stūrakmeņiem un vairāk nekā 80 % pasaules tirdzniecības tiek nodrošināti ar jūras pārvadājumiem; tā kā šā iemesla dēļ Eiropas Savienība ir patiesi ieinteresēta veicināt starptautisko kuģniecības drošību;

B.  tā kā Eiropas valstu zveju šajā reģionā reglamentē vairāki ar kaimiņvalstīm noslēgti divpusēji un daudzpusēji zvejas nolīgumi;

C. tā kā pirātisms starptautiskajos ūdeņos ir joprojām neatrisināta problēma, turklāt Indijas okeāna rietumdaļā, jo īpaši Somālijas un Āfrikas Raga ūdeņos, pirātisma izplatība strauji palielinās, taču tas notiek arī citās jūras teritorijās, tostarp arī Dienvidaustrumāzijā un Rietumāfrikā, tādējādi šī bīstamā problēma arvien spēcīgāk apdraud gan jūrnieku, gan citu cilvēku dzīvību un drošību, reģiona attīstību un stabilitāti, jūras vidi, pasaules tirdzniecību, visus jūras transporta un pārvadājumu veidus, tostarp zvejas kuģus, kā arī humānās palīdzības piegādi;

D. tā kā ik gadu 10 000 Eiropas kuģu pārvietojas pa bīstamām jūras teritorijām un līdz ar to, neraugoties uz dzīvības briesmām un drošības aspektiem, pirātisms ir arī ekonomiska rakstura problēma, jo tas apdraud starptautiskos komerciālos kuģošanas maršrutus un atstāj būtiski negatīvu ietekmi uz starptautisko tirdzniecību;

E.  tā kā 2011. gadā joprojām notikuši ļoti daudzi mēģinājumi uzbrukt kuģiem — saskaņā ar pieejamo informāciju ir bijuši 28 kuģu nolaupīšanas gadījumi, nolaupīti 470 jūrnieki, 15 jūrnieki nogalināti un patlaban aptuveni 191 jūrnieks no aptuveni 7 kuģiem aizvien ilgāk atrodas gūstā Somālijā šausmīgos, necilvēcīgos apstākļos;

F.  tā kā pirāti savu taktiku un metodes pastāvīgi pilnveido un ir paplašinājuši darbības teritoriju, par tā dēvētajiem bāzes kuģiem izmantojot nolaupītos lielāka izmēra kuģus;

G. tā kā viens no pirātisma problēmas iemesliem ir ieilgusī politiskā nestabilitāte Somālijā, kura veicina šīs problēmas pastiprināšanos, un atsevišķi Somālijas iedzīvotāji pirātismu joprojām uzskata par ienesīgu un dzīvotspējīgu ienākumu avotu;

H. tā kā pirātismu nevar uzveikt ar militāriem līdzekļiem vien, bet panākumi tā apkarošanā galvenokārt ir atkarīgi no sekmīgas miera, attīstības un valsts izveides veicināšanas Somālijā;

I.   tā kā Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) rīcībā ir instrumenti un dati, kas var palīdzēt EU NAVFOR operācijas Atalanta ietvaros uzlabot kuģu un jūrnieku drošību attiecīgajā teritorijā;

J.   tā kā pirātisma problēma negatīvi ietekmē arī visu reģionu kopumā, jo zvejot ir kļuvis bīstami, turklāt ar to saskaras ne tikai ES kuģi, kuri zvejo, piemēram, Seišelu salu ūdeņos, pamatojoties uz ES un Seišelu Salu Republikas noslēgto Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu, bet gan arī vietējie zvejnieki, kuriem mēs sniedzam nozaru atbalstu un līdz ar to esam uzņēmušies arī sociālo atbildību; paturot prātā, ka vietējiem zvejniekiem nedz finansiālā, nedz cilvēkresursu ziņā nav tādu iespēju aizsargāties pret pirātiem, kādas ir ES traleriem;

K. tā kā ES ir lielākā līdzekļu devēja Somālijai, proti, līdz šim attīstības palīdzības mērķiem laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam paredzēts ieguldīt EUR 215,4 miljonus no Eiropas Attīstības fonda (EAF); tā kā šā finansējuma galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izkļūt no nabadzības, dodot iespējas pašpietiekamai ekonomiskai izaugsmei, un valstī nodrošināt paliekošu stabilitāti, vēršoties pret pirātisma pamatcēloņiem, proti, finansējot projektus pārvaldības, izglītības, ekonomiskās izaugsmes veicināšanai un sniedzot atbalstu ar pamatjomām nesaistītām nozarēm (veselības aprūpe, vides aizsardzība, ūdens apgāde un kanalizācija);

L.  tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas aplēsēm 40 % no Somālijas pirātu gūtajiem ienākumiem 2010. gadā tika izmantoti vietējās nodarbinātības finansēšanai un zināmā mērā novirzīti labākai līdzekļu pārdalei un ieguldījumiem infrastruktūrā, no kā var secināt, cik smaga ekonomiskā situācija valda Somālijā;

M. tā kā, lai arī līdz šim Eiropas Savienībai ir izdevies apkarot pirātismu tādā mērā, lai pasargātu visus Pasaules Pārtikas programmas sūtījumus, nākotnē tie varētu būt apdraudēti, jo trūkst jūras spēku un nav pietiekami sakārtoti juridiskie aspekti, tādēļ bieži vien pirātus nav iespējams aizturēt un tiesāt;

N. tā kā patlaban ikviena dalībvalsts izstrādā pati savus noteikumus par bruņotas apsardzes nodrošināšanu uz tirdzniecības kuģiem,

1.  atkārtoti pauž dziļas bažas par nerimstošajiem un pieaugošajiem jūras pirātisma un bruņotas laupīšanas draudiem, kas vērsti pret visas pasaules un Eiropas Savienības zvejas, tirdzniecības un pasažieru kuģiem Indijas okeāna Āfrikas piekrastē, jo īpaši Somālijas un Āfrikas Raga ūdeņos, apdraudot jūrnieku un citu personu drošību, reģionālo stabilitāti un visus jūras transporta un pārvadājumu veidus, tostarp arī zveju;

2.  aicina Augsto pārstāvi un dalībvalstis steidzami apsvērt veidus, kā atbrīvot simtiem gūstā turēto jūrnieku, tādējādi izbeidzot viņu ilgstošo un šausminošo atrašanos sagūstītāju varā un dodot viņiem iespēju atgriezties mājās, un vienlaikus izbeidzot nolaupīto kuģu aizturēšanu;

3.  atzinīgi vērtē EU NAVFOR operācijas Atalanta ieguldījumu jūras drošības veicināšanā pie Somālijas krastiem, aizsargājot Pasaules Pārtikas programmas fraktētos kuģus, kuri piegādā palīdzību Somālijai, kā arī citus apdraudētus kuģus;

4.  atzinīgi vērtē Padomes Lēmumu 2010/766/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju, ar kuru EU NAVFOR operācijas Atalanta darbības ilgums tiek pagarināts līdz 2012. gada 12. decembrim un ir nodrošināta juridiskā noteiktība attiecībā uz kriminālo tiesvedību pēc pirātu sagūstīšanas un personas datu pārsūtīšanu; tādēļ atzinīgi vērtē 2012. gada 27. februārī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus, kuros aicināts pagarināt EU NAVFOR operācijas Atalanta darbības pilnvaras līdz 2014. gada decembrim;

5.  prasa turpināt EU NAVFOR operāciju Atalanta darbību arī pēc 2012. gada, lai sekmīgāk nodrošinātu efektīvu ES reakciju uz jūras pirātismu, kas negatīvi ietekmē kā jūras transportu, tā arī ES kuģu un vietējo kuģu zveju attiecīgajā reģionā;

6.  uzsver — jo ilgāk pirāti netiks sodīti, jo vairāk pieaugs viņu noziegumu skaits; pauž nožēlu, ka, neraugoties uz ES noslēgtajiem nolīgumiem ar trešām valstīm (Keniju, Seišelu salām, Maurīciju, Puntlandi, Somālilendu, Somāliju) un uz starptautisko tiesisko regulējumu, daudzi pirāti un citi noziedznieki joprojām nav arestēti vai arī, ja bijuši arestēti, tad bieži vien tikuši atbrīvoti pienācīga juridiskā pamata neesamības dēļ, un arī dažām ES dalībvalstīm trūkst atbilstīgu krimināltiesisku garantiju attiecībā uz pirātismu starptautiskajos ūdeņos;

7.  uzsver, ka Somālijā un citās šā reģiona valstīs ir steidzami jāizveido specializēta tiesa pirātisma lietu izskatīšanai, piesaistot ievērojamu daudzumu starptautisko dalībnieku un/vai saņemot būtisku starptautisko atbalstu;

8.  šajā sakarībā prasa nekavējoties veikt efektīvus pasākumus, lai uzsāktu kriminālvajāšanu un sodītu personas, kuras tiek turētas aizdomās par pirātismu, un mudina trešās valstis un ES dalībvalstis — ja tas vēl nav izdarīts — transponēt savos tiesību aktos visas normas, kas noteiktas ANO Jūras tiesību konvencijā un ANO Konvencija par tādu prettiesisku darbību novēršanu, kuras apdraud jūras navigācijas drošību, lai cīnītos pret pirātu nesodāmību, un aicina Padomi un Komisiju apsvērt iespēju izveidot starptautisku tiesu pirātisma lietu izskatīšanai;

9.  mudina dalībvalstis sadarbībā ar Eiropolu un Interpolu izsekot un noskaidrot naudas plūsmas un konfiscēt summas, kas samaksātas pirātiem kā izpirkuma nauda, jo ir pazīmes, kas liecina, ka šī nauda, iespējams, aizplūst uz banku kontiem visā pasaulē, tostarp uz Eiropas bankām, kā arī apzināt un likvidēt organizētās noziedzības tīklus, kuri gūst peļņu no šīm darbībām;

10. pauž nožēlu, ka 2012. gada sākumā kuģu skaits, kurus dalībvalstis bija nodevušas EU NAVFOR operācijas Atalanta vajadzībām, samazinājās (no 35 līdz 10) līdz 2‑3, un tādēļ aicina dalībvalstis piešķirt operācijas vajadzībām vairāk jūras karakuģu, lai operācija Atalanta vainagotos ar panākumiem;

11. uzsver EU NAVFOR, NATO un Koalīcijas jūras spēku (CMF) nozīmi, efektīvi cīnoties pret to, ka pirāti arvien vairāk nolaupīto tirdzniecības kuģu izmanto kā bāzes kuģus, jo tā rezultātā pirātiem būtiski palielinās darbības spējas un viņi var īstenot uzbrukumus spēcīgāk, apņēmīgāk un ar lielākām manevrēšanas iespējām visā Indijas okeāna ziemeļrietumu daļā;

12. vienlaikus uzsver nepieciešamību uzlabot stratēģisko koordināciju starp EU NAVFOR Atalanta, „EUTM Somālija” un citām kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) darbībām plašākā Āfrikas Raga reģionā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. janvāra lēmumu aktivizēt ES Operāciju centra atbalstu un sagaida, ka iespējami drīz tiks pieņemts ar to saistītais Padomes lēmums;

13. prasa labāku koordināciju starp ES, NATO un trešām valstīm attiecībā uz dažādu starptautisko jūras spēku darbību, kuri veic trīs galvenās pirātisma apkarošanas jūras spēku misijas šajā reģionā (EU NAVFOR, CTF‑150/151 un NATO operācijā Ocean Shield iekļauto TF‑508), lai novērstu nevajadzīgu pasākumu dublēšanu, jo gan ES, gan NATO, pamatojoties uz savu lēmumu pieņemšanas autonomiju, darbojas šajā teritorijā, tām ir līdzīgas intereses un tajās lielā mērā ietilpst vienas un tās pašas Eiropas valstis, un šajā sakarībā pauž lielu gandarījumu par Londonā 2012. gada 23. februārī notikušo konferenci par Somālijas jautājumiem;

14. prasa Eiropas Jūras drošības aģentūrai turpināt sadarbību ar EU NAVFOR Atalanta, saskaņā ar karoga valsts atļauju sniedzot tai detalizētus LRIT datus par kuģiem, kas kuģo ar ES karogu un kas tranzītā pārvietojas pa šo teritoriju, un šo kuģu satelītuzņēmumus; tādēļ būtu jāprasa dalībvalstīm sniegt Eiropas Jūras drošības aģentūrai atļauju attiecībā uz šo datu un informācijas nodošanu EU NAVFOR operācijai;

15. mudina kuģniecības uzņēmumus ievērot un pilnībā piemērot „Vadlīnijas aizsardzībai pret Somālijas pirātiem”(BMP‑4), kurās visām iesaistītajām pusēm tiek sniegta pietiekama informācija par to, kā palīdzēt kuģiem izvairīties, novērst vai aizkavēt pirātu uzbrukumus pie Somālijas krastiem; atkārtoti aicina reģistrēt attiecīgajās jūras satiksmes drošības koordinācijas iestādēs visus kuģus, kas pārvietojas šajā teritorijā, un sekot EU NAVFOR operācijas Atalanta ieteikumiem; aicina dalībvalstis nodrošināt to, ka tiek reģistrēti visi kuģi;

16. mudina Padomi un Komisiju kopā ar ANO un Āfrikas Savienību, atsaucoties uz Somālijas pagaidu federālās valdības vairākkārtējiem lūgumiem pēc starptautiskas palīdzības, lai cīnītos pret pirātiem Somālijas piekrastē, turpināt sadarbību un atbalstīt Somālijas pagaidu federālo valdību cīņā pret pirātismu un noziegumu izdarītājiem, kurus jāsauc pie atbildības, kā arī palīdzēt Somālijai un visam reģionam stiprināt savu darbībspēju;

17. atzinīgi vērtē Ārlietu padomes 2011. gada 12. decembra lēmumu sagatavot apmācības misiju reģionālo jūras spēku izveidei (RMCB), ar kuru iecerēts nostiprināt jūras spēkus un nodrošināt piekrastes policijas spēku un tiesnešu apmācību astoņās Āfrikas Raga un Indijas okeāna rietumu piekrastes valstīs;

18. norāda uz Džibuti miera un izlīguma procesu; prasa veidot vispusīgu pieeju attiecībā uz stāvokli Somālijā, saistot drošību ar attīstību, tiesiskumu un cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu;

19. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu piešķirt Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM) vēl EUR 50 miljonus kā ES finansiālo atbalstu un aicina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību palīdzēt veicināt mieru, ekonomisko attīstību un stabila, demokrātiska valdošā režīma veidošanu Somālijā, kas ilgtermiņā sekmētu drošību un cīņu pret pirātismu, un atzinīgi vērtē to, ka ir iecelts ES īpašais pārstāvis Āfrikas Raga reģionā;

20. pauž bažas par to, ka humanitārais stāvoklis Āfrikas Raga reģionā aizvien pasliktinās, un aicina starptautisko sabiedrību un jo īpaši ES palielināt humāno palīdzību trūkumā nonākušajiem cilvēkiem, lai spētu nodrošināt vajadzīgo humānās palīdzības apmēru un novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos;

21. atzinīgi vērtē Stabilitātes instrumenta Bīstamo jūras ceļu programmā iekļauto ES projektu Marsic, kura mērķis ir pastiprināt kuģošanas drošību un drošumu Indijas okeāna rietumu daļā un Adenas līcī, apmainoties ar informāciju un uzlabojot darbībspēju, kā arī lielāku uzsvaru liekot uz reģiona valstu reģionālo sadarbību, un sagaida, ka šis projekts tiks pagarināts, lai tā darbība turpinātos arī pēc 2013. gada;

22. rosina veidot Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģiona valstu iniciatīvas cīņai pret pirātismu, kas līdzinātos jaunajam pirātisma apkarošanas projektam MASE (Jūrlietu un drošības programma), kura uzsākšanai ES piešķīra dotāciju USD 2 miljonu apmērā;

23. atkārtoti norāda, ka iemesls pirātismam Somālijas piekrastē ir likumības un kārtības trūkums šajā valstī, un tādēļ starptautiskās sabiedrības uzdevums būtu sniegt vajadzīgo tehnisko un finansiālo atbalstu Somālijas pagaidu federālajai valdībai, lai palīdzētu tai veidot spēju kontrolēt savus teritoriālos ūdeņus un ekskluzīvo ekonomikas zonu;

24. uzskata, ka būtu vajadzīgs oficiālāk koordinēt vispusīgo pirātisma apkarošanas stratēģiju dažādo iesaistīto ES pušu starpā; rosina izveidot oficiālu sevišķo uzdevumu grupu, kura, iespējams, varētu darboties Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) paspārnē un kurā būtu iesaistītas visas iestādes; ierosina virzīt ideju par ES sevišķo uzdevumu grupas izveidi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē, tā tiecoties panākt, lai tiktu izveidota globāla sevišķo uzdevumu grupa, kura strādātu ciešā sadarbībā ar SJO;

25. uzsver, ka, izstrādājot šo vispusējo stratēģiju, ir jāņem vērā, ka liela daļa Somālijas iedzīvotāju gūst ienākumus no šīs nodarbošanās un ka, paredzot spēcīgus stimulus Somālijas iedzīvotājiem atturēties no pirātisma, ir jāpievēršas jauniešu nodarbinātības jautājumam;

26. uzsver, ka privātas bruņotas apsardzes izmantošana uz kuģiem nav līdzeklis, ar kuru varētu aizstāt vajadzīgo vispusīgo risinājumu daudzveidīgajai pirātisma problēmai; ņem vērā, ka dažas dalībvalstis ir ieviesušas attiecīgus tiesību aktus; šajā sakarībā aicina dalībvalstis pēc iespējas veikt nepieciešamos drošības pasākumus uz kuģiem, un aicina Komisiju un Padomi izstrādāt ES pieeju attiecībā uz sertificēta bruņota personāla nodarbināšanu uz kuģiem, lai nodrošinātu SJO iniciatīvu labu īstenošanu šajā jomā;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstīm, Āfrikas Savienības ģenerālsekretāriem, ANO un Starpvaldību attīstības iestādei (IGAD), Somālijas federālās pagaidu valdības vadītājam un Panāfrikas parlamentam.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0213.

(2)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0519.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0099.

(4)

OV L 252, 20.09.2008., 39. lpp.

(5)

OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.

(6)

OV L 327, 11.12.2010., 49. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika