Procedură : 2011/2962(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0223/2012

Texte depuse :

B7-0223/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0203

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 142kWORD 112k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la pirateria maritimă (2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pirateria maritimă (2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2008 privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană(1),

–   având în vedere rezoluțiile sale referitoare la pirateria maritimă, în special Rezoluția din 23 octombrie 2008 referitoare la pirateria pe mare(2), precum și cea din 26 noiembrie 2009 referitoare la o soluție politică pentru pirateria din largul coastelor Somaliei(3),

–   având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) din 10 decembrie 1982,

–   având în vedere Convenția ONU pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime din 1988,

–   având în vedere Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 1814(2008) din 15 mai 2008, 1816(2008) din 2 iunie 2008, precum și 1851(2008) din 16 decembrie 2008, 1897(2009) din 30 noiembrie 2009, 1950(2010) din 23 noiembrie 2010, 1976(2011) din 11 aprilie 2011, 2015(2011) din 24 octombrie 2011, 2020(2011) din 22 noiembrie 2011 privind situația din Somalia,

–   având în vedere Acțiunea comună a Consiliului 2008/749/PESC din 19 septembrie 2008 privind acțiunea de coordonare militară a Uniunii Europene în sprijinul Rezoluției 1816 (2008) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (EU NAVCO)(4),

–   având în vedere Acțiunea comună a Consiliului 2008/851/PESC din 10 noiembrie 2008(5) și Decizia 2010/766/PESC a Consiliului privind operațiunea militară a Uniunii Europene denumită Atalanta(6) menită să contribuie la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei, precum și la protejarea navelor din cadrul Programului alimentar mondial (PAM) care livrează ajutoare alimentare persoanelor strămutate din Somalia și la protejarea transporturilor maritime ale Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISON),

–   având în vedere Decizia 2010/96/PESC a Consiliului din 15 februarie 2010 și Decizia 2010/197/PESC a Consiliului din 31 martie 2010 privind lansarea unei misiuni militare a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forțelor de securitate somaleze (EUTM Somalia),

–   având în vedere conceptul de gestionare a crizelor convenit de către Consiliul Afaceri Externe la 16 decembrie 2011 în ceea ce privește misiunea Consiliului de consolidare a capacităților maritime regionale (RMCB), ca misiune PSAC civilă cu competențe militare în curs de pregătire,

–   având în vedere cadrul strategic pentru Cornul Africii care vizează orientarea angajamentului UE în regiune, adoptat de Consiliu la 14 noiembrie 2011,

–   având în vedere că la 9 iunie 2008 s-a semnat un acord de partajare a puterii la Djibouti, cu scopul de a iniția o amplă reconciliere la nivel național și de a crea o alianță politică puternică și incluzivă, capabilă să asigure pacea, să conducă la reconciliere națională și să restabilească autoritatea centrală a statului;

–   având în vedere concluziile Conferinței de la Londra privind Somalia din 23 februarie 2012,

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru afaceri externe din 27 februarie 2012,

–   având în vedere întrebările din 15 decembrie 2011 adresate Consiliului și Comisiei referitoare la pirateria maritimă (B7‑0039/2012 și B7‑0040/2012),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât transportul maritim a reprezentat unul din elementele de bază ale dezvoltării economice și prosperității în Europa pe parcursul istoriei sale, iar peste 80 % din comerțul mondial se realizează pe cale maritimă; întrucât, prin urmare, UE are un interes real în a contribui la securitatea maritimă internațională;

B.  întrucât activitățile de pescuit europene din regiune sunt reglementate de o serie de acorduri de pescuit bilaterale și multilaterale încheiate cu țările vecine;

C. întrucât problema pirateriei în marea liberă rămâne nerezolvată și chiar se extinde rapid în partea de vest a Oceanului Indian, în special în largul coastelor Somaliei și ale Cornului Africii, dar și în alte zone, inclusiv în Asia de Sud-Est și în Africa de Vest, devenind astfel o amenințare periculoasă din ce în ce mai accentuată atât la adresa vieților omenești și a siguranței navigatorilor și a altor persoane, cât și la adresa dezvoltării și stabilității regionale, a mediului marin, a comerțului mondial și a tuturor formelor de transport maritim și de activități navale, inclusiv la adresa navelor de pescuit, precum și a furnizării de ajutoare umanitare;

D. întrucât în fiecare an 10 000 de nave europene traversează zone maritime periculoase, pirateria, pe lângă aspectele legate de viețile omenești și de siguranță, reprezintă, de asemenea, o problemă economică, constituind o amenințare pentru liniile maritime comerciale internaționale și având un impact negativ important pentru comerțul internațional;

E.  întrucât numărul atentatelor împotriva navelor în 2011este în continuare foarte ridicat, înregistrându-se 28 de deturnări, 470 răpiri de navigatori și asasinarea a 15 dintre aceștia, iar în prezent aproximativ 191 de navigatori de pe aproximativ șapte nave sunt ținuți ostatici în Somalia, în condiții groaznice și inumane pentru perioade de timp din ce în ce mai lungi;

F.  întrucât pirații își dezvoltă în mod constant tacticile și metodele și și-au extins raza de acțiune prin utilizarea unor nave deturnate de dimensiuni mai mari ca așa-numitele „nave-mamă”;

G. întrucât actuala instabilitate politică din Somalia reprezintă una dintre cauzele pirateriei, contribuind la problemele provocate de aceasta, iar pirateria este considerată în continuare de unii somalezi o sursă de venit profitabilă și viabilă;

H. întrucât lupta împotriva pirateriei nu poate fi câștigată exclusiv prin mijloace militare, ci depinde în primul rând de succesul promovării păcii și dezvoltării și al construirii statului în Somalia;

I.   întrucât EMSA are la dispoziție instrumente și date care pot ajuta operațiunea EU-NAVFOR Atalanta să îmbunătățească siguranța navelor și a navigatorilor din zonă;

J.   întrucât problema pirateriei are, de asemenea, efecte negative asupra întregii regiuni, în care operațiunile de pescuit au devenit o activitate periculoasă nu numai pentru navele UE care pescuiesc, de exemplu, în apele insulelor Seychelles pe baza unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între UE și Republica Seychelles, dar și pentru pescarii locali cărora le acordăm sprijin sectorial, asumându-ne astfel o responsabilitate socială; ținând seama de faptul că pescarii locali nu dispun nici de aceleași mijloace financiare, nici de aceleași capacități în ceea ce privește resursele umane, ca traulerele UE, pentru a se proteja împotriva actelor de piraterie;

K. întrucât UE este cel mai mare donator de ajutor pentru Somalia, alocând până acum 215,4 milioane EUR prin intermediul Fondului european de dezvoltare (FED) pentru perioada 2008 – 2013; întrucât principalul obiectiv al acestei finanțări este scoaterea populației din sărăcie și ajungerea la stadiul de creștere economică autonomă și oferirea de soluții durabile pentru stabilitate în țară prin abordarea cauzelor profunde ale pirateriei, finanțând proiecte pentru a aduce îmbunătățiri în domeniile guvernanței, educației, creșterii economice și sprijinirii sectoarelor neprioritare (sănătate, mediu, apă și servicii de salubrizare);

L.  întrucât Organizația Națiunilor Unite estimează că în 2010, 40% din veniturile provenite din piraterie în Somalia au fost folosite pentru finanțarea locurilor de muncă locale și au contribuit la o mai bună redistribuire și la investiții în infrastructură într-o oarecare măsură, ceea ce demonstrează că situația economică din Somalia este foarte gravă;

M. întrucât, chiar dacă eforturile UE de a combate pirateria au reușit să asigure protecția tuturor transporturilor din cadrul Programului alimentar mondial (PAM), acestea riscă să fie subminate în viitor de lipsa forțelor navale și de chestiuni de ordin juridic, împiedicând adesea arestarea piraților și aducerea lor în fața justiției;

N. întrucât toate statele membre își elaborează în prezent propriile norme în ceea ce privește trimiterea unor gărzi înarmate la bordul navelor comerciale;

1.  confirmă preocuparea sa profundă cu privire la amenințarea crescândă pe care o constituie pirateria și jafurile armate comise pe mare împotriva navelor de pescuit, navelor comerciale și de pasageri internaționale și europene, în Oceanul Indian, în apropierea coastelor africane, în special în apele din largul coastei Somaliei și ale Cornului Africii, la adresa siguranței navigatorilor și a altor persoane, a stabilității regionale și a tuturor formelor de transport maritim și de activități navale, inclusiv activitățile de pescuit;

2.  invită Înaltul Reprezentant și statele membre să analizeze urgent posibilitățile pentru eliberarea sutelor de navigatori ținuți în prezent ostatici, pentru a pune capăt detenției lor îndelungate și revoltătoare pe care le-o impun răpitorii și pentru a le permite să se întoarcă acasă și, în același timp, pentru a pune capăt sechestrării celor șapte nave deturnate;

3.  salută contribuția operațiunii EU-NAVFOR Atalanta la securitatea maritimă în largul coastei Somaliei prin protejarea navelor navlosite care distribuie, în cadrul Programului alimentar mondial, ajutoare în Somalia, precum și a altor nave vulnerabile;

4.  salută Decizia 2010/766/PESC a Consiliului privind operațiunea militară a Uniunii Europene care prelungește operațiunea EU-NAVFOR Atalanta până la 12 decembrie 2012 și asigură certitudine juridică pentru procedurile penale desfășurate în urma capturării piraților și transmiterea de date personale ale suspecților; salută, prin urmare, concluziile Consiliului pentru afaceri externe din 27 februarie 2012 în care se solicită prelungirea mandatului UE-NAVFOR Atalanta până în 2014;

5.  solicită ca operațiunea EU-NAVFOR Atalanta să fie prelungită dincolo de 2012 pentru a asigura mai bine eficiența răspunsului UE la pirateria maritimă, care are efecte negative asupra transportului maritim și asupra activităților de pescuit desfășurate de navele UE, precum și asupra pescuitului local în regiunea în cauză;

6.  subliniază faptul că existența în continuare a unui cadru de impunitate în ceea ce privește pirateria contravine încercărilor de reprimare; regretă faptul că, în ciuda acordurilor UE cu țări terțe (Kenya, Seychelles, Mauritius, Puntland, Somaliland, Somalia) și a cadrului juridic internațional, un număr însemnat de pirați și de alți răufăcători nu au fost arestați sau, atunci când au fost arestați au fost adesea eliberați din cauza lipsei unei baze juridice solide și pentru că unele state membre ale UE dispun de instrumente juridice de natură penală inadecvate pentru combaterea pirateriei pe mare;

7.  subliniază că este urgentă stabilirea unui tribunal specializat împotriva pirateriei în Somalia și în alte state din regiuni, cu participare și/sau sprijin internațional;

8.  în acest sens solicită măsuri imediate și efective pentru punerea sub acuzare și pedepsirea persoanelor suspectate de acte de piraterie și îndeamnă țările terțe și statele membre ale UE, în cazul în care nu procedat deja în acest sens, să transpună în legislația lor națională toate dispozițiile prevăzute în Convenția ONU privind dreptul mării și Convenția ONU pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței navigației maritime, în scopul de a pune capăt impunității piraților și invită Consiliul și Comisia să acționeze pentru instituirea unui tribunal internațional împotriva pirateriei;

9.  îndeamnă statele membre, în cooperare cu Europol și INTERPOL, să ancheteze și să depisteze fluxurile financiare și să confiște banii proveniți din răscumpărări plătite piraților, dat fiind faptul că există indicii că acești bani pot fi trimiși în conturi bancare din lumea întreagă, inclusiv în bănci din Europa, precum și să identifice și să anihileze rețelele criminale care obțin profituri din astfel de acte;

10. regretă faptul că numărul de vase din statele membre care au asigurat operația EU-NAVFOR Atalanta s-a redus (de la 35 la 10) la numai 2-3 la începutul lui 2012 și, prin urmare, face apel către statele membre să pună la dispoziție mai multe nave pentru a permite reușite operației Atalanta;

11. subliniază rolul EU-NAVFOR, NATO și al Forțelor maritime de coaliție în a aborda în mod efectiv utilizarea pe scară tot mai mare a navelor comerciale piratate ca „nave-mamă” - o evoluție care înseamnă mărirea semnificativă a capacităților operaționale ale piraților și care le permite acestora să lanseze atacuri cu mai multă forță, determinare și flexibilitate pe cuprinsul întregului Ocean Indian de nord-vest;

12. subliniază, în același timp, necesitatea de a consolida coordonarea strategică dintre EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia și alte acțiuni PSAC în regiunea extinsă a Cornului Africii; salută, în acest sens, decizia Consiliului din 23 ianuarie 2012 de a activa Centrul de operațiuni al UE și așteaptă cu interes ca decizia Consiliului respectivă să fie adoptată cât mai rapid;

13. solicită o mai bună coordonare între UE, NATO și țările terțe în ceea ce privește diferitele forțe navale internaționale - prin a asigura conducerea principalelor trei misiuni în regiune (EU-NAVFOR, CTF-150/151 și Tf-508 în cadrul operațiunii NATO Ocean Shield), în scopul de a evita duplicarea, dat fiind faptul că ambele organizații, UE și NATO, pe baza respectivei lor autonomii în luarea deciziilor, operează în aceeași zonă, au aceleași interese și cuprind în general aceleași țări europene; în acest context, întâmpină cu satisfacție deosebită Conferința de la Londra privind Somalia din 23 februarie 2012;

14. solicită continuarea cooperării dintre EMSA și EU-NAVFOR Atalanta, prin furnizarea operației, în urma acordului statului de pavilion, cu date detaliate privind LRIT (sistemele de identificare și urmărire la distanță lungă și imaginile de satelit ale navelor cu pavilion UE care tranzitează zona; pentru aceasta, ar trebui să li se solicite statelor membre să autorizeze agenția să furnizeze aceste date și informații operației EU-NAVFOR;

15. încurajează companiile maritime să adere și să respecte pe deplin cele mai bune practici de protecție împotriva pirateriei bazate în Somalia („Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy”, BMP-4), care furnizează informații suficiente tuturor părților implicate privind modalitățile de a ajuta navele să evite, descurajeze sau să întârzie atacurile de piraterie în largul coastelor Somaliei; solicită încă o dată navelor care operează în această zonă să se înregistreze la organismele de coordonare a securității maritime relevante și să urmeze recomandările misiunii EU-NAVFOR Atalanta; invită statele membre să se asigure că toate navelor lor sunt înregistrate;

16. îndeamnă Consiliul și Comisia, în colaborare cu ONU și Uniunea Africană, în urma mai multor cereri din partea guvernului federal de tranziție (GFT) de asistență internațională pentru combaterea pirateriei din largul coastelor sale, să continue să coopereze și să sprijine GFT somalez în lupta împotriva pirateriei și a autorilor care trebuie aduși în fața justiției și pentru a ajuta Somalia și regiunea să își consolideze capacitățile;

17. salută decizia Consiliului pentru afaceri externe din 12 decembrie 2011 de pregătire a misiunii regionale de formare de consolidare a capacităților maritime regionale, care are ca scop consolidarea capacității maritime și formarea forțelor de poliție de coastă și a judecătorilor în opt țări din Cornul Africii și din partea de vest a Oceanului Indian;

18. ia act de procesul pentru pace și reconciliere inițiat la Djibouti; solicită o abordare globală a situației din Somalia, care să stabilească o legătură între aspectele referitoare la securitate și dezvoltare, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a legislației umanitare internaționale;

19. salută decizia Comisiei de a pune la dispoziție încă 50 de milioane EUR de sprijin financiar european în favoarea misiunii Uniunii Africane din Somalia (AMISON) și invită statele membre și comunitatea internațională să contribuie la promovarea păcii, dezvoltării economice și la construirea unui regim democratic stabil în Somalia care ar facilita securitatea și lupta împotriva pirateriei pe termen lung; salută desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii;

20. este îngrijorat de situația umanitară din Cornul Africii în continuă deteriorare și invită comunitatea internațională, și în special UE, să își mărească volumul de asistență umanitară acordată persoanelor care au nevoie, pentru a răspunde nevoilor umanitare și pentru a preveni orice înrăutățire ulterioară a situației;

21. salută proiectul Marsic al UE în cadrul programului privind căile maritime importante al instrumentului de stabilitate având ca obiectiv îmbunătățirea securității și siguranței maritime în vestul Oceanului Indian și în Golful Aden prin schimbul de informații și consolidarea capacităților, evidențiind cooperarea regională dintre țările regiunii, și speră că acest proiect va fi prelungit după 2013;

22. încurajează inițiativele împotriva pirateriei din țările din estul și sudul Africii și din regiunea Oceanului Indian, precum noul proiect MASE de luptă împotriva pirateriei (programul pentru securitate maritimă), care a beneficiat de o subvenție de demarare de 2 000 000 USD din partea Uniunii Europene;

23. reamintește că pirateria din largul coastelor somaleze este prelungirea absenței dreptului și ordinii din această țară și că, prin urmare, comunitatea internațională ar trebui să pună la dispoziție sprijinul tehnic și financiar necesar pentru a ajuta guvernul federal de tranziție să își dezvolte capacitatea de a-și exercita controlul asupra apelor sale teritoriale și asupra zonei sale economice exclusive;

24. se exprimă în favoarea unei coordonări mai oficiale a strategiei globale împotriva pirateriei între diferitele părți implicate din UE; încurajează instituirea unui grup de acțiune oficial, eventual sub auspiciile Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), cu toate autoritățile implicate; indică faptul că conceptul unui grup de acțiune european este promovat în cadrul Consiliului de securitate al ONU, în scopul creării unui grup de acțiune mondial care va coopera strâns cu Organizația Maritimă Internațională (OMI);

25. reamintește că această strategie globală ar trebui să țină seama de faptul că o mare parte a populației din Somalia beneficiază de această practică și că orice stimulent puternic la adresa populației somaleze pentru a renunța la piraterie trebuie să se axeze pe ocuparea forței de muncă tinere;

26. subliniază că utilizarea gărzilor armate private la bord constituie o măsură care nu se poate substitui unei soluții globale necesare în fața amenințării cu aspecte multiple pe care o reprezintă pirateria; ține seama de faptul că unele state membre au introdus acte legislative relevante; în acest context, invită statele membre să efectueze măsurile de securitate necesare la bord, atunci când este posibil, și invită Comisia și Consiliul să acționeze în direcția elaborării unei strategii UE privind utilizarea la bord a personalului înarmat autorizat, pentru a asigura aplicarea corectă a inițiativelor OMI în acest sens;

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, Secretarilor generali ai Uniunii Africane, ONU și Autorității Interguvernamentale pentru Dezvoltare (IGAD), Președintelui guvernului federal de tranziție al Somaliei, guvernului Etiopiei și Parlamentului Panafrican.

(1)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0213.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2009)0099.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0519519.

(4)

JO L 252, 20.09.2008, p. 39.

(5)

JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(6)

JO L 327, 11.12.2010, p. 49.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate