Postopek : 2011/2962(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0223/2012

Predložena besedila :

B7-0223/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0203

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 108k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.789v01-00
 
B7-0223/2012

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o pomorskem piratstvu ((2011/2962(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Alexander grof Lambsdorfski, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o pomorskem piratstvu ((2011/2962(RSP))  
B7‑0223/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo(1),

–   ob upoštevanju svojih resolucij o piratstvu na morju, zlasti resolucije z dne 23. oktobra 2008 o piratstvu na morju(2) in resolucije z dne 26. novembra 2009 o politični rešitvi vprašanja piratstva v obalnih vodah Somalije(3),

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) z dne 10. decembra 1982,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o preprečevanju nezakonitih dejanj proti varnosti v pomorski plovbi iz leta 1988,

–   ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1814(2008) z dne 15. maja 2008, 1816(2008) z dne 2. junija 2008, ter 1851(2008) z dne 16. decembra 2008, 1897(2009) z dne 30. novembra 2009, 1950(2010) z dne 23. novembra 2010, 1976(2011) z dne 11. aprila 2011, 2015(2011) z dne 24. oktobra 2011 in 2020(2011) z dne 22. novembra 2011 o razmerah v Somaliji,

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/749/SZVP z dne 19. septembra 2008 o vojaškem usklajevalnem ukrepu Evropske unije v podporo resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1816(2008) (EU NAVCO)(4),

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008(5) in sklepa Sveta 2010/766/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije, imenovani Atalanta(6), kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo ter zaščiti plovil Svetovnega programa za hrano (SPH), ki razseljenemu prebivalstvu v Somaliji dovažajo pomoč v hrani, in Misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM),

–   ob upoštevanju sklepa Sveta 2010/96/SZVP z dne 15. februarja 2010 in sklepa Sveta 2010/197/SZVP z dne 31. marca 2010 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia),

–   ob upoštevanju koncepta kriznega upravljanja v pripravi, o katerem se je dogovoril Svet za zunanje zadeve 16. decembra 2011, v zvezi z misijo Sveta za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti, ki kot civilna misija SVOP zagotavlja vojaška strokovna znanja,

–   ob upoštevanju strateškega okvira za območje Afriškega roga za usmerjanje delovanja EU na tem območju, ki ga je Svet sprejel dne 14. novembra 2011,

–   ob upoštevanju sporazuma o delitvi oblasti, podpisanega 9. junija 2008 v Džibutiju, katerega cilj je spodbuditi široko narodno spravo ter oblikovati močno in vključujoče politično zavezništvo, ki bi lahko zagotovilo mir in spravo ter ponovno vzpostavilo osrednjo oblast v državi,

–   ob upoštevanju sklepov konference za Somalijo v Londonu z dne 23. februarja 2012,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 27. februarja 2012,

–   ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji z dne 15. decembra 2011 o učinkovitem reševanju pomorskega piratstva (B7–0039/2012 in B7–0040/2012),

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je bil v zgodovini Evrope pomorski promet eden od ključnih temeljev gospodarske rasti in blaginje in ker več kot 80 % svetovne trgovine poteka po morju; ker ima zato EU resničen interes prispevati k mednarodni pomorski varnosti;

B.  ker evropske ribolovne dejavnosti na tem območju ureja več dvostranskih in večstranskih ribolovnih sporazumov s sosednjimi državami;

C. ker piratstvo na odprtem morju še vedno ni rešen problem, temveč se v zahodnem Indijskem oceanu celo hitro širi, zlasti v morjih ob obalah Somalije in Afriškega roga, pa tudi na drugih območjih, med drugim v jugovzhodni Aziji in zahodni Afriki, ter tako postaja vse bolj nevarna grožnja za človeška življenja in varnost pomorščakov ter drugih ljudi, regionalni razvoj in stabilnost, morsko okolje, svetovno trgovino, vse oblike pomorskega prometa in prevoza, tudi za ribiška plovila in za dostavo humanitarne pomoči;

D. ker vsako leto čez nevarna morska območja pluje 10.000 evropskih ladij in je torej piratstvo, poleg tega da ogroža človeška življenja in varnost, tudi gospodarski problem, saj ogroža mednarodne trgovinske pomorske linije in občutno negativno vpliva na mednarodno trgovino;

E.  ker je bilo leta 2011 število poskusov napada na plovila še vedno visoko, saj se je poročalo o 28 ugrabljenih ladjah, 470 ugrabljenih in 15 umorjenih pomorščakih, približno 191 pomorščakov s sedmih ladij pa je trenutno talcev v Somaliji in vse daljša obdobja živijo v grozljivih in nečloveških razmerah;

F.  ker pirati nenehno razvijajo svoje taktike in metode ter so z uporabo ugrabljenih ladij, ki jim služijo kot tako imenovane „matične ladje“, razširili doseg svojega delovanja;

G. ker je stalna politična nestabilnost v Somaliji eden od razlogov za piratstvo in ta problem še zaostruje ter ker nekateri Somalci v piratstvu vidijo donosen in mogoč vir dohodka;

H. ker se piratstva ne da premagati samo z vojaškimi sredstvi, ampak je uspeh odvisen predvsem od uspešnega spodbujanja miru, razvoja in oblikovanja države v Somaliji;

I.   ker Evropska agencija za pomorsko varnost razpolaga z instrumenti in podatki, s katerimi lahko operacija EU-NAVFOR Atalanta okrepi varnost plovil in pomorščakov na tem območju;

J.   ker je piratstvo problem, ki negativno vpliva na celotno regijo, v kateri so postale ribolovne dejavnosti nevarno početje, pa ne zgolj za plovila EU, ki na primer lovijo v sejšelskih vodah na podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Sejšeli, temveč tudi za lokalne ribiče, katerim nudimo sektorsko podporo in s tem prevzemamo družbeno odgovornost; pri tem je treba upoštevati, da lokalni ribiči nimajo enakih sredstev, niti finančnih niti v smislu človeških virov, da bi se zaščitili pred piratstvom, kot jih imajo plovila z vlečno mrežo iz EU;

K. ker je EU največja donatorica Somaliji, saj je doslej za razvojno pomoč preko Evropskega razvojnega sklada za obdobje od 2008 do 2013 namenila 215,4 milijona EUR; ker se financiranje osredotoča predvsem na odpravo revščine pri ljudeh in doseganju gospodarske rasti, s katero se bodo lahko sami vzdrževali, ter na trajno rešitev za stabilnost v državi z odpravljanjem temeljnih vzrokov piratstva s financiranjem projektov za izboljšanje upravljanja, izobraževanja, gospodarske rasti in podpore sektorjem, ki niso v središču pozornosti (zdravstvo, okolje, oskrba z vodo in sanitarne storitve);

L.  ker je bilo leta 2010 po ocenah Združenih narodov 40 % dohodkov iz piratstva v Somaliji uporabljenih za financiranje lokalnega zaposlovanja in je do neke mere prispevalo k boljši prerazporeditvi in naložbam v infrastrukturo, kar dokazuje resnost gospodarskih razmer v Somaliji;

M. ker so prizadevanja EU v boju proti piratstvu uspela zaščititi vse tovore Svetovnega programa za hrano, vendar pa jih v prihodnosti utegnejo ogroziti preskromne pomorske sile in pravna vprašanja, zaradi katerih pogosto ni mogoče aretirati piratov in jim soditi;

N. ker trenutno vsaka država članica razvija svoja pravila o namestitvi oboroženih varnostnikov na trgovskih ladjah;

1.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi trajajoče in naraščajoče nevarnosti, ki jo pomenijo piratstvo in oboroženi ropi na morju za mednarodno ribištvo in ribištvo EU, trgovske in potniške ladje v Indijskem oceanu ob afriški obali, zlasti v morjih ob obalah Somalije in Afriškega roga, saj ogrožajo pomorščake in druge ljudi, regionalno stabilnost ter vse vrste pomorskega prometa in plovil, tudi ribolovne dejavnosti;

2.  poziva visoko predstavnico in države članice, naj nujno razmislijo, kako osvoboditi več sto pomorščakov, ki so trenutno talci, ter končati njihovo dolgotrajno in mučno ujetništvo v rokah ugrabiteljev in tem pomorščakom omogočiti vrnitev domov, obenem pa končati tudi zadrževanje ugrabljenih plovil;

3.  pozdravlja prispevek operacije EU-NAVFOR Atalanta k pomorski varnosti v obalnih vodah Somalije z zaščito plovil, ki dostavljajo pomoč Somaliji v okviru Svetovnega programa za hrano, ter drugih ogroženih plovil;

4.  pozdravlja sklep Sveta 2010/766/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije, ki podaljšuje trajanje operacije EU-NAVFOR Atalanta do 12. decembra 2012 in zagotavlja pravno varnost pri kazenskem pregonu v primeru prijetja piratov ter prenosu osebnih podatkov osumljencev; zato pozdravlja sklepe Sveta za zunanje zadeve z dne 27. februarja 2012, ki pozivajo k podaljšanju mandata operacije EU-NAVFOR Atalanta do decembra 2014;

5.  poziva k dodatnemu podaljšanju operacije EU-NAVFOR Atalanta po letu 2012, ki bi EU zagotovilo učinkovito odzivanje na pomorsko piratstvo, ki negativno vpliva na pomorski promet in ribolovne dejavnosti plovil EU ter lokalnih ribiških plovil v zadevni regiji;

6.  poudarja, da nadaljnje nekaznovanje škoduje odvračanju od piratstva; obsoja dejstvo, da kljub sporazumom EU s tretjimi državami (Kenijo, Sejšeli, Mauritiusom, Puntlandom, Somalilandom in Somalijo) ter mednarodnim pravnim okvirom, številni pirati sploh niso bili aretirani ali, ko so bili aretirani, so bili pogosto izpuščeni zaradi pomanjkanja trdne pravne podlage, ter da tudi nekatere države članice EU nimajo ustreznih kazenskopravnih varoval zoper piratstvo na odprtem morju;

7.  poudarja, da je treba z izdatnim mednarodnim sodelovanjem in/ali podporo nujno ustanoviti specializirana sodišča za piratstvo v Somaliji in drugih državah v tej regiji;

8.  v zvezi s tem poziva k takojšnjim in učinkovitim ukrepom za pregon in kaznovanje osumljenih piratstva in poziva tretje države ter države članice EU, ki še tega niso storile, da za boj proti nekaznovanosti piratov v nacionalno zakonodajo prenesejo vse določbe konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in konvencije Združenih narodov o preprečevanju nezakonitih dejanj proti varnosti v pomorski plovbi ter poziva Svet in Komisijo, naj preučita možnost morebitnega mednarodnega sodišča za piratstvo;

9.  poziva države članice, naj v sodelovanju z Europolom in Interpolom raziščejo denarne tokove in jim sledijo ter naj zasežejo denar, ki se kot odkupnina plača piratom, saj obstajajo indici, da ta sredstva krožijo po bančnih računih po vsem svetu, tudi v Evropi, pa tudi naj odkrijejo in razkrinkajo mreže organiziranega kriminala, ki imajo od teh dejanj dobiček;

10. obžaluje dejstvo, da se je število plovil, ki jih države članice dajejo na voljo za operacijo EU NAVFOR ATALANTA, zmanjšalo (z med 35 in 10) na le 2 do 3 na začetku leta 2012 in zato poziva države članice, naj dajo na voljo več mornariških ladij in s tem omogočijo uspeh operacije ATLANTA;

11. poudarja vlogo operacije EU NAVFOR, Nata in skupnih pomorskih sil pri učinkovitem spopadanju z vse pogostejšo uporabo trgovskih ladij, ki so jih pirati zajeli, kot „matičnih ladij“ – to predstavlja občutno povečanje operativne sposobnosti piratov in jim omogoča močnejše, odločnejše in prožnejše napade po celotnem severozahodnem Indijskem oceanu;

12. istočasno poudarja, da je treba povečati strateško koordinacijo med EU-NAVFOR ATLANTA, EUTM Somalia in drugimi ukrepi skupne varnostne in obrambne politike na širšem območju Afriškega roga; v zvezi s tem pozdravlja odločitev Sveta z dne 23. januarja 2012, da vzpostavi operativni center EU, in nestrpno pričakuje čim prejšnje sprejetje sklepa Sveta o tem;

13. poziva k večji koordinaciji med EU, Natom in tretjimi državami v zvezi z različnimi mednarodnimi pomorskimi silami, ki izvajajo tri glavne protipiratske pomorske misije na tem območju (EU NAVFOR, CTF-150/151 in TF-508 v okviru Natove operacije Ocean Shield) v izogib nepotrebnim podvajanjem, glede na to, da tako EU kot Nato na podlagi avtonomnosti njunega odločanja delujeta na istem območju, imata enake interese in v veliki meri vključujeta iste evropske države, ter v zvezi s tem pozdravlja londonsko konferenco o Somaliji 23. februarja 2012;

14. poziva Evropsko agencijo za pomorsko varnost, naj še naprej sodeluje z EU-NAVFOR ATALANTA in sicer tako, da tej operaciji po odobritvi države zastave posreduje natančne podatke sistema LRIT in satelitske posnetke plovil, ki plujejo skozi to območje pod zastavo EU; za ta namen bi bilo treba od držav članic zahtevati, da agenciji dovolijo posredovati te podatke in informacije operaciji EU–NAVFOR;

15. spodbuja ladjarske družbe, naj se držijo „najboljših upravnih praks za zaščito pred piratstvom, ki prihaja iz Somalije“ (BMP-4) in te v celoti uporabljajo, saj za vse sodelujoče strani zagotavljajo dovolj informacij o tem, kako ladjam pomagati, da se izogibajo, odvračajo ali zadržujejo napade piratov ob obalah Somalije; ponavlja svoj poziv, naj se vsa plovila, ki delujejo na tem območju, prijavijo pri ustreznih organih za usklajevanje pomorske varnosti in naj sledijo priporočilom misije EU-NAVFOR Atalanta; poziva države članice, naj zagotovijo, da se vsa njihova plovila prijavijo;

16. poziva Svet in Komisijo, naj v sodelovanju z ZN in Afriško unijo po več prošnjah prehodne zvezne vlade Somalije za mednarodno pomoč pri boju proti piratstvu ob njenih obalah še naprej sodelujejo in podpirajo somalijsko prehodno vlado v boju proti piratstvu in storilcem, ki jih je treba privesti pred sodišče, ter naj Somaliji in tamkajšnji regiji pomagajo okrepiti njene zmogljivosti;

17. pozdravlja sklep Sveta za zunanje zadeve z dne 12. decembra 2011 o pripravi misije za regionalno usposabljanje Sveta za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti, katere cilja sta krepitev pomorske zmogljivosti in usposabljanje pripadnikov obalne policije in osmih sodnikov na Afriškem rogu in v zahodnem Indijskem oceanu;

18. je seznanjen s procesom za mir in spravo iz Džibutija; poziva k celovitemu pristopu pri reševanju razmer v Somaliji, ki bo zaobjel varnost in razvoj, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic ter mednarodno humanitarno pravo;

19. pozdravlja odločitev Komisije, da bo zagotovila dodatnih 50 milijonov EUR finančne podpore EU za misijo Afriške unije v Somaliji (AMISOM), ter poziva države članice in mednarodno skupnost, naj pomagata spodbujati mir, gospodarski razvoj in oblikovanje stabilnega demokratičnega režima v Somaliji, ki bi dolgoročno omogočal varnost in boj proti piratstvu; pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika EU za Afriški rog;

20. je zaskrbljen, ker se humanitarne razmere na Afriškem rogu še naprej slabšajo, in poziva mednarodno skupnost, še posebej EU, naj poveča humanitarno pomoč, ki jo zagotavlja ljudem v stiski, da bi zadovoljila rastoče potrebe po tovrstni pomoči in preprečila morebitno nadaljnje slabšanje položaja;

21. pozdravlja projekt Marsic v okviru programa kritičnih pomorskih poti, ki je del instrumenta EU za stabilnost, katerega cilj je okrepiti pomorsko varnost v zahodnem Indijskem oceanu in v Adenskem zalivu, in sicer prek izmenjave informacij in krepitve zmogljivosti, pri čemer se poudarja regionalno sodelovanje med državami v tej regiji, ter pričakuje, da bo projekt podaljšan onkraj leta 2013;

22. spodbuja pobude za boj proti piratstvu v vzhodni in južni Afriki ter v državah iz regije Indijskega oceana, kot je nov program za boj proti piratstvu MASE (Pomorski in varnostni program – ang. Maritime and Security Programme), ki je kot nepovratna zagonska sredstva od EU dobil 2 milijona USD;

23. ponovno poudarja, da je piratstvo ob somalijski obali le posledica brezpravnega stanja in nereda v tej državi in bi zato mednarodna skupnost morala dati ustrezno tehnično in finančno podporo za pomoč prehodni zvezni vladi Somalije pri razvoju zmogljivosti za nadzor nad njenimi teritorialnimi vodami in izključno ekonomsko cono;

24. zagovarja bolj formalno usklajevanje celovite strategije proti piratstvu med strankami, ki so vključene na ravni EU; spodbuja ustanovitev formalne delovne skupine, po možnosti v okviru Evropske službe za zunanje delovanje, v katero bi bile vključene vse oblasti; predlaga, naj se v varnostnem svetu Združenih narodov spodbuja zamisel o delovni skupini EU, da bi se ustanovila globalna delovna skupina v tesnem sodelovanju z Mednarodno pomorsko organizacijo;

25. ponovno poudarja, da bi ta celovita strategija morala upoštevati dejstvo, da ima večina prebivalstva Somalije koristi od teh dejanj in da se morajo spodbude somalskemu prebivalstvu, da se odpove piratstvu, osredotočati na zaposlenost mladih;

26. poudarja, da uporaba zasebnih oboroženih varnostnikov na krovu ne more nadomestiti celovite rešitve večplastne težave piratstva; upošteva dejstvo, da so nekatere države članice uvedle ustrezno zakonodajo; v zvezi s tem poziva države članice, naj na krovu vzpostavijo potrebne varnostne ukrepe, ko je to možno, ter Komisijo in Svet, naj si prizadevata, da bi se na ravni EU oblikoval pristop glede uporabe certificiranega oboroženega osebja na krovu za zagotavljanje dobrega izvajanja zadevnih smernic Mednarodne pomorske organizacije;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, Generalnemu sekretarju Afriške unije, Organizaciji združenih narodov, Medvladnemu organu za razvoj, predsedniku prehodne zvezne vlade Somalije in Vseafriškemu parlamentu.

(1)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0213.

(2)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0519.

(3)

Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0099.

(4)

UL L 252, 20.9.2008, str. 39.

(5)

UL L 301, 12.11.2008, str. 33.

(6)

UL L 327, 11.12.2010, str. 49.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov