Procedūra : 2011/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0225/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0225/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0203

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 166kWORD 101k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.791v01-00
 
B7-0225/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par politisku risinājumu saistībā ar pirātismu jūrā (2011/2962(RSP))


Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par politisku risinājumu saistībā ar pirātismu jūrā (2011/2962(RSP))  
B7‑0225/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas, jo īpaši 2008. gada 20 maija rezolūciju par integrētu ES jūrniecības politiku, 2008. gada 23. oktobra rezolūciju par pirātismu jūrā un 2009. gada 26. novembra rezolūciju par politisku risinājumu pirātisma problēmai Somālijas piekrastē,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1988. gada Konvenciju par tādu prettiesisku darbību novēršanu, kuras apdraud jūras navigācijas drošību,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas, jo īpaši 2011. gada 22. novembra Rezolūciju Nr. 2020(2011) par stāvokli Somālijā,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra ziņojumus Drošības padomei, jo īpaši 2011. gada 9. decembra ziņojumu par Somāliju,

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 19. septembra Vienoto rīcību 2008/749/KĀDP par Eiropas Savienības militārās koordinācijas darbību, atbalstot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. novembra Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP un Padomes Lēmumu 2010/766/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju (EU NAVFOR Atalanta),

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 15. februāra Lēmumu 2010/96/KĀDP un Padomes 2010. gada 31. marta Lēmumu 2010/197/KĀDP par Eiropas Savienības militārās misijas sākšanu, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā („EUTM Somālija”),

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. marta lēmumu par ES Operāciju centra atbalstu KDAP misijai Āfrikas raga reģionā un par ES pirātisma apkarošanas operācijas Atalanta paplašināšanu,

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 8. decembra Lēmumu 2011/819/KĀDP, ar kuru ir iecelts ES īpašais pārstāvis Āfrikas raga reģionā, kas palīdzēs izstrādāt un īstenot saskaņotu ES pieeju attiecībā uz pirātismu, aptverot visas ES rīcības jomas,

–   ņemot vērā krīzes pārvarēšanas koncepciju par kuru 2011. gada 16. decembrī vienojās Ārlietu padome saistībā ar Padomes reģionālo jūras spēku izveides (RMCB) misiju, kamēr tiek gatavota civilā KDAP misija, izmantojot militāro pieredzi,

–   ņemot vērā Stratēģisko programmu Āfrikas ragam, kuru Padome pieņēma 2011. gada 14. novembrī, lai noteiktu Eiropas Savienības darbības virzību šajā reģionā;

–   ņemot vērā 2008. gada 9. jūnijā Džibuti parakstīto vienošanos par varas sadali, kuras mērķis bija uzsākt visaptverošu nacionālo izlīgumu un izveidot stipru un iekļaujošu politisko savienību, kas varētu nodrošināt mieru, panākt izlīgumu valstī un atjaunot centralizētu valsts varu Somālijā,

–   ņemot vērā ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus un jo īpaši ES ANO delegācijas vadītāja Thomas Mayr-Harting paziņojumu ES vārdā Drošības padomes atklātajās debatēs par stāvokli Somālijā 2012. gada 5. martā,

–   ņemot vērā 2012. gada 23. februārī Londonā notikušajā konferencē par Somāliju pieņemtos secinājumus,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā jūras transports jau izsenis ir bijis viens no Eiropas ekonomiskās izaugsmes un labklājības stūrakmeņiem un pasaules tirdzniecība par vairāk nekā 80 % tiek nodrošināta ar jūras pārvadājumiem; tā kā pirātisms rada draudus starptautiskai drošībai un reģionālai stabilitātei un pirātisma un tā galveno cēloņu apkarošana ir ES rīcības prioritāte;

B.  tā kā pirātisms atklātā jūrā ir joprojām neatrisināta problēma, turklāt Indijas okeāna rietumdaļā, jo īpaši pie Somālijas un Āfrikas Raga krastiem, pirātisma izplatība strauji palielinās, taču tas notiek arī citās jūras teritorijās, tostarp arī Dienvidaustrumāzijā un Rietumāfrikā, tādējādi šī bīstamā problēma arvien vairāk apdraud gan jūrnieku, gan citu cilvēku dzīvību un drošību, reģiona attīstību un stabilitāti, jūras vidi, pasaules tirdzniecību, visus jūras transporta un pārvadājumu veidus, tostarp zvejas kuģus, kā arī humānās palīdzības piegādi;

C. tā kā jūras pirātisms norāda uz daudz plašāku problēmu loku Somālijā un Āfrikas raga reģionā, kuras saistītas ar nespēju nodrošināt valsts funkcijas, zemu attīstības līmeni un nabadzību;

D. tā kā uzbrukumu mēģinājumu skaits pieaug — 2011. gadā ziņots par 28 nolaupītiem kuģiem un 470 jūrniekiem, no kuriem 15 tika nogalināti, un patlaban gūstā atrodas vairāk nekā 7 kuģi, par kuriem pieprasa izpirkuma naudu, bet Somālijā, pēc aptuveniem datiem, ir sagūstīts 191 jūrnieks un daudzi gūstekņi tiek ilgstoši turēti šausmīgos un necilvēciskos apstākļos;

E.  tā kā pirāti savu taktiku un metodes pastāvīgi pilnveido un paplašina darbības teritoriju, par tā dēvētajiem bāzes kuģiem izmantojot nolaupītos lielāka izmēra kuģus;

F.  tā kā Padome nolēma vēl par diviem gadiem, līdz 2014. gada decembrim, pagarināt ES pirātisma apkarošanas operāciju Atalanta, atbalstīt iebiedēšanas taktiku, nepieļaut un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas gadījumus Somālijas piekrastē, aizsargāt Pasaules Pārtikas programmas kuģus, kuri piegādā pārtikas palīdzību pārvietotajiem iedzīvotājiem Somālijā, aizsargāt Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) pārvadājumus, kā arī padarīt kuģošanu piekrastē drošāku; turklāt ES jūras spēku (EU NAVFOR) operācija Atalanta palīdzēs uzraudzīt zveju Somālijas piekrastē;

G. tā kā Padome aktivizēja ES Operāciju centra atbalstu KDAP misijām Āfrikas raga reģionā; tā kā Operāciju centrs veiks koordināciju un sekmēs sinerģiju starp trim KDAP misijām Āfrikas raga reģionā, proti, starp EU NAVFOR Atalanta, „EUTM Somālija” un RMCB (civilās misijas operatīvā plānošana ar mērķi izveidot efektīvus jūras spēkus reģionā);

H. tā kā Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) rīcībā ir instrumenti un dati, kas var palīdzēt EU NAVFOR operācijas Atalanta ietveros uzlabot kuģu un jūrnieku drošību šajā teritorijā;

I.   tā kā Eiropas valstu zveju šajā reģionā reglamentē vairāki divpusēji un daudzpusēji zvejas nolīgumi, kas noslēgti ar kaimiņvalstīm;

J.   tā kā pirātisma problēma negatīvi ietekmē arī visu reģionu kopumā, jo zvejot ir kļuvis bīstami, turklāt ar to saskaras ne tikai ES kuģi, kuri zvejo, piemēram, Seišelu salu ūdeņos, pamatojoties uz ES un Seišelu Salu Republikas noslēgto Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu, bet gan arī vietējie zvejnieki, kuriem mēs sniedzam nozaru atbalstu un līdz ar to esam uzņēmušies arī sociālo atbildību; paturot prātā to, ka vietējiem zvejniekiem nedz finansiālā, nedz cilvēkresursu ziņā nav tādu iespēju aizsargāties pret pirātiem, kādas ir ES traleriem;

K. tā kā ES ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Seišelu Republiku un Maurīciju par EU NAVFOR aizturēto pirātu nodošanu un pašlaik notiek sarunas par šādu vienošanos ar citām reģiona valstīm; tā kā Seišelu Republikā ir izveidots Reģionālais pirātisma apkarošanas un izlūkošanas koordinācijas centrs;

L.  tā kā ANO ģenerālsekretārs ir norādījis uz septiņām iespējām, kas jāapsver Drošības padomei ar mērķi uzsākt kriminālvajāšanu un apcietināt personas, kuras ir atbildīgas par pirātismu un bruņotu laupīšanu Somālijas piekrastē;

M. tā kā ES atzinīgi vērtē sasniegto progresu saistībā ar Garowe principu formulēšanu, īstenojot Kampalas vienošanos, un Vadlīnijām pārejas perioda noslēgšanai; tā kā nav ievēroti daudzi uzdevumu pabeigšanas termiņi, kuri iekļauti šajās vadlīnijās, kas var aizkavēt vadlīniju pilnīgu īstenošanu;

N. tā kā ES ir stratēģiski ieinteresēta sekmēt stabilizāciju un pārvaldību Āfrikas raga reģionā, jo īpaši Somālijā;

O. tā kā ES ir pasaulē lielākā attīstības palīdzības sniedzēja Somālijai, kas līdz šim ir piešķīrusi EUR 215,4 miljonus no Eiropas Attīstības fonda (EAF) laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam; tā kā šā finansējuma galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izkļūt no nabadzības, dodot iespējas pašpietiekamai ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt paliekošu stabilitāti valstī, lai vērstos pret pirātisma pamatcēloņiem, finansējot projektus pārvaldības, izglītības, ekonomiskās izaugsmes jomā un atbalstot neprioritārās nozares (veselības un vides aizsardzību, ūdens un sanitārija); tā kā neko no iepriekšminētā nevar īstenot bez pārvaldes iestādēm;

P.  tā kā daudzi somālieši pievēršas jūras pirātismam, jo viņiem trūkst ilgtspējīgu saimniecisko alternatīvu, piemēram, zvejniecības jomā; tā kā jūras pirātisms ir reāla saimnieciskā darbība daudziem cilvēkiem, kas ar to nodarbojas, un daudzi Somālijas iedzīvotāji joprojām to uzskata par ienesīgu un dzīvotspējīgu ienākumu avotu; tā kā jūras pirātisma iedarbīgai apkarošanai ir vajadzīga plašāka un vispusīga stratēģija, lai palīdzētu Somālijai un visam Āfrikas raga reģionam izkļūt no nabadzības un nodrošināt valsts funkcijas; tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas aplēsēm 40 % no Somālijas pirātu gūtajiem ienākumiem 2010. gadā tika izmantoti vietējās nodarbinātības finansēšanai un novirzīti labākai līdzekļu pārdalei un ieguldījumiem infrastruktūrā, lai gan absolūtā izteiksmē nabadzīgo iedzīvotāju stāvoklis nav uzlabojies;

Q. tā kā patlaban daudzas dalībvalstis pašas izstrādā savus noteikumus par bruņotas apsardzes nodrošināšanu uz tirdzniecības kuģiem;

R.  tā kā, lai arī līdz šim Eiropas Savienībai cīņā ar pirātismu ir izdevies pasargāt visus Pasaules Pārtikas programmas sūtījumus, nākotnē tie varētu būt apdraudēti, jo trūkst jūras spēku un nav sakārtoti juridiskie aspekti šajā jomā,

1.  atkārtoti pauž nopietnas bažas par pieaugošajiem pirātisma un bruņotas laupīšanas draudiem jūrā, kas vērsti pret starptautiskiem kuģiem, kas piegādā palīdzību Somālijai, kā arī pret ES zvejas, tirdzniecības un pasažieru kuģiem Indijas okeānā pie Āfrikas krastiem, jo īpaši Somālijas un Āfrikas raga tuvumā;

2.  aicina augsto pārstāvi un dalībvalstis steidzami apsvērt veidus, kā atbrīvot simtiem jūrnieku, kas saņemti gūstā, tādējādi dodot viņiem iespēju atgriezties mājās un vienlaikus izbeidzot septiņu nolaupīto kuģu aizturēšanu;

3.  atzinīgi vērtē EU NAVFOR operācijas Atalanta ieguldījumu jūras drošībā pie Somālijas krastiem, aizsargājot Pasaules Pārtikas programmas fraktētos kuģus, kuri piegādā palīdzību Somālijai, un citus kuģus, kā arī efektīvu ES reaģēšanu uz jūras pirātismu, kas negatīvi ietekmē humānās palīdzības sniegšanu, jūras transportu un vienlīdz skar ES kuģu un vietējo kuģu zveju attiecīgajā reģionā;

4.  stingri atbalsta Padomes lēmumu paplašināt operācijas Atalanta darbības zonu, tajā iekļaujot Somālijas piekrasti, kā arī tās teritoriālos un starptautiskos ūdeņus, kas ļaus šīs operācijas ietvaros cieši sadarboties ar Pagaidu federālo valdību un citām Somālijas struktūrām, lai atbalstītu pirātisma apkarošanu no krasta;

5.  aicina augsto pārstāvi/ priekšsēdētāja vietnieci norīkot uz Āfrikas ragu ES īpašo pārstāvi, nodrošinot viņu ar attiecīgajiem instrumentiem un līdzekļiem, lai pildītu savas pilnvaras, kas saistītas ar centieniem panākt stabilitāti šajā reģionā;

6.  pauž nožēlu, ka 2012. gada sākumā samazinājās to kuģu skaits, kurus dalībvalstis bija nodevušas EU NAVFOR operācijas Atalanta vajadzībām, un tādēļ aicina dalībvalstis nodrošināt vairāk jūras kara kuģu, lai operācija Atalanta vainagotos ar panākumiem;

7.  atzinīgi vērtē rezultātus, kas 2012. gada 23. februārī panākti Londonas konferencē par Somāliju, kuri liecina par starptautiskās sabiedrības apņemšanos izskaust pirātismu;

8.  prasa nekavējoties veikt efektīvus pasākumus, lai uzsāktu kriminālvajāšanu un sodītu personas, kuras tur aizdomās par pirātismu, un mudina trešās valstis un ES dalībvalstis — ja tas vēl nav izdarīts — transponēt savos tiesību aktos visas normas, kas noteiktas ANO Jūras tiesību konvencijā un ANO Konvencijā par tādu prettiesisku darbību novēršanu, kuras apdraud jūras navigācijas drošību, lai cīnītos pret pirātu nesodāmību, un aicina Padomi un Komisiju apsvērt iespēju izveidot īpašu tiesu pirātisma lietu izskatīšanai;

9.  atbalsta ANO ģenerālsekretāra ieteikumus Drošības padomei atvieglot par pirātismu aizdomās turamo aizturēšanu un kriminālvajāšanu, proti, izveidot īpašas iekšzemes tiesu palātas ar starptautisku pārstāvniecību, reģionālu tiesu vai starptautisku tribunālu un izstrādāt brīvības atņemšanas kārtību, ņemot vērā darbu, ko paveikusi Somālijas piekrastes pirātisma jautājumu kontaktgrupa, esošo praksi, veidojot starptautiskas un jauktas tiesas, kā arī laiku un resursus, kas vajadzīgi, lai panāktu būtiskus un noturīgus rezultātus;

10. vienlaikus uzsver nepieciešamību nodrošināt taisnīgas un iedarbīgas tiesas prāvas vietējās tiesās, kā arī humānu un drošu ieslodzījumu reģionālos centros;

11. norāda uz vienprātību, kas panākta Somālijas piekrastes pirātisma jautājumu kontaktgrupas devītajā plenārsēdē 2011. gada 14. jūlijā, ka ir jāizveido oficiāla darba grupa Nr. 5, kas pētīs nelikumīgas finanšu plūsmas saistībā ar pirātismu pie Somālijas krastiem; šajā sakarībā mudina dalībvalstis sadarbībā ar Eiropolu un Interpolu izsekot un noskaidrot naudas plūsmas un konfiscēt izpirkuma naudu, kas samaksāta pirātiem, jo ir fakti, kas norāda uz to, ka šī nauda, iespējams, aizplūst uz bankas kontiem visā pasaulē, tostarp uz Eiropas bankām, kā arī apzināt un likvidēt organizētās noziedzības tīklus, kuri gūst peļņu no šīm darbībām;

12. mudina EU NAVFOR, NATO un Koalīcijas jūras spēkus (CMF) efektīvi cīnīties pret to, ka pirāti aizvien biežāk izmanto nolaupītos tirdzniecības kuģus kā bāzes kuģus — tā rezultātā būtiski palielinās pirātu darbības spējas un viņi var uzbrukt spēcīgāk, apņēmīgāk un ar lielākām manevrēšanas iespējām visā Indijas okeānā;

13. vienlaikus uzsver nepieciešamību uzlabot stratēģisko koordināciju starp EU NAVFOR Atalanta, „EUTM Somālija” un citām KDAP darbībām, proti, RMCB — tūlīt pēc šīs misijas uzsākšanas, Āfrikas raga plašākajā reģionā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. marta lēmumu aktivizēt ES Operāciju centra atbalstu KDAP misijām Āfrikas raga reģionā; šajā sakarībā prasa iekļaut EU NAVFOR Atalanta, „EUTM Somālija” vadību ES Operāciju centrā;

14. neatlaidīgi mudina augsto pārstāvi/ priekšsēdētāja vietnieci pieprasīt labāku koordināciju un sadarbību no visiem starptautiskajiem dalībniekiem, proti, ES, NATO, ASV, ANO un attiecīgajām valstīm, Somālijā un plašākajā Āfrikas raga reģionā, lai izstrādātu reālistisku un mērķtiecīgu pieeju cīņai pret pirātismu un, kas ir vēl svarīgāk, pret tā pamatcēloņiem un sekām dažādos līmeņos; šajā sakarībā visnotaļ atzinīgi vērtē Londonas konferenci par Somāliju, kas notika 2012. gada 23. februārī;

15. uzsver, ka Eiropas Jūras drošības aģentūrai (EMSA) attiecīgos gadījumos ir jāturpina sadarbība ar ES NAVFOR Atalanta, saskaņā ar karoga valsts atļauju sniedzot tai detalizētus LRIT datus par kuģiem, kas kuģo ar ES karogu un kas tranzītā pārvietojas pa šo teritoriju, un šo kuģu satelītuzņēmumus; tādēļ mudina dalībvalstis pilnvarot aģentūru nodot šos datus un informāciju EU NAVFOR operācijai;

16. mudina kuģošanas sabiedrības ievērot un pilnībā piemērot „Vadlīnijas aizsardzībai pret Somālijas pirātiem”(BMP-4), kurās visām iesaistītajām pusēm tiek sniegta pietiekama informācija par to, kā palīdzēt kuģiem izvairīties, novērst vai aizkavēt pirātu uzbrukumus pie Somālijas krastiem; atkārtoti aicina reģistrēt attiecīgajās jūras satiksmes drošības koordinācijas iestādēs visus kuģus, kas pārvietojas šajā teritorijā, un sekot EU NAVFOR Atalanta ieteikumiem; aicina dalībvalstis nodrošināt visu savu kuģu reģistrāciju;

17. atzinīgi vērtē Ārlietu padomes 2011. gada 12. decembra lēmumu sagatavot apmācības misiju reģionālo jūras spēku izveidei (RMCB), ar kuru iecerēts nostiprināt jūras spēkus un nodrošināt piekrastes policijas spēku un tiesnešu apmācību astoņās Āfrikas raga un Indijas okeāna rietumu piekrastes valstīs; tādējādi aicina Padomi un Eiropas Ārējās darbības dienestu pielikt visas pūles, lai vasarā šajā reģionā tiktu izvietoti RMCB;

18. pauž stingru atbalstu Kampalas miera un izlīguma procesam; prasa izstrādāt vispusīgu pieeju saistībā ar stāvokli Somālijā, saistot drošību ar attīstību, tiesiskumu, kā arī ar cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu;

19. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu papildus piešķirt Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM) EUR 50 miljonus kā ES finansiālo atbalstu un aicina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību palīdzēt veicināt mieru, ekonomisko un sociālo attīstību un stabila, demokrātiska valdošā režīma veidošanu Somālijā, kas ilgtermiņā sekmētu drošību un cīņu pret pirātismu; atzinīgi vērtē to, ka ir iecelts ES īpašais pārstāvis Āfrikas raga reģionā;

20. pauž bažas par to, ka humanitārais stāvoklis Āfrikas raga reģionā aizvien pasliktinās, un aicina starptautisko sabiedrību un jo īpaši ES palielināt humānās palīdzības piegādes trūkumā nonākušajiem cilvēkiem, lai spētu apmierināt pieaugošās humānās palīdzības vajadzības un novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos;

21. atkārtoti norāda, ka iemesls pirātismam Somālijas piekrastē ir likumības un kārtības trūkums šajā valstī, un tādēļ starptautiskās sabiedrības uzdevums būtu sniegt vajadzīgo tehnisko un finansiālo atbalstu Somālijas pagaidu federālajai valdībai, lai palīdzētu tai kontrolēt savus teritoriālos ūdeņus un ekskluzīvo ekonomikas zonu;

22. uzsver, ka, izstrādājot pirātisma apkarošanas stratēģiju, ir jāņem vērā, ka liela daļa Somālijas iedzīvotāju gūst ienākumus no šīs nodarbošanās un ka, paredzot spēcīgus stimulus Somālijas iedzīvotājiem atturēties no pirātisma, ir jāpievēršas jauniešu nodarbinātībai;

23. atzinīgi vērtē Stabilitātes instrumenta Bīstamo jūras ceļu programmā iekļauto ES projektu Marsic, kura mērķis ir uzlabot kuģošanas drošību un drošumu Indijas okeāna rietumu daļā un Adenas līcī, apmainoties ar informāciju un uzlabojot darbībspēju, kā arī lielāku uzsvaru liekot uz reģiona valstu savstarpējo sadarbību, un sagaida, ka šis projekts tiks pagarināts, lai tā darbība turpinātos arī pēc 2013. gada;

24. rosina veidot Austrumāfrikas, Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģiona valstu iniciatīvas cīņai pret pirātismu, kas līdzinātos jaunajam pirātisma apkarošanas projektam MASE (Jūrlietu un drošības programma), kura uzsākšanai ES piešķīra dotāciju EUR 2 miljonu apmērā;

25. uzskata, ka vajadzētu oficiālākā veidā koordinēt vispusīgo pirātisma apkarošanas stratēģiju dažādo iesaistīto ES pušu starpā; mudina izveidot oficiālu sevišķo uzdevumu grupu, kura, iespējams, varētu darboties Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) paspārnē un kurā būtu iesaistītas visas iestādes; ierosina virzīt ideju par ES sevišķo uzdevumu grupas izveidi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomē, tādējādi panākot, lai tiktu izveidota globāla sevišķo uzdevumu grupa, kura strādātu ciešā sadarbībā ar SJO;

26. uzsver, ka privātas bruņotas apsardzes izmantošana uz kuģiem nav līdzeklis, ar kuru varētu aizstāt vajadzīgo vispusīgo risinājumu daudzveidīgajai pirātisma problēmai; ņem vērā, ka dažas dalībvalstis ir ieviesušas attiecīgus tiesību aktus; šajā sakarībā aicina dalībvalstis pēc iespējas veikt vajadzīgos drošības pasākumus uz kuģiem un aicina Komisiju un Padomi izstrādāt ES pieeju attiecībā uz sertificēta bruņota personāla nodarbināšanu uz kuģiem, lai nodrošinātu SJO iniciatīvu pienācīgu īstenošanu šajā jomā;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstīm, Āfrikas Savienības ģenerālsekretāriem, ANO un Starpvaldību attīstības iestādei (IGAD), Somālijas pagaidu federālās valdības vadītājam un Panāfrikas parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika