Postopek : 2011/2962(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0225/2012

Predložena besedila :

B7-0225/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0203

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 144kWORD 102k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.791v01-00
 
B7-0225/2012

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o politični rešitvi glede piratstva na morju (2011/2962(RSP))


Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o politični rešitvi glede piratstva na morju (2011/2962(RSP))  
B7‑0225/2012

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih resolucij, zlasti resolucije z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo, resolucije z dne 23. oktobra 2008 o piratstvu na morju in resolucije z dne 26. novembra 2009 o politični rešitvi vprašanja piratstva v obalnih vodah Somalije,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) z dne 10. decembra 1982,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o preprečevanju nezakonitih dejanj proti varnosti v pomorski plovbi iz leta 1988,

–   ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta ZN, zlasti resolucije št. 2020(2011) z dne 22. novembra 2011 o razmerah v Somaliji,

–   ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja Združenih narodov Varnostnemu svetu, zlasti poročila o Somaliji z dne 9. decembra 2011,

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/749/SZVP z dne 19. septembra 2008 o vojaškem usklajevalnem ukrepu Evropske unije v podporo resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 in sklepa Sveta 2010/766/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije (EUNAFOR Atalanta),

–   ob upoštevanju sklepa Sveta 2010/96/SZVP z dne 15. februarja 2010 in sklepa Sveta 2010/197/SZVP z dne 31. marca 2010 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalijskih varnostnih sil (EUTM Somalia),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. marca 2012 o operativnem centru EU za podporo misiji skupne varnostne in obrambne politike na Afriškem rogu in o razširitvi protipiratske misije EU Atalante,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/819/SZVP z dne 8. decembra 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog, ki bo pripomogel k razvoju in izvajanju usklajenega pristopa EU k piratstvu, v katerem bodo zajeti vsi vidiki delovanja EU,

–   ob upoštevanju koncepta kriznega upravljanja v pripravi, o katerem se je dogovoril Svet za zunanje zadeve 16. decembra 2011, v zvezi z misijo Sveta za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti, ki kot civilna misija SVOP zagotavlja vojaška strokovna znanja,

–   ob upoštevanju strateškega okvira za območje Afriškega roga za usmerjanje delovanja EU na tem območju, ki ga je Svet sprejel dne 14. novembra 2011,

–   ob upoštevanju sporazuma o delitvi oblasti, podpisanega 9. junija 2008 v Džibutiju, katerega cilj je spodbuditi široko narodno spravo ter oblikovati močno in vključujoče politično zavezništvo, ki bi lahko zagotovilo mir in spravo ter ponovno vzpostavilo osrednjo oblast v Somaliji,

–   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko ter zlasti njegove ekscelence Thomasa Mayr-Hartinga, vodje delegacije EU pri OZN, na odprti razpravi Varnostnega sveta o razmerah v Somaliji, ki je potekala 5. marca 2012,

–   ob upoštevanju sklepov konference za Somalijo v Londonu 23. februarja 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je bil v zgodovini Evrope pomorski promet eden od ključnih temeljev gospodarske rasti in blaginje in ker se več kot 80 % svetovne trgovine prevaža po morju; ker piratstvo ogroža mednarodno varnost in regionalno stabilnost in ker je boj proti piratstvu ter njegovim temeljnim vzrokom prednostna naloga EU;

B.  ker piratstvo na odprtem morju še vedno ni rešen problem, temveč se v Zahodnem Indijskem oceanu hitro širi, zlasti ob obalah Somalije in Afriškega roga, pa tudi na drugih območjih, med drugim v jugovzhodni Aziji in zahodni Afriki, in tako postaja vse večja nevarna grožnja človeškim življenjem in varnosti pomorščakov ter drugih ljudi, regionalnemu razvoju in stabilnosti, morskemu okolju, svetovni trgovini, vsem vrstam pomorskega prometa in plovil, tudi ribiških, ter dostavi humanitarne pomoči;

C. ker je morsko piratstvo simptom veliko širšega problema v Somaliji in na Afriškem rogu, ki izvira iz razpada države, nerazvitosti in revščine;

D. ker število poskusov napada na plovila narašča, leta 2011 se je poročalo o 28 ugrabljenih ladjah, 470 ugrabljenih in 15 umorjenih pomorščakih, trenutno pa je v Somaliji ugrabljenih več kot sedem ladij, za katere se zahteva odkupnina, in približno 191 pomorščakov talcev, ki vse daljša obdobja živijo v ponižujočih in nečloveških razmerah;

E.  ker pirati nenehno razvijajo svoje taktike in metode ter so z uporabo ugrabljenih ladij, ki jim služijo kot tako imenovane „matične ladje“, razširili doseg svojega delovanja;

F.  ker se je Svet odločil podaljšati protipiratsko operacijo EU Atalanto za dve leti do decembra 2014, da bi pripomogli k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov ob obali Somalije ter zaščiti plovil Svetovnega programa za hrano, ki dostavljajo hrano razseljenim osebam v Somaliji, zaščiti plovil misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM) in zaščiti ogroženih plovil, ki plujejo ob obali Somalije; ker operacija EU–NAVFOR Atalanta sodeluje tudi pri spremljanju ribolovnih dejavnosti pred obalo Somalije;

G. ker je Svet vzpostavil operativni center EU v podporo misijam skupne varnostne in obrambne politike na Afriškem rogu; ker bo operativni center usklajeval tri dejavnosti skupne varnostne in obrambne politike na Afriškem rogu ter povečal sinergije med njimi, namreč EU–NAVFOR Atalanta, EUTM Somalija in RMCB, operativno načrtovanje za civilno misijo za okrepitev pomorskih zmogljivosti v tej regiji;

H. ker Evropska agencija za pomorsko varnost razpolaga z instrumenti in podatki, s katerimi lahko operacija EU–NAVFOR Atalanta okrepi varnost plovil in pomorščakov na tem območju;

I.   ker evropske ribolovne dejavnosti na tem območju ureja več dvostranskih in večstranskih ribolovnih sporazumov s sosednjimi državami;

J.   ker je piratstvo problem, ki negativno vpliva na celotno regijo, v kateri so postale ribolovne dejavnosti nevarno početje, pa ne zgolj za plovila EU, ki na primer lovijo v sejšelskih vodah na podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Sejšeli, temveč tudi za lokalne ribiče, katerim nudimo sektorsko podporo in s tem prevzemamo družbeno odgovornost; pri tem je treba upoštevati, da lokalni ribiči nimajo enakih sredstev, niti finančnih niti v smislu človeških virov, da bi se zaščitili pred piratstvom, kot jih imajo plovila z vlečno mrežo iz EU;

K. ker je EU s Sejšeli in Mauritiusom podpisala memorandum o soglasju glede predaje piratov, ki jih aretira EU–NAVFOR, trenutno pa se pogaja o podobnih sporazumih tudi z drugimi državami v tej regiji; ker je bil na Sejšelih vzpostavljen regionalni center za koordinacijo obveščevalnih dejavnosti za pregon piratstva;

L.  ker je generalni sekretar ZN opredelil sedem možnosti, kako uresničevati cilj preganjanja in zapiranja oseb, odgovornih za piratska dejanja in oborožene rope na morju ob obali Somalije, ter jih predal Varnostnemu svetu v preučitev;

M. ker EU pozdravlja napredek, ki ga prinašajo t. i. načela iz Garowea pri izvajanju sporazuma iz Kampale in načrta za končanje tranzicije; ker so bili zamujeni številni roki za dokončanje nalog v tem načrtu, to pa bi lahko privedlo do zamud pri uveljavitvi načrta v celoti;

N. ker je prispevanje k stabilizaciji in vzpostavitvi upravnih institucij na Afriškem rogu, zlasti v Somaliji, v strateškem interesu EU;

O. ker je EU največja svetovna donatorica razvojne pomoči Somaliji in ji je v obdobju od 2007 do 2013 namenila 215,4 milijona EUR iz Evropskega razvojnega sklada; ker je poglavitni namen tega financiranja dvigniti ljudi iz revščine v samostojno gospodarsko rast in zagotoviti trajno rešitev za stabilnost v državi z odpravljanjem temeljnih vzrokov piratstva preko financiranja projektov na področju upravljanja, izobraževanja, gospodarske rasti in podpore sektorjem, ki niso v središču pozornosti (zdravstvo, okolje, oskrba z vodo in sanitarne storitve); ker ničesar od tega ni mogoče uresničiti brez upravnih institucij;

P.  ker se mnogi Somalijci zatekajo k morskemu piratstvu zaradi pomanjkanja trajnih možnosti preživetja, zlasti na področju ribištva; ker je morsko piratstvo za mnoge dejanska gospodarska dejavnost in ker ga nekateri Somalijci še vedno dojemajo kot donosen in zanesljiv vir dohodka; ker mora učinkovit pristop k boju proti morskemu piratstvu spremljati širša in celovita strategija za rešitev Somalije in celotne regije Afriškega roga iz revščine in nedelovanja države; ker je bilo leta 2010 po ocenah Združenih narodov 40 % dohodkov iz piratstva v Somaliji uporabljenih za financiranje lokalnega zaposlovanja in je prispevalo k boljši prerazporeditvi in naložbam v infrastrukturo, toda revni v absolutnem smislu niso ničesar pridobili;

Q. ker številne države članice trenutno razvijajo svoja pravila glede namestitve oboroženih varnostnikov na trgovskih ladjah;

R.  ker so prizadevanja EU v boju proti piratstvu uspela zaščititi vse tovore Svetovnega programa za hrano, vendar pa jih v prihodnosti utegnejo ogroziti preskromne pomorske sile in pravna vprašanja;

1.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi naraščajoče nevarnosti piratskih napadov in oboroženih ropov na morju za mednarodna plovila, ki dostavljajo pomoč Somaliji, ribiška plovila EU, ter trgovske in potniške ladje v Indijskem oceanu ob afriški obali, zlasti v morjih ob obalah Somalije in Afriškega roga;

2.  poziva visoko predstavnico in države članice, naj nujno razmislijo, kako osvoboditi stotine pomorščakov, ki so trenutno zajeti kot talci, in tem pomorščakom omogočiti vrnitev domov, obenem pa končati tudi zadrževanje sedmih ugrabljenih plovil;

3.  pozdravlja prispevek operacije EU–NAVFOR Atalanta k pomorski varnosti v obalnih vodah Somalije z zaščito plovil, ki dostavljajo pomoč Somaliji v okviru Svetovnega programa za hrano, ter drugih ogroženih plovil, pa tudi k zagotovitvi učinkovitega odzivanja EU na pomorsko piratstvo, ki negativno vpliva na humanitarno pomoč, pomorski promet in ribolovne dejavnosti plovil EU ter lokalnih ribiških plovil v zadevni regiji;

4.  odločno podpira odločitev Sveta o razširitvi območja delovanja operacije Atalanta na ozemlje ob obali Somalije ter na njene teritorialne in mednarodne vode, kar bo tej operaciji omogočilo neposredno sodelovanje s prehodno zvezno vlado in drugimi Somalijskimi entitetami in podprlo njihov boj proti piratstvu v obalnem območju;

5.  poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj imenuje posebnega predstavnika EU za Afriški rog ter mu nameni primerne instrumente in orodja, da bo lahko izpolnil svoj mandat, ki zajema sodelovanje v prizadevanjih za stabilizacijo regije;

6.  obžaluje, da se je število plovil, ki jih države članice dajejo na voljo za operacijo EU–NAVFOR Atalanta, na začetku leta 2012 zmanjšalo, in zato poziva države članice, naj dajo na voljo več mornariških ladij in s tem omogočijo uspeh operacije Atalanta;

7.  pozdravlja izide konference za Somalijo v Londonu, ki je potekala 23. februarja 2012, saj kažejo na odločenost mednarodne skupnosti za izkoreninjenje piratstva;

8.  poziva k takojšnjim in učinkovitim ukrepom za pregon in kaznovanje osumljenih piratstva; poziva tretje države in države članice EU, ki tega še niso storile, naj za boj proti nekaznovanosti piratov v nacionalno zakonodajo prenesejo vse določbe konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in konvencije Združenih narodov o preprečevanju nezakonitih dejanj proti varnosti v pomorski plovbi; poziva Svet in Komisijo, naj preučita možnost ustanovitve morebitnega posebnega sodišča za piratstvo;

9.  podpira priporočila generalnega sekretarja ZN Varnostnemu svetu za lažje prijetje in pregon osumljenih piratstva, zlasti možnosti vzpostavitve posebnega somalijskega sodnega urada, morebiti z mednarodnimi elementi, regionalnega sodišča ali mednarodnega sodišča s pripadajočimi zapornimi zmogljivostmi, pri čemer naj se upošteva delo Kontaktne skupine za piratstvo v obalnih vodah Somalije, obstoječo prakso ustanavljanja mednarodnih in mešanih sodišč ter čas in sredstva, potrebna za dosego in ohranjanje oprijemljivih rezultatov;

10. obenem poudarja, da je treba zagotoviti pošteno in učinkovito sojenje na domačih sodiščih, pa tudi humane razmere in varnost v regionalnih centrih za prestajanje zaporne kazni;

11. je seznanjen s soglasjem, doseženim na devetem plenarnem zasedanju Kontaktne skupine za boj proti piratstvu pred obalo Somalije (CGPCS) 14. julija 2011, o ustanovitvi formalne delovne skupine 5 za „nezakonite finančne tokove, povezane s piratstvom ob obali Somalije“; v zvezi s tem poziva države članice, naj v sodelovanju z Europolom in Interpolom raziščejo denarne tokove in jim sledijo ter zasežejo denar, ki se kot odkupnina plača piratom, saj obstajajo namigi, da ta sredstva krožijo po bančnih računih po vsem svetu, tudi v Evropi, ter naj odkrijejo in razkrinkajo mreže organiziranega kriminala, ki imajo od teh dejanj dobiček;

12. spodbuja EU–NAVFOR, Nato in skupne pomorske sile, naj se učinkovito spopadejo z vse pogostejšo uporabo trgovskih ladij, ki so jih pirati zajeli, kot „matičnih ladij“ – to predstavlja občutno povečanje operativne sposobnosti piratov in jim omogoča močnejše, odločnejše in prožnejše napade po vsem severozahodnem Indijskem oceanu;

13. hkrati poudarja, da je treba okrepiti strateško usklajevanje med EU–NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia in drugimi ukrepi skupne varnostne in obrambne politike, zlasti misije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti (RMCB), na širšem območju Afriškega roga; v zvezi s tem pozdravlja odločitev Sveta s 23. marca 2012, da bo vzpostavil operativni center EU v podporo misijam skupne varnostne in obrambne politike na Afriškem rogu; v zvezi s tem poziva k združitvi poveljevanja operacijam EU–NAVFOR Atalanta in EUTM Somalia v okviru operativnega centra EU;

14. odločno poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj zahteva okrepitev usklajevanja in sodelovanja med vsemi mednarodnimi akterji v Somaliji in širše na Afriškem rogu, zlasti EU, Natom, ZDA, OZN in zadevnimi državami, da bi dosegli dejanski in osredotočen celovit pristop k boju proti piratstvu ter, kar je najbolj pomembno, njegovim temeljnim vzrokom in posledicam na mnogih ravneh; v zvezi s tem odločno podpira konferenco za Somalijo v Londonu, ki je potekala 23. februarja 2012,

15. poudarja, da bi morala Evropska agencija za pomorsko varnost po potrebi še naprej sodelovati z operacijo EU–NAVFOR Atalanta in sicer tako, da tej operaciji po odobritvi države zastave posreduje natančne podatke sistema LRIT in satelitske posnetke plovil z zastavo EU, ki plujejo skozi to območje; za ta namen bi bilo treba od držav članic zahtevati, da agenciji dovolijo posredovati te podatke in informacije operaciji EU–NAVFOR;

16. spodbuja ladjarske družbe, naj se držijo „najboljših upravnih praks za zaščito pred piratstvom, ki prihaja iz Somalije“ (BMP-4) in jih v celoti uporabljajo, saj za vse sodelujoče strani zagotavljajo dovolj informacij o tem, kako ladjam pomagati, da se izogibajo, odvračajo ali zadržujejo napade piratov ob obalah Somalije; znova poziva vsa plovila, ki delujejo na tem območju, naj se prijavijo pri ustreznih organih za usklajevanje pomorske varnosti in naj sledijo priporočilom misije EU–NAVFOR Atalanta; poziva države članice, naj zagotovijo, da se vsa njihova plovila prijavijo;

17. pozdravlja sklep Sveta za zunanje zadeve z dne 12. decembra 2011 o pripravi misije za regionalno usposabljanje Sveta za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti, katere cilja sta krepitev pomorske zmogljivosti in usposabljanje pripadnikov obalne policije in osmih sodnikov na Afriškem rogu in v zahodnem Indijskem oceanu; poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj storita vse potrebno, da bo letos poleti v tej regiji začela delovati misija za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti;

18. odločno podpira proces za mir in spravo iz Kampale; poziva k celovitemu pristopu pri reševanju razmer v Somaliji, ki bo zaobjel varnost in razvoj, pravno državo in spoštovanje človekovih pravic ter mednarodno humanitarno pravo;

19. pozdravlja odločitev Komisije, da zagotovi dodatnih 50 milijonov EUR finančne podpore EU za misijo Afriške unije v Somaliji (AMISOM), ter poziva države članice in mednarodno skupnost, naj pomagajo spodbujati mir, gospodarski in socialni razvoj in oblikovanje stabilne demokratične ureditve v Somaliji, ki bi zagotovila dolgoročno podporo varnosti in boju proti piratstvu; pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika EU za Afriški rog;

20. je zaskrbljen, ker se humanitarne razmere na Afriškem rogu še naprej slabšajo, in poziva mednarodno skupnost, še posebej EU, naj poveča humanitarno pomoč ljudem v stiski, da bi zadovoljila rastoče potrebe po tovrstni pomoči in preprečila morebitno nadaljnje slabšanje položaja;

21. ponovno poudarja, da je piratstvo ob somalijski obali le posledica brezpravnega stanja in nereda v tej državi in bi zato mednarodna skupnost morala dati ustrezno tehnično in finančno podporo za pomoč prehodni zvezni vladi Somalije pri razvoju zmogljivosti za nadzor nad njenimi teritorialnimi vodami in izključno ekonomsko cono;

22. ponovno poudarja, da bi morala vsakršna strategija upoštevati dejstvo, da ima večina prebivalstva Somalije koristi od teh dejanj in da se morajo spodbude somalijskemu prebivalstvu, da bi se odpovedalo piratstvu, osredotočati na zaposlenost mladih;

23. pozdravlja projekt Marsic v okviru programa kritičnih pomorskih poti, ki je del instrumenta EU za stabilnost, katerega cilj je okrepiti pomorsko varnost v zahodnem Indijskem oceanu in v Adenskem zalivu, in sicer z izmenjavo informacij in krepitvijo zmogljivosti, pri čemer se poudarja regionalno sodelovanje med državami v tej regiji, ter pričakuje, da bo projekt podaljšan onkraj leta 2013;

24. spodbuja pobude za boj proti piratstvu v vzhodni in južni Afriki ter v državah iz regije Indijskega oceana, kot je novi program za boj proti piratstvu MASE (Pomorski in varnostni program – ang. Maritime and Security Programme), ki je od EU prejel 2 milijona EUR nepovratnih zagonskih sredstev;

25. zagovarja bolj formalno usklajevanje celovite strategije proti piratstvu med strankami, ki so vključene na ravni EU; spodbuja ustanovitev formalne delovne skupine, po možnosti v okviru Evropske službe za zunanje delovanje, v katero bi bile vključene vse oblasti; predlaga, naj se v varnostnem svetu Združenih narodov spodbuja zamisel o delovni skupini EU, da bi se ustanovila globalna delovna skupina v tesnem sodelovanju z Mednarodno pomorsko organizacijo;

26. poudarja, da uporaba zasebnih oboroženih varnostnikov na plovilih ne more nadomestiti celovite rešitve večplastne problematike piratstva; upošteva dejstvo, da so nekatere države članice uvedle ustrezno zakonodajo; v zvezi s tem poziva države članice, naj na krovu vzpostavijo potrebne varnostne ukrepe, ko je to možno, ter Komisijo in Svet, naj si prizadevata, da bi se na ravni EU oblikoval pristop glede uporabe certificiranega oboroženega osebja na krovu za zagotavljanje dobrega izvajanja zadevnih smernic Mednarodne pomorske organizacije;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, Generalnemu sekretarju Afriške unije, Organizaciji združenih narodov, Medvladnemu organu za razvoj, predsedniku prehodne zvezne vlade Somalije in Vseafriškemu parlamentu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov