Предложение за резолюция - B7-0277/2012Предложение за резолюция
B7-0277/2012

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Гвинея-Бисау

  6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

  за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Charles Tannock от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0277/2012

  Процедура : 2012/2660(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0277/2012
  Внесени текстове :
  B7-0277/2012
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B7‑0277/2012

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Гвинея-Бисау

  (2012/2660(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид изявлението на върховния представител от 31 май 2012 г. по повод факта, че Съветът засилва санкциите срещу военната хунта в Гвинея-Бисау,

  –   като взе предвид предсрочните парламентарни избори, проведени в Гвинея-Бисау на 18 март 2012 г. след смъртта на президента Малам Бакай Саня на 9 януари,

  –   като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 21 април 2012 г., осъждащо неотдавнашния военен преврат в Гвинея-Бисау,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че след извоюването на независимостта си от Португалия през 70те години на миналия век след кръвопролитна война за независимост Гвинея-Бисау остана бедна страна, намираща се в почти постоянен конфликт между гражданските и военните органи на властта и белязана от множество политически убийства; като има предвид, че след независимостта през 1973 г. нито един политически лидер не е останал на власт в продължение на целия си мандат;

  Б.  като има предвид, че десетилетията политическа нестабилност в Гвинея-Бисау доведоха страната до дълбока криза, белязана с липса на достъп до чиста вода, здравеопазване и образование, както и с факта, че държавните служители в множество министерства не са получавали заплати в продължение на месеци, и като има предвид, че страната е една от една от малкото държави, включени в дневния ред на Комисията на ООН за изграждане на мира, която цели да помогне на бедните държави да не потънат отново във войни или хаос;

  В.  като има предвид, че на 12 април въоръжените сили завзеха властта и арестуваха изпълняващия длъжността президент Раймунду Перейра, бившия министър-председател и кандидат-президент Карлуш Гомеш Жуниор, както и още няколко висши длъжностни лица, като по този начин беше спряна подготовката за президентските избори, насрочени за 22 април;

  Г.  като има предвид, че бунтовниците завзеха офисите на управляващата политическа партия АПНГКВ и радиостанции и разгромиха сражаващите се полицаи, лоялни на правителството, които бяха принудени да отстъпят, след като бяха обстрелвани от изстреляни от ракета гранати; като има предвид, че пътищата, водещи към и извън столицата, бяха блокирани и националното радио и телевизия спряха да излъчват;

  Д. като има предвид, че членството на Гвинея-Бисау в Африканския съюз беше временно преустановено до възстановяването на конституционния ред след военния преврат от април 2012 г.;

  Е.  като има предвид, че Световната банка и Африканската банка за развитие временно преустановиха финансовата помощ за страната;

  Ж. като има предвид, че помощта на ЕС за развитие за Гвинея-Бисау беше временно преустановена след военния преврат на 1 април 2012 г. и последвалото назначаване на основните подбудители за него за главнокомандващ на армията и началник на военноморските сили; и като има предвид, че хуманитарната помощ и директната подкрепа за населението не са засегнати от това преустановяване;

  З.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз добави 15 души към списъка на лица, подлежащи на забрана за влизане в ЕС и на замразяване на активите им на територията на ЕС;

  И. като има предвид, че в ангажимента на Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) се включват мерки за изграждане на сигурност с участието на 629 регионални мироопазващи части, както и твърди прагматични преговори със заплахи за икономически санкции;

  Й. като има предвид, че от Южна Америка през Атлантическия океан с кораби и самолети се пренася контрабандно кокаин до принадлежащия на Гвинея-Бисау архипелаг Вирджински острови и след това наркотикът се пренася на север до Европа;

  К. като има предвид, че на 30 септември 2010 г. мисията на ЕС за реформа в сектора на сигурността в Гвинея-Бисау (ЕС РСС Гвинея-Бисау) приключи мандата си, започнал през юни 2008 г.;

  1.  осъжда неотдавнашните незаконни и неконституционни действия на военните, които чрез преврат отмениха президентските избори и поставиха на власт военна хунта;

  2.  съжалява, че тези събития настъпиха малко преди започването на кампанията за втория тур на президентските избори;

  3.  поздравява организацията ECOWAS за твърдото й ръководство на реакцията на тази криза;

  4.  настоятелно призовава всички страни да проявят максимална сдържаност, да се въздържат от насилие, да запазят спокойствие и да направят всичко по силите си за стабилизирането на страната;

  5.  приветства отхвърлянето от страна на ООН и на АПНГКВ (главната политическа партия, която в предишното правителство разполагаше с мнозинство от 2/3) на съобщението на Военното командване, в което се предлага създаване на Национален преходен съвет и провеждане на едновременни политически и парламентарни избори след две години;

  6.  отрича законността на преходното правителство, тъй като то не е резултат от демократичен процес и остава под прекия контрол на въоръжените сили;

  7.  призовава за връщане на власт на демократично избраните представители и за незабавно възстановяване на гражданското управление над военните;

  8.  подчертава, че съществува опасност Гвинея-Бисау да остане нестабилна и неспособна да се справи с галопиращата корупция или да промени статута си на ключова за трафика на наркотици страна, докато институционалната й структура продължава да бъде слаба;

  9.  призовава върховния представител, Комисията, държавите членки, Организацията на Обединените нации, Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS), Общността на португалоезичните държави (CPLP) и други членове на международната общност да наблюдават измененията в Гвинея-Бисау, да подпомагат запазването на конституционния ред и да продължат да подкрепят усилията за изграждане на мира в страната;

  10. обезпокоен е от заплахата, която представляват пренасянето на наркотици от толкова далечни страни като Колумбия и Афганистан и трафикът на хора за укрепването на мира в Гвинея-Бисау и за стабилността на региона на Западна Африка, и призовава агенциите на ООН, с подходяща подкрепа от ECOWAS, да изработят регионален план за действие за обръщане внимание на това предизвикателство;

  11. подчертава, че една демократична Гвинея-Бисау в голяма степен е от интерес за Запада, доколкото тя е ключов посредник за пренасянето на наркотици между Южна Америка и Европа;

  12. призовава Африканския съюз, Организацията на Обединените нации и ЕС да подкрепят страната да се придвижи решително напред, за да обезпечи демократически и граждански права за всичките си граждани;

  13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на генералния секретар на ООН и на ECOWAS, на институциите на Африканския съюз, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, на секретариата на CPLP и на правителството и парламента на Гвинея-Бисау.