Procedură : 2012/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0277/2012

Texte depuse :

B7-0277/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0247

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 124kWORD 88k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.306v01-00
 
B7-0277/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))


Charles Tannock în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0277/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația ÎR din 31 mai 2012 privind sancțiunile aplicate de Consiliu împotriva juntei militare din Guineea-Bissau,

–   având în vedere alegerile prezidențiale anticipate desfășurate în Guineea-Bissau la 18 martie 2012 ca urmare a decesului Președintelui Malam Bacai Sanha la 9 ianuarie 2012,

–   având în vedere Declarația Președinției Consiliului de Securitate din 21 aprilie 2012 prin care se condamnă recenta lovitură de stat militară din Guineea-Bissau,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât de la obținerea independenței sale de Portugalia în anii 1970, după un război de independență sângeros, Guineea-Bissau a rămas sărăcită și aproape într-o stare de conflict permanent între autoritățile civile și militare, înregistrându-se numeroase asasinate politice; întrucât, de la obținerea independenței în 1973, niciun lider politic nu și-a dus mandatul până la capăt;

B.  întrucât, în urma deceniilor de instabilitate politică, Guineea-Bissau se află într-o criză profundă, marcată de lipsa accesului la apă potabilă, servicii medicale și educație, și de faptul că funcționarii publici din mai multe ministere nu au mai primit salariul de mai multe luni, și întrucât țara este unul dintre puținele state de pe agenda Comisiei pentru consolidarea păcii din cadrul Organizației Națiunilor Unite, al cărei scop este de a oferi sprijin țărilor sărace pentru a nu ajunge din nou în situații de război sau de haos;

C. întrucât, la 12 aprilie 2012, forțele armate au preluat puterea și i-au încarcerat pe Președintele interimar Raimundo Pereira, pe fostul prim-ministru și candidat la președinție Carlos Gomes Junior și pe alți câțiva înalți funcționari, stopând pregătirile celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale prevăzut pentru 22 aprilie 2012;

D. întrucât rebelii au preluat controlul sediului partidului PAIGC, aflat la putere, și al posturilor de radio, luptându-se cu agenții de poliție loiali guvernului, care au fost obligați să se retragă după ce s-a tras asupra lor cu lansatoare de grenade RPG; întrucât drumurile de acces înspre și dinspre capitală au fost blocate, iar emisia posturilor naționale de radio și de televiziune a fost întreruptă;

E.  întrucât, ca urmare a loviturii de stat militare din aprilie 2012, Uniunea Africană a suspendat calitatea de membru a Guineei-Bissau până la reinstaurarea ordinii constituționale;

F.  întrucât Banca Mondială și Banca Africană de Dezvoltare au suspendat sprijinul financiar acordat Guineei-Bissau;

G. întrucât asistența pentru dezvoltare acordată de UE Guineei-Bissau a fost suspendată după revolta militară din 1 aprilie 2010 și numirea principalilor săi instigatori în funcțiile de șef al statului major al apărării și, respectiv, de șef al statului major al marinei; întrucât asistența umanitară și sprijinul direct acordat populației nu au fost afectate de această suspendare;

H. întrucât Consiliul Uniunii Europene a adăugat 15 persoane pe lista celor ce fac obiectul interdicției de intrare pe teritoriul UE și le-a înghețat activele din UE;

I.   întrucât Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) s-a angajat prin măsuri de consolidare a securității, implicând 629 de soldați aparținând trupelor regionale de menținere a păcii, măsuri combinate cu negocieri pragmatice dure ce includ amenințarea impunerii de sancțiuni economice;

J.   întrucât arhipelagul Insulelor Virgine al Guineei-Bissau este un punct de tranzit al traficului de cocaină transportată cu nave și avioane din America de Sud spre Europa peste Oceanul Atlantic;

K. întrucât, la 30 septembrie 2010, misiunea UE în sprijinul reformei sectorului de securitate din Guineea-Bissau și-a încheiat mandatul inițiat în iunie 2008,

1.  condamnă recentele acțiuni ilegale și neconstituționale ale armatei constând în lovitura de stat prin care s-au întrerupt alegerile prezidențiale și s-a instalat o juntă militară;

2.  regretă că aceste evenimente s-au produs cu puțin timp înainte de lansarea campaniei pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale;

3.  salută faptul că ECOWAS și-a asumat un rol ferm de conducere a acțiunilor de răspuns la criză;

4.  îndeamnă toate părțile să dea dovadă de reținere maximă, să nu recurgă la violență, să își păstreze calmul și să depună toate eforturile pentru a stabiliza țara;

5.  salută respingerea de către ONU și PAIGC (principalul partid politic, cu o majoritate de două treimi în fostul guvern) a anunțului „Comandamentului Militar” prin care se propune crearea Consiliului Național de Tranziție și organizarea de alegeri politice și legislative simultane peste doi ani;

6.  respinge legitimitatea guvernului de tranziție, deoarece nu reprezintă rezultatul unui proces democratic și rămâne sub controlul direct al forțelor armate;

7.  solicită revenirea la guvernare a reprezentanților aleși în mod democratic și reinstaurarea imediată a autorității civile asupra armatei;

8.  subliniază că există pericolul ca Guineea-Bissau să rămână în continuare instabilă și incapabilă să contracareze corupția larg răspândită sau să își schimbe statutul de țară de tranzit pentru traficul de droguri, atâta vreme cât instituțiile sale rămân lipsite de putere din punct de vedere structural;

9.  invită ÎR, Comisia, statele membre, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Africană, Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), Comunitatea Țărilor de Limbă Portugheză (CTLP) și alți membri ai comunității internaționale să monitorizeze evoluția evenimentelor din Guineea-Bissau, să ofere sprijin pentru păstrarea ordinii constituționale și să sprijine în continuare eforturile de consolidare a păcii în această țară;

10. este îngrijorat de faptul că transbordarea drogurilor provenite din zone îndepărtate precum Columbia și Afganistan și traficul de ființe umane reprezintă o amenințare pentru consolidarea păcii în Guineea-Bissau și pentru stabilitatea regiunii Africii de Vest și invită agențiile Organizației Națiunilor Unite să elaboreze, cu ajutorul ECOWAS, un plan regional de acțiune pentru remedierea acestei situații;

11. subliniază că Occidentul are tot interesul ca Guineea-Bissau să fie democratică, deoarece această țară este un punct de tranzit important pentru transporturile de droguri din America de Sud spre Europa;

12. solicită Uniunii Africane, ONU și UE să sprijine această țară să facă progrese reale pentru a asigura drepturi democratice și civile pentru toți cetățenii săi;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, Secretarului General al ECOWAS, instituțiilor UA, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Secretariatului CTLP, precum și Guvernului și Parlamentului Guineei-Bissau.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate